Publikované: 27.01.2021

Ak ste covid negatívni, správajte sa ako pozitívni

Certifikát o testovaní je prakticky na nič. Jeho platnosť spochybnil v nedeľu Igor Matovič oznámením, že osoby s negatívnym testom sa majú správať ako pozitívne testované, lebo „vírus je potvora“ a už zajtra môžu byť ľudia s negatívnym testom pozitívni.

Pozitívny test znamená povinnú karanténu. Negatívny „dobrovoľnú“. Nepresnosť antigénových testov zakladá falošnú pozitivitu aj negativitu. PCR testy zaručujú len vyššiu presnosť.
Časovo obmedzená platnosť oboch certifikátov nezaručí, že sa infikujeme už pri odchode z odberného miesta.
Kontrolné „preventívne“ zisťovacie testovanie je nezmysel.
Kľúčovou ochranou a zárukou boja s covidom nie sú ľudské práva a slobody obmedzujúce a reštrikčné a represívne opatrenia z ústavného  zákona 227/2002 Zb. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu, časť núdzový stav:
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/227/
Pre tento účel úplne stačí zákon 335/20074 Zb. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov ale tri v jednom: Rúška, ruky, sociálne odstupy.
https://www.zakonypreludi.sk/zz/2007-355
Masívne celoplošné testovanie (skríning) a testovanie v miestach ohnísk nákazy aj opakované je vecne a efektom nezmyselné. Ekonomicky významné len pre biznis s testami a zisky firiem ako konečných užívateľov výhod a provízií z obchodu. Nie pre testované osoby a účel testovania (preukázané!).
Sú poznatky, že za Matovičovým chválenkárstvom svetového prvenstva v celoplošnom testovaní je zneužitie tohto užitočného sebastredného histerióna ako “vedúceho” laboratórneho experimentu. Experimentálne laboratórium je Slovensko: https://www.youtube.com/watch?v=de2dnCJaZOU&feature=share
Zmysel a reálny úžitok má
a/ diagnostické testovanie osôb s klinickými príznakmi ochorenia a následná zdravotná starostlivosť,
b/ očkovanie.
Poznámka: Uprednostnil by som nazálnu vakcináciu (overená v pediatrii).
Testovanie je umelý humbug a podvod s nevedomým či vedomým zlým úmyslom. Celé portfólio politických a ekonomických zločinov na občanoch Slovenska proti Ústave, ľudským právam a slobodám a štátnemu rozpočtu.
Obetovaním slobody za zdravie nezískame slobodu ani zdravie.
Všetky štátne investície do nezmyselných testov a násilných „dobrovoľne povinných“ opatrení treba ihneď presmerovať do zdravotníctva a s ním súvisiacej vedy.
Ochranné núdzové opatrenia sú masívnym porušovaním a obmedzovaním základných ľudských práv a slobôd v opore o nič!
Ústavný súd nekoná! Bola mu vzatá právomoc posudzovať ústavné zákony s ústavou a Listinou základných práv a slobôd:
https://www.zakonypreludi.sk/zz/1991-23
Trestné oznámenia, predčasné voľby a ak sa nedá inak, použitie dikcie Čl. 32 Ústavy SR (občiansky odpor) sú na mieste, dôvodné a legálne. Odporúčam nenásilnú formu:
celoštátnu “karanténu“ (generálny štrajk) ako dobrovoľný zákaz vychádzania.
Generálny štrajk 27. novembra 1989 trval dve hodiny aj s cestou…
Tento bude jednoduchší: netreba nikam chodiť ani nič hovoriť. Forma protestu odkazuje priamo na Zákon č. 227/2002 Zb. časť núdzový stav a karanténa. Vedomá a uvedomelá. Nenariadená.
Núdzový stav (Čl. 5 zákona) časť karanténa na dobu “nevyhnutnú” (dikcia zákona) stane sa úplne dobrovoľným, vynútený proti ústavnými okolnosťami; nebude už vládou, ktorá sa bojí vlastných občanov, viac predlžovaný. Na to môžete vziať jed! Vytvorí európsky aj svetový precedens v boji proti covid totalite a za demokraciu. EÚ ani necekne. EK (Čl. 7 Lisabonskej zmluvy) už mala konať! (Slovensko je na tom vo veci demokracia a právny štát horšie ako “stíhané” Maďarsko a Poľsko!
Dôvod: Ak nie sú ľudské práva a slobody chránené volenými zástupcami ľudu, ústavnými orgánmi (prezidentka, parlament, vláda), ich ochrana je v rukách občanov; priamo.
Vláda pod “rúškom” núdzového stavu schvaľuje aj ústavné zákony a zákony, nemajúce žiadny súvis s covidom. Nadobúdam presvedčenie, že referendum o predčasných voľbách je na príliš dlhé lakte. Včera bolo neskoro.

Pekne pozdravujem.
Juraj Režo alias notorickyobcan

P.S. Prosím, správajme sa zodpovedne. Rúška, ruky, odstupy. Akoby sme boli covid pozitívni. V povinnej karanténe.

  • SlabéVýborné (+3 skóre, 3 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?