Publikované: 17.02.2020

Ako správne označovať potraviny

Ako správne označovať potraviny

Na začiatok

Jednou zo základných povinností prevádzkovateľa, ktorý svoje produkty umiestňuje na trh pre finálneho spotrebiteľa je aby mal potraviny označené podľa platnej legislatívy.
Aj keď sa to možno nezdá ale informácie na potravinách, ktoré sa dostávajú od výrobcu alebo distribútora cez sklady po predajcov teda obchody a nakoniec finálneho spotrebiteľa sú veľmi dôležité.
Obchod ktorý dané potraviny skladuje alebo zákazník, ktorý potraviny nakupuje musí byť dostatočne informovaný o tom čo presne kúpi. Je to nielen z dôvodu správneho skladovania, spotreby, objemu ale aj z hľadiska kvality, kde si vie produkt skontrolovať na základe zloženia, nutričných údajov ale aj z hľadiska rôznych intolerancií, alergií, určenia produktu pre rôzne kategórie ľudí prípadne ďalšie podstatné informácie.
V praxi sa stretávame s tým, že z dôvodu častých zmien legislatívy ale aj náročnosti niektorých zákonov výrobcovia alebo distribútori nemajú správne označené potraviny. Hlavnou príčinou nesprávneho označenia je chýbajúca odborná zdatnosť alebo celková nevedomosť.

Aké zákony a nariadenia sú v platnosti

V prvom rade je potrebné povedať, že v dnešnej dobe máme veľmi široký sortiment potravinárskych výrobkov z rôznych krajín sveta, ktoré sú určené pre rôzne kategórie ľudí. Sú to bežné potraviny ale aj potraviny na špeciálne účely. Každá krajina má svoju vlastnú legislatívu na označovanie potravín, ale keďže je Slovensko členským štátom EÚ tak sa riadime spoločnou legislatívou ako ostatné členské krajiny EÚ. Samozrejme sú aj výnimky a odchýlky, kde si každá členská krajina prispôsobí požiadavky „svojmu podnebiu“ rôznymi vyhláškami ale pre všetky krajiny platí jedno a to isté nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 1169/2011 z 25. októbra 2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom, ktorým sa menia a dopĺňajú ďalšie nariadenia, smernice a zákony o označovaní potravín. Samozrejme okrem tohto nariadenia sú v platnosti aj ďalšie nadväzujúce sa dokumenty podľa toho o aký produkt sa jedná, ale všetky povinné informácie, ktoré musia byť na etikete produktu uvedené nájdete práve tu.

Povinné údaje

Povinné údaje alebo informácie na etikete alebo obale potravín sú údaje, ktorých poskytovanie konečnému spotrebiteľovi sa vyžaduje v predpisoch EÚ. Tieto údaje sa na obale musia uvádzať vždy (existujú aj výnimky – vynechanie určitých povinných údajov ale len za špecifických podmienok)
• názov potraviny (názov konkrétnej potraviny, legislatívny názov potravín prípadne aj brand a v niektorých prípadoch aj popisný názov potraviny),
• zoznam zložiek (všetky zložky z receptúry),
• akúkoľvek zložku alebo technologickú pomocnú látku, ktorá spôsobuje alergie, ktorá sa používa pri výrobe alebo príprave potraviny, pričom sa nachádza aj v konečnom výrobku, aj keď v pozmenenom stave,
• množstvo určitých zložiek alebo kategórií zložiek,
• netto množstvo potraviny,
• dátum minimálnej trvanlivosti alebo dátum spotreby (podľa typu výrobku)
• všetky osobitné podmienky skladovania a/alebo podmienky použitia (stanovené legislatívou a výrobcom)
• meno alebo obchodné meno a adresu prevádzkovateľa potravinárskeho podniku,
• krajinu pôvodu alebo miesto pôvodu,
• návod na použitie, ak by bez poskytnutia takéhoto návodu bolo ťažké potravinu správne použiť,
• ak ide o nápoje obsahujúce viac ako 1,2 objemového percenta alkoholu, skutočný obsah alkoholu v objemových percentách,
• výživové údaje (podľa presne stanovenej formy v danom nariadení)

Vynechanie povinných údajov:
V určitých špeciálnych prípadoch je možné povinné údaje vynechať a to nasledovne:

• ak ide o sklené fľaše určené na opätovné použitie, ktoré sú nezmazateľne označené a z toho dôvodu nemajú žiadnu etiketu, krúžok ani prstenec, povinné sú iba určité údaje stanovené v danom nariadení,
• ak ide o obaly alebo nádoby, ktorých najväčšia plocha má veľkosť menšiu ako 10 cm2, sú na balení alebo na etikete povinné sú iba určité údaje stanovené v danom nariadení,
• nápoje, ktoré obsahujú viac ako 1,2 objemového percenta alkoholu.

Nepovinné údaje

Okrem povinných údajov na etiketách výrobkov je možné umiestňovať aj nepovinné texty ako: marketingové texty, zdravotné a výživové tvrdenia.

Marketingové texty

Netreba zabúdať, že aj tieto texty aj keď nie sú povinné podliehajú a musia byť v súlade s legislatívou.
Údaje, ktoré sú týmto spôsobom uvádzané na obal nesmú akýmkoľvek spôsobom zavádzať zákazníka alebo vzbudzovať dojem, že potravina má špeciálne vlastnosti aj keď rovnaké vlastnosti majú aj iné potraviny z danej kategórie.

Výživové a zdravotné tvrdenia

Pokiaľ sa jedná o výživové a zdravotné tvrdenia dané je možné uvádzať ale za špecifických podmienok. Potrebné je dodržať dávkovanie s ohľadom na druh potraviny ako aj presné označenie čo je stanovené v legislatíve. Tieto podmienky presne stanovuje legislatíva Európskej únie, ktorou sa aj my riadime.

Grafické prvky

Všetky grafické prvky, vyobrazenia, piktogramy aj keď nie sú povinnými údajmi podliehajú legislatíve a podobne ako je to pri výživových a zdravotných tvrdeniach môžu byť použité len za určitých podmienok.

Ďalšie povinnosti

Údaje na etikete

Povinné údaje o potravinách sa uvádzajú na viditeľnom mieste. Teda aby boli ľahko viditeľné, jasne čitateľné a nezmazateľné. Žiadnym spôsobom ich nemožno skrývať, zakrývať, odvádzať od nich pozornosť ani ich nemožno narušiť iným textom alebo obrázkami či iným rušivým materiálom, s výnimkou nebalených potravín. Vyššie uvedené nepovinné údaje a grafické vyobrazenia môžu tieto údaje len dopĺňať.

Veľkosť písma

Legislatíva stanovuje aj minimálnu výšku písma aby povinné texty boli dobre čitateľné. Údaje musia byť vytlačené na balení alebo na etikete tak, aby bola zaistená jednoznačná čitateľnosť, písmom takej veľkosti, že stredná výška písma (napr. malé písmeno „a“) je väčšia alebo sa rovná 1,2 mm.
Ak ide o obaly alebo nádoby, ktorých najväčšia plocha je menšia ako 80 cm2, je stredná výška písma uvedená vyššie, väčšia alebo sa rovná 0,9 mm.

Vyobrazenie a umiestnenie povinných údajov

Niektoré povinné údaje ako názov potraviny, netto hmotnosť potraviny a skutočný obsah alkoholu v objemových percentách musia byť uvedený v jednom zornom poli, teda na takom mieste z ktorého zákazník dané údaje vidí z rovnakého uhla pohľadu.

Aké pokuty mi hrozia za nesprávne označenie

Produkty a posúdenie súladu s legislatívou úrady vykonávajú monitoringom trhu prípadne konkrétnym nahlásením produktu treťou osobou. Pokuty za nesprávne označenie povinných údajov prípadne údajov navyše ako marketingových, zdravotných, výživových tvrdení určí príslušný orgán. Úrad rozhodne v závislosti od závažnosti porušenia legislatívy prípadne opakovania sa danej veci. Úrad môže prípadne nariadiť stiahnutie z trhu a verejné oznámenie.

Čo keď sa zmení legislatíva?

V prípade zmeny legislatívy je nutné meniť aj informácie na obale podľa nových požiadaviek. Samozrejme vždy sa ponechá priestor – prechodné obdobie na dospotrebovanie starých zásob obalov a prípravu nových obalov – s novými údajmi.

Čo mi doporučujete aby som mal správne označené potraviny?

Najlepším spôsobom ako mať správne označené potraviny je dobre si naštudovať legislatívu, ktorá sa vzťahuje na konkrétnu potravinu. Okrem toho komunikovať s úradmi, odbornou verejnosťou a všetky nedorozumenia dobre prediskutovať.

Rada na záver

Ak si neviete dať rady alebo si nie ste istý ako presne postupovať v prípade správneho označenia potravín radšej sa obráťte na odborníkov. V konečnom dôsledku ušetríte čas ale hlavne financie, ktoré sa dajú nasmerovať inde aby Váš biznis bol úspešný.

  • SlabéVýborné (+1 skóre, 1 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?