Publikované: 19.04.2022

Adresátom informačnej prípravy pre Referendum o sfunkčnení referenda apríla

Referendum, ľudové hlasovanie, plebiscit sú formy otvorenej priamej, participatívnej alebo konzultatívnej občianskej demokracie, po ktorej volá časť ľudovej laickej aj odbornej verejnosti.

Kľúčom je a/ existencia otvorenej občianskej spoločnosti s jej atribútmi, b/ ústava a ústavný inštitút referenda. Nepíšem „ústavný“ inštitút ale inštitút referenda ako samostatná súčasť ústavy definovaná v Čl. 93-100 Ústavy SR, dôvod: referendum osebe (an sich) ako entita, je aj ústavným súdom vykladané „ústavne podozrivo“ (odlišné stanoviská k judikátom v jednej veci v pléne ústavného súdu) a verejno-verbálna a publikačná činnosť osôb s kvalifikáciou a odbornou spôsobilosťou pre ústavné právo v časti referendum a plebiscit.
Odbornou verejnosťou mienim gramotnosť v teórii štátu a práva a ústavného práva v časti výkladu Čl. 2 (1) “Štátna moc pochádza od občanov, ktorí ju vykonávajú prostredníctvom svojich volených zástupcov alebo priamo.”
Laickú časť spoločnosti delím na občiansku verejnosť a obyvateľstvo. Občianskou je minimálne občiansky gramotná časť obyvateľstva. Obe tvoria spolu voličský elektorát ako subjekty aktívneho volebného práva (voľby, referendum, ľudové hlasovanie). Vysvetlivka: Aj obyvateľstvo majúce aktívne volebné právo chodí voliť. Iba občiansky a politicky “nesvojprávne” nemá šajn koho.

Spor prenášaný na pôdu ústavného súdu nie je len o možnosti skrátenia volebného obdobia v referende, ale referendum samé o sebe v kvalitatívnom (referendum ako taxatívum prípustného v ústavnej možnosti) a kvantitatívnom rozmere (viac alebo menej referenda). Výsledok rozbíja sa a „anihiluje“ v „hadrónovom urýchľovači“ zrážkami dvoch častíc proti sebe: parlament (volené zastupiteľstvo ľudu) verzus ľud „sám“ osebe (občianstvo, obyvateľstvo, voličstvo).

Parlament si uzurpuje právo výlučného zákonodarcu a ústavodarcu. Voličstvo má hodnotu JEDNA (jeden hlas) len v momente volieb, teda: 0-1-0. Pred nimi a po nich nesmie vstupovať do „kruhov“ parlamentu. Má hodnotu NULA. Ak vláda v priebehu volebného obdobia stratí dôveru občanov, voličstva a obyvateľstva, ľud má vyčkať do nových volieb (Za ľudí je dokonca mimo parlamentnou stranou a vo vláde nemá čo hľadať!).

Parlamentári, dokonca časť odbornej právnickej obce cez ústavné právo ale hlásajú neskutočný blud o akomsi základnom práve; má ním byť štvorročné volebné obdobie. Zánik mandátu je definovaný Čl. 81a Ústavy. Všetkým: volebný mandát je aktívnym voličstvom prepožičané akcesorické právo k právu byť volený, ako následok základného občianskeho a politického pasívneho volebného práva osôb volených zástupcov ľudu. Toto právo možno obmedziť alebo odňať ako vodičák (nie je základným ale akcesorickým právom zo zákona tak, ako ani manželstvo nie je základné právo!) prostredníctvom ľudového referenda tak, ako možno referendom odvolať priamo volenú hlavu štátu. Ústavou a zákonom treba nanovo vymedziť postavenie médií, najmä vykazujúcich znaky “zahraničných agentov”. Sú už až príliš (česky) “oprsklé” a isté si ochranou ich “slobody a nezávislosti” od pravdy.

Ľudské práva a slobody delíme na základné a akcesorické (doplnkové) k základným právam a slobodám, nemenným neodňateľným, ktoré možno nadobudnúť alebo ich obmedziť a odňať zo zákona. Tento event je v ústave tlejúcim inherentným zdrojom občianskej vojny spolu so zvyšujúcim sa sociálnym napätím v časti kolektívna bezpečnosť už od vzniku Ústavy SR. Vykladaný politicky a ústavne podozrivo. Umocňovaný zástupným konfliktom na osi USA/RF na Ukrajine s príslušenstvom (energetická, finančná, menová, ekonomická a geopolitická kríza v dôsledku sankčných politík USA/EÚ a nacifikovaného militantného Westernu proti Rusku). Tvrdenie, že ide o nevyprovokovanú vojnu, je fatálna lož! Kyjev s USA a Westernom si ju “vypýtali”. Ak Zelenský, že dokončenie “špeciálnej operácie” Rusov v Mariupole definitívne uzavrie cestu k rokovaniam, je mega lož! Kyjev mal na rokovania o Minských dohodách osem rokov. Médiám: Spôsob zničenia a potopenia krížnika Moskva bolo treba prezentovať podľa oboch znepriatelených strán a neriešiť to. Tvrdenia proti tvrdeniam svedčia o nekalých darebáckych úmysloch! Pravda sa ustáli sama. Iba jej to komplikujete. Ruskojazyční Estónci si montujú vlastné antény na príjem ruskej televízie, zablokovanej estónskou vládou (zdroj: CNN Prima NEWS). Samozrejme s dovetkom: Veria ruským dezinformáciám. Denník proti ruská NENÁVISŤ prezentuje ako pravdivé správy, ktoré ako-tak korektné médiá majú za také, ktoré nie je možné overiť z nezávislých zdrojov (žerie všetko, čo zahlási Zelenský). Škoda komentára.

Slovensko akútne potrebuje novú druhú ústavu aj v časti bezpečnostná stratégia od potravinovej k vodnej, energetickej, klimatickej  a ostatných bezpečnostných zložkách… už včera bolo neskoro. Oslovil som aktivujúce sa odbory, predbežný výsledok: „Nechytajú sa“. Spoluúčasť politických subjektov odmietam ako čerta: „Apage Satanas!“ Zbabrali, ukradli a vytunelovali, čo sa dalo. Slovensko kruto trpí pluralitnou pseudo liberálnou pseudo demokratickou partokraciou a totalitárskym diktátom EÚ. Slovensko nepotrebuje liberálnu ale reálnu a na osi parlament-občianska spoločnosť participatívnu a konzultačnú demokraciu. Ide o občiansku záležitosť. Zmeny ústavy dotknú sa aj postavenia politických subjektov v štáte, založenia Občianskeho snemu a Štátnej rady, vzniku inštitútu predsedu štátnej rady, ústavou prikázaného imperatívneho mandátu, apolitizácie štátnej správy, úradu pre štátnu službu, úpravy právomocí hlavy štátu  a volebného systému. Samozrejme, referenda.

Pekne pozdravujem.
Juraj Režo alias notorickyobcan

  • SlabéVýborné (Nikto nehlasoval)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?