Publikované: 17.10.2019

Aby sa vedelo, o čom je reč…

Foreign Agents Registration Act známy ako Zákon FARA/USA/1938 a jeho obdobu aj do svojej legislatívy prebralo niekoľko štátov. Zákon zaviedol o registráciu mimovládnych “neziskoviek” takzvaného tretieho sektora, financovaných zo zahraničných zdrojov a ich označenie “zahraničný agent”. 

K zákonu sa pridávajú ďalšie štáty, Slovensko mešká… ide o západným zahraničím vynútený záujem ochrany a “obrany” ich suverénneho a zvrchovaného národno-štátneho záujmu pred platenými vplyvmi „zvonka“ cez „vnútro“ a ním registrovanými niektorými (!) mimovládnymi organizáciami, zvanými „neziskovky“ viac-menej vnucujúcimi sa a v stupujúcimi do vnútorných politík štátu a moci v štáte.
Ide o export a import takzvanej “liberálnej demokracie” nad rámec štandardu slovenskej a pre vnútornú potrebu Slovenska úplne postačujúcej parlamentnej demokracie; má svoje chyby vinou ľudského faktora, ale to vôbec neznamená, že ju treba “liečiť” jej liberalizáciou (rozklad, chaos).
Príliš liberalizmu a akýchsi “liberálnych slobôd” naopak, demokracii a ľuďom, občanom, štátu a jeho charakteru (odkaz na preambulu Ústavy) škodí…
Pôsobením “liberálnych demokratov” zaznamenávame už nepriame útoky na preambulu: rozpor a konflikt s Čl. 1 odsek 1 Ústavy SR (charakter štátu).

Zákon o registrácii zahraničných agentov (FARA) bol prijatý v roku 1938 ako zákon o povinnom zverejňovaní vzťahu „zahraničných agentov“ pôsobiacich na pôde USA, k ich zadávateľom úloh, objednávateľom, platcom (sponzorom a donorom)…
V čase vzniku americký zákon FARA plnil účel bariéry najmä proti nemeckej nacistickej a sovietskej komunistickej ideológii.
Zákon platí a vyžaduje, aby osoby a subjekty splnomocnené zahraničím, v politickej alebo kvázi-politickej činnosti, ktorá spravidla smeruje do verejnej politiky, boli označené viditeľným štítkom a čitateľným textom „zahraničný agent“.
Zákon vyžaduje, aby tieto osoby a subjekty ako „zahraniční agenti“ pravidelne zverejňovali svoje príjmy zo zahraničia; aby “zahraniční agenti“ pravidelne zverejňovali svoj vzťah k ich sponzorom a donorom, teda svoje zahraničné príjmy a účel ich použitia.
Má ktosi-čosi voči transparentnosti v otvorenej občianskej demokracii? Chce návrh slovenského zákona čosi v demokracii neprípustné? Prečo sa zákonu bránia najmä dotknuté „protikorupčné“ mimovládky typu Transparency International, Aliancie Fair-play a Nadácie Zastavme korupciu?
A čo Open Society foundation (Nadácia otvorenej spoločnosti), ktorú založil „filantrop“ George Soros?
Čoho sa bojí ich ochrankyňa prezidentka Čaputová, ktorá sama vzišla z prostredia „neziskovky“ Via iuris? A ako Fénix vzlietla z pezinskej skládky, ktorú presunula inam? Ďakujeme.
Goldmanova cena a cena Hillary Clintonovej udelená Zuzane Čaputovej:
https://www.hlavnespravy.sk/goldmanova-cena-za-pezinsku-skladku-a-realita/776189
https://www.hlavnespravy.sk/nad-pezinkom-sa-tyci-novy-kopec-je-obrovska-cierna-skladka-stavebneho-odpadu-zda-sa-ze-nikomu-neprekaza-pani-caputova-bojuje-iba-proti-tej-z-ktorej-nemohol-profitovat-jej-otec/1679801
Prečo ten strach a odpor? Kde je problém? Nie práve v spôsoboch financovania a nakladania so zdrojmi?
Ministerka kultúry Laššáková chce zaviesť systém preplácania grantov, trebárs na dúhové prajdy a vopred nahlásené a schválené „dobročinné“ akcie až po ich vykonaní a vyúčtovaní. Ak budú po  vykonaní v poriadku, budú preplatené. Ak nie, sorry. Organizátori si na daný účel môžu dojednať ajn krátkodobý úver; ten ich zaviaže k má dať-dal. A to je fér. Pod hrozbou exekúcie. A trestného postihu. Takzvaná „neziskovosť“ by bola dobrým zákonom riadne ošetrená…
Zákon by sa svojou povahou nedotkol reálnych dobročinných spolkov a združení tretieho sektora, ktorý supluje a dopĺňa vládou nesledované a neošetrené verejno-prospešné aktivity pomoci a podpory slabým a potrebným…
…vo význame a zmysle pojmu „verejno-prospešná činnosť“ vo verejnom a verejne prijatom celo spoločenskom záujme. Ostatok sú výhovorky a kecy.
Za administratívne presadzovanie zákona FARA v USA je zodpovedná jeho registračná jednotka a sekcia kontrarozviedky a kontroly vývozu (CES) v divízii National Security Division (NSD).
Čo je Zákon FARA: https://www.justice.gov/nsd-fara
Kontaktné info:  https://www.justice.gov/nsd-fara/fara-contact-information
Registračný list zahraničného agenta, prijatý registračnou jednotkou NSD/FARA: Prijaté registračnou https://efile.fara.gov/docs/6682-Short-Form-20190530-6.pdf
Navrhovateľom, legislatívcom, stačí už len upraviť hotový vzor pre návrh legislatívneho aktu Národnej rady Slovenska ako: Zákon o registrácii zahraničných agentov mimovládneho sektora, pôsobiacich na Slovensku. Slovensko potrebuje obdobu Zákona USA FARA. Aj „neziskoviek“ pôsobiacich proti Slovensku na pôde Slovenska.
Zákon FARA USA/1938 bol a je namierený proti zahraničnej ideologickej a politickej diverzii proti USA. Zakladá povinnosť evidencie všetkých mimovládok a ich subjektov, prehľad ich zamerania; v žiadnom prípade nie je antidemokratický.
Slovenský „háčik“ je ale v tom, že USA financujú aj cudzí mimovládny sektor v Európe a EÚ, snažia sa preniknúť do mimovládneho, vládneho a parlamentného prostredia vybraných cieľových krajín, a to cez svoje vlastné ambasády, ministerstvá zahraničných vecí (cez Lajčáka, nadriadeného Čaputovej) a tretí sektor, ktoré ich systém, americký Kongres, najmä časť „liberálni demokrati“ deep state a ich NED, má za málo alebo nedostatočne „slobodné a demokratické“ (samozrejme na obraz USA).
http://www.srspol.sk/clanek-staty-naokolo-mimovladky-riesia-zakonmi-my-sme-zaspali-na-vavrinoch-liberalizmu-16194.html
https://zemavek.sk/jeruzalemsky-knesset-schvalil-zakon-obmedzujuci-rozkladne-aktivity-mimovladok/
https://www.forum24.cz/utoku-na-neziskovky-pribyva-v-rusku-vsak-existuje-zakon-ktery-je-muze-znicit-uplne/
Niekto chce tvrdiť, že USA, ako vzor západnej demokracie, sú nedemokratické..?
Niekto chce tvrdiť, že Izrael ako parlamentná demokracia je vlastne totalitný štát (Hmm… a voči Palestíncom sa správa ako?)..?
Je Ruská federácia ako jej obdoba USA (obe prešli krvavým procesom…), obe únie s prezidentským systémom, nedemokratická..?
Možno vytknúť Kremľu, že si chráni svoj systém (aj zasahovaním do vecí iných štátnych entít na svoju ochranu a obranu)?
Do záležitostí koľkých štátov zasiahli a zasahujú USA, a kde tak ešte neurobili? Hmm…
Majme rovnaké metre. Na veci vnútorných záležitostí štátov aj na medzinárodné právo. Aj na Pravdu.
Buďme otvorene demokratickí a spravodliví aj voči USA…

Ideologickú diverziu slobody a demokracie vo vybraných krajinách sveta (Rusko, východná Európa, blízky Východ, Kuba a Južná Amerika, Ukrajina, Česko, Slovensko, a ďalšie…) organizuje a financuje americký Kongres prostredníctvom NED (National Endowment for Demokracy): https://www.ned.org/
Ale toho je predsa plný web…

Web Hlavné správy, titulka: „Prezidentka Zuzana Čaputová na dnešnej konferencii mimovládnych organizácií nepriamo odmietla legislatívne iniciatívy, ktoré majú za cieľ obmedziť vplyv politických mimovládnych organizácii financovaných zo zahraničia“
https://www.hlavnespravy.sk/prezidentka-slovensko-prechadza-ocistnym-procesom/1922620
Slobodný a nezávislý občiansky sektor považujem za jeden zo základných pilierov našej spoločnosti a ako prezidentka Slovenskej republiky chcem jasne deklarovať, že slobodnú občiansku spoločnosť budem chrániť a nikdy nepodporím zmeny, ktoré by ju ohrozovali alebo negatívne menili právny rámec jej fungovania,” uviedla vo štvrtok na sociálnej sieti.

Čaputová zastrašila Sakovú, urobila na ňu „hešššš…!“ a tá zasalutovala… (?) Tiež ste to tak prečítali? Či inak?
Prezidentka (článok) dokonca vo vzťahu k jej „neziskovkám“ navyše „eviduje priveľkú byrokraciu“.
Ak ale Národná rada Slovenska rozhodne inak, zasalutuje prezidentka Čaputová…

Prezidentka, aby bolo známe, ak ohlásila úmysel prevziať zahraničnú politiku do svojich rúk, nemôže to urobiť svojvoľne, pričom ale nevykonala zadanie (úloha, príkaz!) Národnej rady Slovenska, zastaviť proces prijímania a odmietnuť ratifikáciu Istanbulského dohovoru. Istanbulský dohovor ale nezastavila ani vláda. Ani ministerstvo spravodlivosti (z prípadného poverenia vládou). Ctíme si vlastnú štátnosť a ústavu? Sme-nie sme právny a demokratický štát?
Prezidentka je ale zjavne hovorkyňa a exekutívny orgán „šéfa slovenskej zahraničnej politiky“ Lajčáka, v svojvoľnom postavení nad vládou a parlamentom, vo vzťahu k globalizácii a pokračovaní vzdávania sa suverenity a zvrchovanosti národno-štátnej entity Slovenska…
Je na pováženie, či si prezidentka plní-neplní svoje povinnosti a kompetencie z ústavy v časti prezident (právomoci a kompetencie) a či nekoná neprípustne svojvoľne, aktivisticky, mimo a nad jej ústavný rámec (otázka inpíčmentu na stole nie je ale je otvorená…) ako mimovládna „neziskovka“.
Slovensko „to“ ale vôbec neregistruje. Je zaneprázdnené Kočnerom a zahltené Gorilou…
Občania, nezaregistrovali ste a nereagujete ani na vymenovanie Kováča mladšieho prezidentkou v pozícii veľvyslanca pre Saudskú Arábiu so statusom obvineného komplica Mariána Kočnera…
http://www.blogovisko.sk/stv-a-jej-reporteri-o-vymenovani-michala-kovaca-mladsieho.html
Až ako je-nie je Slovensko slobodné a demokratické, dokonca 30 rokov po Novembri 1989, či je-nie je Slovensko právny štát, na tieto otázky môžu pokojne dávať odpovede dotknuté mimovládky, ale len  transparentne. Tak, ako to vyžadujú od svojho okolia. Voči štátnemu donorovi (vláda) a verejnosti, aj vo vzťahu k zahraničným sponzorom. Vedieť o zahraničných sponzoroch má právo vedieť vláda a tiež tak chcená, demokratmi a mimovládkami tak vzývaná a snívaná otvorená občianska spoločnosť.
https://domov.sme.sk/c/20932977/vlastny-register-pre-mimovladne-neziskove-organizacie.html
https://www.hlavnespravy.sk/slovensky-navrh-zakona-fara-opat-navrhnuty-na-prijatie-v-nr-sr/1365758
Mýty a fakty okolo zákona FARA (nedémonizovať, prečítať, aspoň „preletieť“ rýchlym čítaním,  a vziať na vedomie): https://www.forum24.cz/jan-schneider-a-ruske-myty-o-neziskovkach/
Slovensko by malo mať aj riadne prísny a nepriestrelný zákon o lobingu; každý jeden poslanec parlamentu by mal povinne pod pazuchou nosiť evidovaný zošit záznamov o svojich kontaktoch a stretnutiach s podnikateľmi a oligarchami; hoc aj na súkromných oslavách… (už to je dôvod na vyšetrovanie zvláštnym parlamentným výborom).

Ak tak oslavujeme úžasnú americkú demokraciu, tak si ju takú vybudujme. Potom nebudú Gorily a Kočnerovia, Kováčovia mladší, ani Ruskovia… ani Bubeníkové, či Jankovské… Fico nebude mať dôvod na reguláciu svojho pitného režimu Kolou… a nebudú vraždy novinárov…). Koho som v rýchlosti zabudol? Ospravedlňujem sa. Nemám evidenčný zošit. Sorry.

Sledujem spoza klávesnice, ako sa Slováci, ich zákonodarná a výkonná moc, aj s „neziskovkami“ hrabú v takmer nepojazdnom štátnom systéme ako pod autom, hľadajúc chybu, prečo nejde. Tak som sa im prihovoril: „Viem, čo tomu je.“ Oni: „A čo?“ Odpovedám im: „Máte to rozbité.“

Slovensko môže a musí prejsť svojím nevyhnutným „očistným procesom“. Revíziou ukradnutého a vytunelovaného Veľkého novembra 1989. Treba ho rozobrať na súčiastky a znova poskladať. Celý systém zákonodarnej, výkonnej a súdnej moci.

Šéf SIS (večerné správy STV) vyhlásil, že zverejnená nahrávka Gorila nie je totožná s originálom; pôvodná verzia bola z nariadenia ÚS/2012 zničená (stanovisko Penta):
Ústavný súd označil údajnú akciu SIS, ktorá vystupuje pod názvom Gorila, za nezákonnú. Z rozhodnutia Ústavného súdu z novembra 2012 jasne vyplýva, že akýkoľvek štátny orgán, ktorý by disponoval nahrávkami z tohto údajného odpočúvania, je povinný ich zničiť.“ Akékoľvek použitie záznamov a ich prepisov je trestné.
Tak, aj to by sme mali. K nečinnosti, liknavosti a “zatĺkaniu” OČTK môžeme pripísať aj tento účet. Faktúry, účty, nesplatené…
Toto tiež neprejde estékáčkou.
Pekne pozdravujem.
Juraj Režo alias notorickyobcan


  • SlabéVýborné (+2 skóre, 2 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?