Publikované: 07.04.2016

Ako a eko ďalej skúšaná Európa? Dve správy…

Ktoré chcete skôr? Skúste postupne. Najskôr ZLÁ správa: V Európe vypukol umelo zorganizovaný a zinscenovaný ľudsko-právny konflikt civilizácií a kultúr na pozadí konfliktu ľudských práv a najmä, osobitný, cielený konflikt zameraný obzvlášť na oblasti práva na vierovyznanie, náboženstvo a uctievanie. A výhradu vo svedomí.

Zdanlivo neschopné, nečinné a impotentné OSN takým nie je. Naopak, je aktívne a stále pracuje na pozadí. Má plán. Čaká na moment a stav vecí, kedy jeho akt a vyhlásenie bude už nešťastnými ľuďmi na pokraji zúfalstva alebo už zúfalých, všeobecne prijatý ako úľava.

Bude to stav systému svetských, kedy Organizácia spojených národov vyhlási všeobecný zákaz náboženstiev, v záujme zaistenia mieru a bezpečia. Potom bude tou istou organizáciou vyhlásené všeobecne a bezpodmienečne pre všetkých povinné a záväzné jediné svetové náboženstvo a jeho uctievanie.

V možnosti (?) vyhnúť sa a zabrániť tomuto postupu vládcov tohto systému svetských vecí je mimo iné poznanie že pre Európu je kľúčovým životným nebezpečenstvom v súčasnosti
a/ umelo a vedome nezvládaná a nezvládnutá  imigrácia a nelegálna migrácia,
b/ systém svetských vecí (liberalizmus zľava i sprava) ako taký (liberálna demokracia, liberálny kapitalizmus, liberálne ľudské práva),
c/ horizontálna demokracia, ktorá je pseudo demokraciou a speje do post demokratickej totality systému a vlády svetských vecí.

Na stave systému svetských vecí sa podieľajú USA, Saudská Arábia, zbrojárska loby a množstvo darebákov na pozadí, tiež Turecko, kolaborujúce so saudskou Arábiou, majúce podiel na vojne v Sýrii. A tiež (najmä) generálna riaditeľka EÚ, Globálnym Prediktorom „delegovaná“ aj riaditeľka imigračnej a migračnej krízy EÚ Angela Merkelová…

Islamizáciu Európy treba zastaviť. Je nástrojom Globálneho Prediktora a Plánu paneuropeizácie Európy podľa Kalergiho plánu a Barnettovej doktríny (pozri predošlý blog).

Európa už dávno nemá nič spoločné so svojimi pôvodnými európskymi hodnotami, založenými na ideách Veľkej francúzskej revolúcie, ktoré samé o sebe aj s ich pokračujúcimi krvavými následkami boli a sú európska a univerzálna ľudsko-právna, včítane domnelých údajných práv LGBTI a rovnosti mužov a žien a ďalších pohlaví a rodov (gender ideológia) vykonávateľmi vôle a plniacimi úlohy Systému aj protislovenskými mainstreamovými a mienkotvorne verejnosť manipulujúcimi atívnymi slovenskými médiami vedome, úmyselne a programovo šírená LOŽ.

A tá DOBRÁ správa, presvitajúca naskrz krvou a násilím, ktoré čaká Európu, a ktorá sa chtiac-nechtiac podvoľuje tlakom Globálneho Prediktora, režiséra a scenáristu Nového svetového poriadku, a vstupuje do fázy Veľkého súženia (Apokalypsa, Zjavenie) je tu:
Keď povedia (OSN): „Mier a bezpečie!“, vtedy na nich príde náhle zničenie ako tiesnivé bolesti na ťarchavú ženu; a určite neuniknú. Tesaloničanom 5:3 (Náhle zničenie sa rovná Armagedon).
Písmo ho geograficky situuje do oblasti hory Meggido. Na Apokalypse stojí aj apokalyptika islamského štátu. Pre islam sú neprijateľní nielen kresťania ale aj a ešte viac ateisti (neverci). K víťaznej bitke so západnými mocnosťami a Kráľom severu má dôjsť na mieste náhornej planiny Meggido po spravidla násilnej smrti “posledného” 12-teho imáma (podrobnosti by si vyžadovali viac textu).
Dábik je časopisom islamského štátu. Miestom islamského proroctva: Obec pri meste Alepo v Sýrii. Abú Bakr Bagdádí je hlava, najvyšší 9-ty imám islamského štátu. Dábik má byť miestom vojenského stretnutia USA a Američanmi vedenou koalíciou. Moslimovia tu porazia 80 nepriateľov „z Ríma“.
Apokalyptická bitka mocností sa odohrá na hore Meggido. Nachádza sa v Izraeli pri Haife. Pozor, nebrať doslovne a fyzicky. Globálny konflikt sa “nevmestí” na plochu zopár desiatok štvorcových kilometrov (je to ale miesto, kde s odohralo viac významných bitiek v histórii)…
Treba si všimnúť i to, že predmetom tohto “projektu” je západný svet verzus blízko a stredovýchodný. Nemá v ňom miesto ďaleký východ (Čína, Japonsko, Nový Zéland, Austrália, Južná Amerika, teda všetky svetové kontinenty)…

Pre vysvetlenie a porozumenie stavu vecí, vývoja a pokračovania dejín sveta a svetových dejov, ponúkam zopár voľných rešerší  v opore o Písmo a Slovo (je mi úplne jedno, ako s ním kto, najmä ateisti, tiež programovo vedení a držaní v ateizme, naložia. Všetci máme slobodnú vôľu):
Divé zviera, ktoré si videl,  chystá sa vystúpiť z priepasti a má odísť do zničenia. Zj.17:8
Zničená bude aj Veľká smilnica a s ňou padne aj Veľký Babylon: Tu prišiel jeden zo siedmich anjelov, ktorí mali sedem misiek,a hovoril so mnou a povedal: „Poď, ukážem ti rozsudok nad veľkou smilnicou, ktorá sedí na mnohých vodách, s ktorou smilnili králi zeme,zatiaľ čo tí, ktorí obývajú zem, boli opití vínom jej smilstva.“ A odniesol ma (v moci) ducha na pustatinu. A zazrel som ženu sediacu na šarlátovom divom zvierati, ktoré bolo plné rúhavých mien a malo sedem hláv a desať rohov. A žena bola odiata purpurom a šarlátom a ozdobená zlatom a drahokamami a perlami a v ruke mala zlatý pohár plný ohavností a nečistôt jej smilstva. A na čele mala napísané meno, tajomstvo: „Veľký Babylon, matka smilníc a ohavností zeme.“  A videl som, že tá žena je opitá krvou svätých a krvou kresťanov. Zjavenie 17:1-6
Islamský štát zaútočí aj na Vatikán.
Spolu so Smilnicou v krvavom šarlátovom rúchu bude zničené aj OSN a Nový svetový poriadok.

Pre rastúci objem textu končím, všetci máme slobodnú vôľu aj v „bádaní“ a štúdiu Písma a tí, ktorí majú schopnosť samostatne a kriticky myslieť, právo voľby: prijať alebo odmietnuť.
Odmietnutie ale znamená zmietnutie zo stola. A jeho vyčistenie pre voľný nástup Nového svetového poriadku a nového, jediného svetového náboženstva.

Pozor (možný omyl a nedorozumenie): Ak sa odvolávam na Písmo, nie som fanatický boženík ani náboženský (kresťanský) fundamentalista.
Na ideológie a politiky nahliadam zhora a s prehľadným odstupom. A preto som relatívne a reálne slobodný a nezávislý bloger. Nie platený novinár.
Moji čitatelia to vedia…

Moje blogy aspoň časti verejnosti, ktorá ma navštevuje na blogovisku, pomáhajú von z dezorientácie a informačného Babylona (ten je tiež ČÍSI úmysel: vytvoriť zmätok a chaos, rozoštvať medzi sebou a proti sebe kresťanov a ateistov, v ktorom sa ľahšie vládne…) a demanipulujú ju…
Pokým ma tí liberálni „tieždemokrati“ nebloknú a nezrušia. Podľa: Čo sa nehodí, škrtnite.
Čosi cítim „v kostiach“…

Záver: Napätie  v Európe stupňuje Amerika, nie Rusko. Americké tanky brázdia Európu a šermujú zbraňami proti Rusku, namiesto toho, aby spolupracovali v boji s radikálnym islamom a islamským terorizmom.
Akým právom? No, takým, že obchodné, ekonomické  a mocenské záujmy sú nad ľudskými právami.
Cielená destabilizácia režimov na Blízkom východe a v severnej Afrike je príčinou imigračnej a migračnej krízy Európy. Vládne strany USA a ich vojenské aktivity sú financované zbrojárskou loby. Turecko je jeden z iniciátorov vojny v Sýrii. USA investovali do p***, občianskej vojny a rozvratu Ukrajiny. Nie Rusko, USA zvyšujú napätie s Ruskom: NATO sa tlačí k hraniciam Ruska a to logicky reaguje.
Odporúčania: Islamský teror sa dá zastaviť len zastavením postupu islamu do Európy a nelegálnej imigrácie a migrácie.
Islam je nedemokratický, totalitný a šaría neľudská.
Pro islamskú propagandu treba postaviť mimo zákon tak, ako nacizmus a fašizmus. Vie si niekto predstaviť právo šaría vedľa európskeho práva a ľudských práv?!
Moslimovia nech žijú vo svojich islamských krajinách a Európania vo svojich, podľa im vlastného náboženstva, kultúrnych tradícií a hodnôt.
Ich sociálna inklúzia a integrácia do systému európskej civilizácie a kultúry a súžitie kresťanov s moslimmi nie je v konečných dôsledkoch  možné a realizovateľné. Moslimovia boli, sú a budú vždy potenciálne nebezpeční. Lebo.
Z Brna práve (7.4.20016) odchádza domov skupina (osem rodín) Iračanov, ktorí prehlásili, že oni sa asimilovať nebudú a nechcú (asi sa nechcú milovať so Slovenskom)…
Aj vďaka nim realizácia prerozdelenia imigrantov podľa kvót ani podľa zamýšľaného “Dublin III. Plus” fungovať nemôže, a teda, ani plán Globálneho Prediktora (Kalergi, Barnett) fungovať nemôžu…
Usilujú o svetovládu a celosvetový kalifát. Všetci. Radikálni aj umiernení. Majú to v popise práce, prikazuje im to svetový džihád, vyznanie Alaha, ako jediného boha a ak ich v Európe bude “dosť”, Európa sa stane islamskou.
Zodpovedá tomu teória a prax ich vlastného programu islamizácie Európy a sveta. Tak im prikazuje Korán a Hadísy.
Tak, aj to by sme mali…

  • SlabéVýborné (+2 skóre, 4 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?