Publikované: 04.04.2020

Aby pravda pravdou bola…

Hlavné správy síce obhajujú národné záujmy národných štátov, ale nie je jasné o aké zdroje sa opierali pri editácii svojho článku v dvoch častiach (citáty z článku):
https://www.hlavnespravy.sk/zastavila-sa-bruselska-vitacska-masineria-dosledku-koronavirusu-nahodou-pomoc-migrantom-prvom-mieste/2110506
1. „Poľsko, Maďarsko a Česko budú potrestané za odmietnutie kvót a migranti v Grécku budú kráľovsky zaopatrení: vraj, európske hodnoty musia byť udržané za každú cenu“;
Rozsudkom Súdneho dvora EÚ tri dotknuté štáty potrestané nebudú.
2. „Súdny dvor EÚ rozhodol: „Česká republika, Maďarsko a Poľsko „zlyhali“ v napĺňaní rozhodnutia EÚ o „utečeneckých“ kvótach po roku 2015.“
Nikde v rozsudku sa nepíše o tom, že Česko, Maďarsko a Poľsko „zlyhali“.
Podrobnosti o vzniku a priebehu plnenia programu realokácie utečencov a žiadateľov o azyl som uviedol tu:
http://www.blogovisko.sk/sudny-dvor-eu-a-rozsudok-proti-cesku-madarsku-a-polsku.html
Režim prerozdeľovania žiadateľov o azyl, pre ktorý prvý podpredseda EK Timmermans dňa 7. decembra 2017 oznámil, že Česko, Maďarsko a Poľsko „posiela na súd EÚ“ bol ukončený 26. septembra 2017 uplynutím stanoveného obdobia jeho trvania, po dobu dvoch rokov.
Prerozdelených bolo celkom 29 144 žiadateľov o azyl z Talianska a Grécka, zo 160 tisíc, svoje kvóty si splnilo päť štátov. Slovensko prevzalo 12 utečencov (tým sa „vyšmyklo“ súdu).
Upozornenie (rozsudok, zdroj nižšie):
„Žalobu o nesplnenie povinnosti smerujúcu proti členskému štátu, ktorý si nesplnil svoje povinnosti vyplývajúce z práva Únie, môže podať Komisia alebo iný členský štát. Ak Súdny dvor určí, že došlo k nesplneniu povinnosti, dotknutý členský štát je povinný bezodkladne vykonať rozsudok. Ak sa Komisia domnieva, že členský štát nevykonal rozsudok, môže podať novú žalobu s návrhom na uloženie peňažných sankcií. Avšak v prípade neoznámenia opatrení na prebratie smernice Komisii môže Súdny dvor na návrh tejto inštitúcie uložiť sankcie v štádiu prvého rozsudku.“
Pre tri rozsudkom dotknuté štáty EÚ má rozsudok len formálny význam a symbolický charakter a neplynú z neho žiadne konzekvencie.
Tvrdenie webu Hlavné správy, že Slovensko „zlyhalo a že bude potrestané“, podľa mojich informácií v opore o priame zdroje, sa nezakladajú na pravde a zbytočne „nafukujú bublinu“ systému kvót…
Odporúčam ale prečítať toto: https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/johansson/announcements/intervention-video-conference-european-parliament-libe-committee-situation-unions-external-borders_en


LIBE: https://www.europarl.europa.eu/committees/sk/libe/home/highlights

Toto video je súčasť zdroja vyššie (rokovanie LIBE pri Európskom parlamente):
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/libe-committee-meeting_20200402-1000-COMMITTEE-LIBE_vd
Okrem toho, Turecko predbežne „zaradilo spiatočku“: Utečenecký „Blitzkrieg“ na EÚ cez Grécko a Bulharské hranice s Tureckom sa nekoná. Utečenci sú sťahovaní do vnútrozemia, postupne tiež infikovaní Covid-19.  Rokovania Turecka a EÚ pokračujú…
Z dôvodu, že Grécko a Bulharsko, a najmä Erdoganovým tlakom dotknuté Grécko sa rozhodlo cez svoje hranice nepustiť ani jednu nelegálnu „nohu“.
Grécko je členský štát EÚ a s Tureckom sú členmi NATO. Mohol by vzniknúť problém v rámci NATO.
Kvótizmus sa neosvedčil. Všetky typy kvótizmu sú nezmysel; ľudí nemožno riadiť kvótami.  Rozsudok Európskeho súdneho dvora EÚ (hľadajte slová „zlyhať, potrestané“):
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-04/cp200040sk.pdf
Príbeh migračných kvót ale neskončil. Európska komisia sa v apríli chystá predstaviť nový program tzv. „povinnej zdieľanej solidarity“.
Pre Covid-19 bude pravdepodobne prezentovaný konferenčným spôsobom.

Pekne pozdravujem.
Juraj Režo alias notorickyobcan

 

 

  • SlabéVýborné (+2 skóre, 2 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?