Publikované: 21.08.2015

Ako ohodnotiť učiteľov podľa výsledkov

O učiteľoch som toho napísal viac (tu a tu). Okrem porovnania ich platu som sa venoval aj možnosti zlepšenia ich finančnej situácie. V blogu „Ako zvýšiť platy učiteľov“ som popísal, že väčší počet učiteľov neprispieva výslednej kvalite jednou z ciest zvýšenia miezd učiteľov by bolo zníženie ich počtu. Ďalší blog sa venoval opodstatneniu niektorých rozpočtových a príspevkových organizácií ministerstva školstva a ako by bolo možné ich optimalizáciou v čiastočnej miere zlepšiť platy učiteľov.

V tomto blogu chcem popísať možný spôsob hodnotenia kvality ich práce, aby sme vedeli určiť, ktorí učitelia si naozaj zaslúžia vyššie platy.

Bohužiaľ učitelia dnes dospeli do pomerne zúfalej situácie. Neupadajú len finančne, ale upadá aj ich sociálny status. Starší ľudia si pamätajú, že naozaj váženými osobami v obciach v našich končinách boli farár, richtár a učiteľ.

Slovenská akadémia vied (SAV) realizovala prieskum verejnej mienky, súčasťou ktorého bol aj pohľad verejnosti na platy učiteľov. Zatiaľ čo sa väčšina ľudí zhodla na tom, že učiteľstvo je ťažké povolanie, až 45% považuje platové ohodnotenie učiteľov a primerané možnostiam Slovenskej republiky. Zhruba 33% si myslí, že sú nedostatočne ohodnotení a len 12% si myslí, že ich platy sú nadhodnotené. Zároveň vo verejnosti dlhodobo pretrváva pocit, že školstvo nie je v poriadku a malo by dôjsť k zlepšeniu. Ako ale chceme zlepšovať školstvo, ak nie sme ochotní dobre odmeňovať tú nejdôležitejšiu súčasť vzdelávacieho procesu – učiteľov?

Učitelia sú dnes hodnotení podľa tabuľkových platov, ktoré sú nízke, nemajú dostatočnú motivačnú zložku a neodvíjajú sa od kvality odvedenej práce. V nižšie uvedenej tabuľke prikladám dnešnú štruktúru odmeňovania učiteľov.

Takto vyzerá plat učiteľa, ktorý pôsobí ako samostatný pedagogický zamestnanec na škole s dvoma atestáciami, prácu vykonáva už 10 rokov, získal v programe kontinuálneho vzdelávania 30 kreditov a zároveň je triednym učiteľom jednej triede.


Ktorá z týchto zložiek je vyplácaná podľa výsledkov a kvality odvedenej práce? Ani jedna!

a)      Platová trieda a tarifa sú odvodené od jeho kvalifikácie (to je len predpoklad na dobrú prácu),

b)      príplatok za prax odmeňuje dĺžku jeho výkonu práce (tiež len predpoklad na dobrú prácu),

c)       kredity sú odmenou za vzdelávanie alebo publikačnú činnosť (opäť len predpoklad na kvalitu) a

d)      príplatok za činnosť triedneho učiteľa je odmenou za prácu navyše, ktorú musí vykonávať ako triedny učiteľ.

Učiteľ by ešte mohol získať príplatok ako predseda predmetovej komisie alebo by mu mohol byť udelený riaditeľom školy. Takže ani ďalšie príplatky nemajú motivačný charakter robiť prácu lepšie, maximálne jej robiť viac.

Mzda každého zamestnanca je hlavným dôvodom, prečo pracuje. Lenže fixná mzda naozaj motivuje len k tomu, aby sme do práce chodili. Až atraktívna motivačná zložka v nás vyvoláva ochotu podávať kvalitný a dobrý výkon, na základe ktorého nám bude vyplatená.

Zhoršujúce výsledky medzinárodných testov sú zrkadlom práce učiteľov. Napriek tomu sú stále odmeňovaní tabuľkovým systémom. Inými slovami: Rovnaký plat, horší výsledok. Nechcem týmto tvrdením zovšeobecňovať, ani sa dotknúť učiteľov, ktorí nehľadia na výšku svojej mzdy a odvádzajú fantastickú robotu.

Učiteľom chýba motivácia. Veď takto sa nemusia snažiť a plat dostanú. Keby ich hodnotili podľa výkonu, tak sa musia báť, že nebudú dostatočne dobrí. Vždy sa potom nájde niekto, kto bude tvrdiť, že dané hodnotenie je nespravodlivé, neobjektívne, nesprávne a pod.

Ako teda merať kvalitu učiteľov? Dnes už ale máme podklady na základe ktorých by sme mohli vytvoriť hodnotiaci systém, ktorý je len veľmi ťažko napadnuteľný. Dáta pre toto hodnotenie nám už dlhšiu dobu zbiera Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM). Tento ústav je zodpovedný na organizáciu a vyhodnocovanie celoštátnych testovaní v podobe maturity, monitoru 5 a monitoru 9. A prečo je zrovna toto tak dôležité?

Hlavný dôvod je objektivita. Testovania sa uskutočňujú na konci prvého stupňa základnej školy, na konci druhého stupňa základnej školy a na konci strednej školy. Okrem toho sú tieto testovania robené tak, že vieme určiť výsledok pre každého žiaka. Čiže od toho vieme odvodiť aj školu a triedu do ktorej chodil. Tieto dáta sú nevyhnutné, aby sme vedeli, aký urobil pokrok počas jednotlivých stupňov vzdelávania. Inými slovami vieme zistiť, akú pridanú hodnotu škola žiakom pridala jednotlivo aj sumárne. A práve uvedená pridaná hodnota by mala byť základným kritériom pre hodnotenie výsledkov školy a následne aj konkrétneho učiteľa. Na základe tohto výsledku by sme mohli odmeniť najlepšie školy a učiteľov a tým podporiť tých, ktorí naozaj svojich žiakov niečo naučili.

Niekto by mohol namietnuť, že daná trieda má šikovnejších žiakov a iná menej. My ale nehovoríme o meraní finálneho výsledku, ale o meraní spomínanej pridanej hodnoty. Napr. ak žiak, ktorý bol výrazne slabý v monitore 5 z matematiky dosiahne v monitore 9 z matematiky veľmi dobrý výsledok, vieme, že ten, kto ho počas uvedených 4 rokov učil odviedol kvalitnú prácu. Takisto ak bol niekto v monitore 5 a monitore 9 priemerný z daného predmetu, vieme povedať, že vzdelávanie mu pridalo len štandardnú pridanú hodnotu.

Dôležité ale je, aby sa odmena za dodanú pridanú hodnotu vo vzdelávaní reálne prejavila aj v ohodnotení učiteľov. A nemôžeme pri tom hovoriť o odmene v podobe 5% z ich platu. Aby odmena mala zmysel, potrebujeme ju realizovať v takej výške, aby bola pre zamestnancov atraktívna. Aj keď súčasný učiteľský plat nie je vysoký, keby mali možnosť zarobiť o 40% viac za dosiahnutie dobrého výsledku, určite by veľa učiteľov našlo motiváciu.

  • SlabéVýborné (+1 skóre, 5 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?