Publikované: 17.05.2013

AKO OVCE V OHRADE?

Jednou zo základných slobôd, ktorú priniesol November 89, bola sloboda pohybu. Pamätáte si na devízový prísľub, pasovú doložku, či ostnaté drôty na hraniciach. Ohlasovacia povinnosť, ktorú zavádza strana Smer pri opustení republika na viac ako 90dní nám ponúka slobodu so záručnou dobou. Robí z nás ovce, ktoré treba mať pod dohľadom, pekne spočítané v košiari.

 Veľký brat sa pozerá!

 Najväčším nebezpečím pre totalitný režim je keď nevie čo si myslia jeho občania. Potrebuje oko, ktorým by ich kontrolovalo. Potrebuje domových dôverníkov, ktorí vás budú sledovať kedy prichádzate a odchádzate domov. Potrebuje uličné výbory, ktoré sledujú čo si myslí ulica a potrebuje udavačov, ktorí vždy ochotne a radi poslúžia. Strana SMER tento systém zdokonalila. Chce, aby sme si sami sebe boli udavačmi. Povedz mi kam ideš a ja ti poviem aký človek, vraví nám Mr. Bejby! Povedz mi načo tam ideš a keď sa mi to náhodou nebude páčiť prídem si po teba!

Dobrovoľne sa učia anglicky, nikto nevie prečo!

 Keď som včera sledoval rozpravu k tomuto zákonu spomenul som si na všetky nešťastné súdružky učiteľky, ktoré mali strach z každého prejavu slobody nás neposedných žiakov. Spomenul som si na poznámku, ktorú sme dostali keď sme si ako “depešáci” prekladali sami texty. Aj dnes je v tom mnoho symboliky: “Prekladajú si dobrovoľne z anglického jazyka, nikto nevie prečo”, znela tá poznámka. Viem dnes sa vám to zdá absurdné. Ale ten zákon o zazubadlenej slobode pohybu je presne o tomto! Zubadlo je tyčka v ústach koňa, ktorá slúži jazdcovi na dorozumievania ovládanie koňa. Strana Smer nám chce týmto zákon vložiť do úst zubadlo, pretože sme pre nich nebezpeční. Sme divoké kone, ktoré treba osedlať!

 Peter Osuský to vo svojom prejave k návrhu zákona povedal jasne:

  “Ďakujem za slovo pán predseda. Vážená snemovňa. No opakovanie je matka múdrosti. (Smiech v sále.) A poučenia nikdy nie je dosť. Nebolo to dramatické poučenie z krízového vývoja, ktoré som zažil medzi prvým a druhým čítaním tohto návrhu zákona. Klement Gottwald pred rokmi hovoril. (Smiech v sále.) Straně věřte soudruzi. (Smiech a potlesk v sále.) Neborák Antonín Zápotocký bol dokopaný do rozhlasu aby deň pred výmenou penazí 1.júna 1953 povedal. Že měna nebude. (Smiech v sále.) Bola o deň. A ja som sa nie príliš, ale v kútiku duše predsa s istou nádejou upieral k tomu, že slovo obľúbeného ministra. Idola voličiek 8. marca každého roku by mohlo akúsi cenu. Nemalo veľkú cenu. Keď som v prvom čítaní predniesol námety k pozmeňovacím návrhom, ktoré som potom predložil v druhom čítaní. Minister povedal, že až na ten piaty, s ktorým samozrejme problém ako strana máte pretože vy ste zaviedli stratu občianstva proti vôli občana Slovenskej republiky. Toto sme tu už robili. (Pozn.prepis.: nezrozumiteľne vyslovené) zbaviť občianstva a vyviesť 50 000 spoluobčanov, ktorých väčšina skončila v plyne. Potom sme ešte vyobčanovali jednotlivo tých ktorých sme sa chceli v Československej socialistickej republike zbaviť. A tak sme sa spolu s kolegami obrátili na ústavný súd, aby sme neumožnili pokračovať v tejto neblahej tradícii. K jazykovému odrazu tejto novele zákona sa vzťahuje pozmeňovací návrh číslo 5, ktorý som už predniesol a zopakujem ho len veľmi stručne.
Keď hovorím, že v článku 1. sa vypúšťajú body 24,25 a 28. Nebudem sa o tom ďalej šíriť myslím si že tradícia zbavovania občanov občianstva ich vlasti, proti ich vôli je nie len neústavná, ale začiatku 21.storočia v civilizovanej Európe a v krajine ktorá je členom európskej únie do neba volajúca. Pokiaľ ide o ten samotný prvý článok, ktorý ste teraz zreformovali, nebudem sa mu viacej venovať. Len ho opäť odcitujem. V bode 4 sa v § 3 ods.8 písm. d) v bode 2 za slovo nehnuteľnosti pripájajú slová, alebo nájomcu, ak má nájomnú zmluvu uzavretú s vlastníkom, alebo so všetkými spoluvlastníkmi 4 e) na neurčitú dobu. A vypúšťajú sa slová poznámka pod čiarou k odkazu 4 e) sa vypúšťa. Toľko to k prvému.
Viac sa budem venovať k pozmeňovaciemu návrhu číslo 2, ktorý v bode 16. znie §9 sa vypúšťa. A tu si skutočne dovolím ctená snemovňa a predovšetkým vážená vládna strana povedať že to čo sa sprísňuje sa do teraz nerealizovalo hoci to v zákone bolo. A v rozhovore Off Record po minulej debate po druhom čítaní mi minister povedal, že šak to sa ani veľmi vymáhať nebude. Myslím si, že nie je dobré sprísňovať zákony s vedením, že ich asi veľmi nebudeme vymáhať. A teraz pohovorím o merite. Jedná sa o to, že keď občan tohto štátu opustí na viac ako 90 dní územie Slovenskej republiky má to vopred ohlásiť Off Record mi minister povedal aby bola doručovacia adresa. Musím vám povedať, ešte raz ako prorektor Univerzity Komenského som len v ôsmom roku mojej činnosti vyslal vyše 500 študentov Univerzity Komenského na európsky mobilitný program Sokrates Erasmus, ten trvá 1 až 2 semestre. Teda jeden až dva pol roky odhliadnuc od prázdnin. Každý s tých pobytov je dlhší ako 90 dní. Predstavte si vaše dieťa, ktoré dostane právo študovať v Groningene alebo v Kodani. No je samozrejmé, že neopúšťa republiku, je samozrejmé, že podpisuje spustu papierov, ktoré potom podpisuje prorektor, koordinátor mobility. A vy mu ešte pridáte, hádam pre to, aby nezdrhlo v treťom ročníku, aby sa išlo v Hnúšti, Likieri, Michalovciach, alebo v Čadci prihlásiť do ohlasovne teda, že neutekám, idem len študovať. Ako som povedal schválili ste napriek oponentúre prezidenta zákon o historickom ústave v Ríme. I opäť tam tí historici renomovaný ktorý sa budú venovať veci sa budú musieť ohlásiť niekde ja neviem, v Nitre, alebo v Kežmarku, že odchádzajú do Ríma na viac ako 90 dní. Pričom na plánové pobytu sú reálne semestrálne, alebo dvojsemestrálne. Poviem vám, aj keď to nie je pekné slovo. To je čistá buzerácia. (Potlesk v sále.) Pretože, aj keď by ste vášmu talentovanému dieťaťu po úspešnom absolvovaní štúdia povolili dnes často moderný sabatický pol rok či rok. A on by sa vybral na mladých krídlach na track po Nepále, aj taký sú. Tak samozrejme by ma zaujímala ministrova doručovacia adresa. Kde by to bolo? Dva dni rozprávková lúka pod Nanga Parmatom (Smiech v sále.) jeden deň kláštor v Ladaku, dva dni Poste Restante Káthmandu aká (Smiech a potlesk v sále.) by bola doručovacia adresa.
Ministrov argument je, že aj niektoré krajiny od nás pri pobyte nad 90 dní chcú. Prosím, to je pravidlo naše, ich krajiny voči občanovi, ktorý nie je ich. To je von koncom nie možné zrkadlovo obrátiť, že teraz budem svojho občana. Študenta Univerzity Komenského, či Konštantína Filozofa v Nitre považovať za toho, ktorý sa mi má ísť hlásiť, ak ide na 140 dní do Groningenu na lekársku fakultu. Ak je toto zlepšenie (Potlesk v sále.) ak je toto niečo čím prospievam turistom, vedcom, výskumníkom ale aj normálnym slobodným serióznym občanom Slovenskej republiky, tak sa zamyslime nad tým ako pri platnosti pravidla kde sa hovorilo ohlásiť, teraz je tam slovo povinne ohlásiť, ako výborne sa hlásili Melo, Mišenka a iné pojmy. (Smiech a potlesk v sále.) Pri svojich naplánovaných výletoch do Belize, alebo na Seychely. Áno minister hovorí, moc sa to nevymáha. Na čo to tam je? Aký to má zmysel? Prosím, prijmite to ako všetko, ale nemôžete povedať, že ste boli nepoučení. (Smiech a potlesk v sále.)
O tom ako je pre bežného človeka praktickou vymoženosťou overený elektronický podpis som už hovoril. No nebudem sa ďalej o tom šíriť. Je možné, že príde čas, keď toto presne takto bude môcť byť v zákone. Ale ten čas musí technicky dozrieť a prísť. A nie ohnúť to cez koleno, ako barlo lámač v Piešťanoch a povedať, tak bude. Buď svetlo. Nebude, pretože nebude. A ten ďalší pozmeňovací návrh má možno nejaký skrytý inotaj. To je podľa mňa logická chyba. Podľa vládneho návrhu totižto fyzická osoba o ktorej sa nevedie informácia v registri, či už obyvateľstva, alebo následnom fyzických osôb môže požiadať o informáciu o svojich údajoch z registra fyzických osôb. (Smiech v sále.) Nikde si to nevšimol. Možno, že sa mýlil. Možno že to má nejaký hovorím skrytý význam na prvý pohľad. (Smiech v sále.) Ale ešte raz. Ak o niekom ešte ani v doterajšom registri nevediem informáciu ako môže on mať právo na informáciu ktorú o ňom nevediem? (Smiech v sále.) Ešte raz toto podľa mňa je pozmeňujúci návrh, ktorým sa opravuje istá logická otázka v návrhu. Ale prosím, je možné, že na to existuje nejaké zdôvodnenie, ale v zásade register nemôže poskytovať informácie údajoch osôb o ktorých informácie nevedie. Ak je toto škodlivý pozmeňovák, tak aj ten samozrejme neprijmite. Ale možno si to všimne pani doktor Dreninová, alebo niekto iní. No. Sumárne kolegovia, nedá sa povedať o ničom, že by to bolo politické, že by to bolo hádam, až na ten piaty pozmeňovací návrh, ktorý vy bránite ale levy stratu občianstva. To že chceme zatiaľ nejakým spôsobom riešiť, nie všeobecnú dostupnosť zaručeného elektronického podpisu. To, že sa snažíme vyvarovať vás, pred tým, aby od vás nikto od vás nepýtal informácie ktoré nevediete. A aby sme stovkám a dnes už tisícom študentom slovenských univerzít, vedcom a výskumníkov. Keď by napríklad nedaj Bože išiel jeden z vedcov roka kolega Bužek, podľa najlepšej svojej tradície na 105 dní na Max Planck Institut do Nemecka, aby sa nemusel ísť už desiaty krát ohlásiť, lebo on tam chodí každý rok. Pretože v podmienkach našich vysokých škôl ťažko dosahovať jeho vedecké výsledky. Preto pracuje tam a tu píše. Ale opäť znova sa pýtam. Tí ktorý z tejto republiky utekajú v zlom úmysle a nikomu nič nepovedia, to urobia. A tí štandardný, normálny, poctivý občania budú sa chodiť povinne ohlasovať.”

(celý záznam si môžete pozrieť na našej stránke https://www.facebook.com/BodZlomuLiberaliMeniaSlovensko ).

Róbert Kaliňák návrh Smeru zdovodňoval týmto argumentom: “štát má právo vedieť všetko a tie svine, čo sa chcú z toho vyvliecť, tým jednoducho zhabeme majetok a vracať sa už ani nemusia”. Možno pán minister hľadá svine to neviem posúdiť, pretože niesom zaagrokomplexovaný. No namiesto hladania svíň z nás v skutočnosti robí ovce v ohrade!

Včerajší deň sa na Slovensku môže s pokojom zapísať ako pamätný deň, kedy sa občania stali ovcami v ohrade.

  • SlabéVýborné (+45 skóre, 49 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

1

Komentárov 1 - 1 z 1Na začiatok« PredchádzajúciNasledujúci »Na koniec
  1. Róbert Kaliňák návrh Smeru zdovodňoval týmto argumentom: “štát má právo vedieť všetko a tie svine, čo sa chcú z toho vyvliecť, tým jednoducho zhabeme majetok a vracať sa už ani nemusia”. Pochopiteľne, tento výrok je na stránke NR SR scenzurovaný. Prosím, ak máš zdroj, kde by som ho mohol nájsť? Veľmi mi tým pomôžeš. Ďakujem

Komentárov 1 - 1 z 1Na začiatok« PredchádzajúciNasledujúci »Na koniec
Login

Ešte nemáte svoj účet?