Publikované: 26.02.2020

Ako správne postupovať pri otvorení gastro prevádzky?

Na začiatok

Pod gastro prevádzku alebo zariadením spoločného stravovania sa dajú zahrnúť rôzne typy prevádzok ako napr. reštaurácia, rýchle občerstvenie, bufet, bistro, mobilný pojazdný bufet prípadne iné zariadenia, kde sa akýmkoľvek spôsobom manipuluje s potravinami a nápojmi, ktoré sa podávajú konečnému spotrebiteľovi teda zákazníkovi.

Plánovanie

V prvom rade pri plánovaní otvorenia prevádzky z vyššie spomenutých je potrebné si uvedomiť a naštudovať aké všetko kroky je potrebné splniť aby Váš budúci biznis hneď od začiatku bol správne nasmerovaný. Netreba zabúdať na všetky legislatívne požiadavky, ktoré sú stanovené a zakotvené v legislatíve.

Okrem týchto byrokratických krokov a povinností je potrebné dobre zvážiť vopred aj čas potrebný na vybavenie „papierovačiek“ na úradoch ale aj potrebnú dobu na prispôsobenie samotných priestorov aby vyhovovali všetkým kritériám.

Finančná stránka pri štarte gastro prevádzky je veľmi dôležitá nakoľko je potrebné počítať s nákladmi na zaplatenie kolkov na úradoch ale väčšiu čiastku tvoria hlavne náklady na prispôsobenie a zariadenie samotnej prevádzky. Finančná čiastka, ktorú je potrebné vyhradiť je závislá na tom či otvárate úplne novú prevádzku v prázdnych priestoroch alebo prispôsobujete starú.

Založenie firmy

Asi úplne prvým krokom v celom procese spustenia Vášho podnikania je založenie firmy či už ako živnostník alebo s.r.o. Aj v tomto prípade je potrebné dbať na to aby sa v činnosti vyskytovali služby, ktoré budú v súlade s Vašim podnikaním.

Nahlásenie obci/mestu

Jedna z podmienok otvorenia gastro prevádzky je nahlásiť túto činnosť aj obci prípadne mestskej časti, kde bude daná prevádzka zariadená. Tu netreba zabudnúť že musíte nahlásiť aj otváracie hodiny, ktoré Vám daný úrad schváli.

Priestory

Keď už máte firmu založenú je čas na vyhľadanie vhodných priestorov. Tu sa treba zamerať na to čo v daných priestoroch budete vykonávať. Ak sa bude jednať o jednoduchšiu prevádzku bez prípravy pokrmov ale len podávanie nápojov prípadne zákuskov a chladeného sortimentu nie je potrebné klásť až taký dôraz na veľkosť a vybavenie kuchyne. Pri náročnejších prevádzkach z hľadiska procesov ako sú bufety, rýchle občerstvenia ale hlavne reštaurácie je veľmi dôležitý práve tento priestor, ktorý bude „motorom“ celej prevádzky.

Pri náročnejších prípravách jedál ako v prípade reštaurácií kde sa varí od základov sa kladie náročnosť na rozdelenie sekcií v kuchyni, zdrojov pitnej vody, umývanie riadov, hrubá príprava, výtlk vajec a podobne. V každom prípade by mala byť jasne rozdelená čistá a nečistá časť prevádzky podľa procesov, ktoré tu budú prebiehať.

Vybavenie úradov

Keď už máte vyhliadnutý vhodný priestor, ktorý spĺňa ako Vaše požiadavky tak aj požiadavky úradov a legislatívy je čas na kúpu alebo prenájom priestorov.

Aj po podpise zmluvy nie je všetko vybavené. Treba myslieť na to, že priestor ktorý ste si vybrali na Vaše podnikanie v prvom rade musí byť nebytový priestor. Pokiaľ máte zmluvu podpísanú a priestor vyhovuje je čas obrátiť sa na stavebný úrad.

Práve stavebný úrad je po založení firmy jeden z prvých úradov, kde si daný priestor dáte prekolaudovať na vykonávanie činností, ktoré tu budete vykonávať. Až po súhlasnom rozhodnutí môžete postupovať ďalej. Tu treba dať pozor na to že stavebný úrad ma lehotu do 30 dní na vybavenie danej veci, preto si dajte časovú rezervu.

Predtým ako Vám prezradíme ktoré kroky budú nasledovať, tak by ste mali daný priestor zariadiť a vybaviť podľa legislatívnych požiadaviek. (uvádzame nižšie v bode vybavenie a zariadenie prevádzky) Ďalej je čas na vypracovanie potrebnej dokumentácie na gastro prevádzku, ktorá je vyžadovaná (uvádzame nižšie).

Až po vybavení a zariadení prevádzky a po príprave kompletnej dokumentácie je dobre obrátiť sa na úrad hygieny a podať žiadosť na schválenie prevádzky. Ak sa budete držať daného postupu, uvedené dokumenty a prevádzku vopred pripravíte, ušetríte veľa času. Od podania žiadosti na hygiene v lehote do 30 dní k Vám musí prísť úradníčka z hygieny na kontrolu a vydať rozhodnutie. V prípade auditu už musí byť pripravená prevádzka a dokumentácia vo finálnej podobne. V opačnom prípade sa tento proces výrazne predlžuje a úrady Vám môžu pozastaviť konanie pokiaľ nepripravíte požadovanú dokumentáciu nezariadite prevádzku do finálnej podoby.

Vybavenie a zariadenie prevádzky

Tento krok je veľmi dôležitý z hľadiska plánovania nakoľko Vám môže výrazne ušetriť čas ale hlavne financie. Je jedno či zariaďujete úplne novú prevádzku alebo prispôsobujete prevádzku na tento účel po starom majiteľovi rozhodujúce je o aký typ prevádzky sa bude jednať a aké procesy tu budú prebiehať. Zariadenie prevádzky je potrebné zabezpečiť podľa typu prevádzky a tiež aké nápoje, prípadne pokrmy budete pripravovať. Netreba zabúdať na oddelenie čistej a nečistej časti prevádzky, dostatočný počet umývadiel, miestností, zázemia pre personál, veľkosť,  rozdelenie samotnej kuchyne prípadne ďalšie miestnosti podľa toho či pokrmy budete pripravovať z polotovarov, nakupovať už pripravené alebo pripravovať všetko od základov.

Infraštruktúra je tiež dôležitá nakoľko sa v podobných prevádzkach kladie veľký dôraz na steny, stropy, podlahy, okná, osvetlenie a iné vybavenie.

Do prevádzky je potrebné nakúpiť dostatočný počet meradiel (teplomery, vhlkomery, váhy), dosiek na krájanie, nožov, náradí a iného zariadenia podľa HACCP systému.

Na prevádzku doporučujeme zabezpečiť aj externé oprávnené firmy na odvoz a likvidáciu odpadov (podľa kategórie odpadov, ktoré na prevádzke budete mať), firmu na deratizáciu a dezinsekciu – DDD servis a rozbor pitnej vody, hlavne pokiaľ máte vlastný zdroj pitnej vody.

Dokumentácia potrebná na schválenie prevádzky

Okrem samotnej výbavy a zariadenia prevádzky podľa Vašich požiadaviek, požiadaviek úradov a legislatívy je potrebné pripraviť a vybaviť aj všetky „papierovačky“ a administratívu potrebnú ako pre schválenie tak aj chod samotnej prevádzky.

Aj keď „papierovačky“ v gastro segmente možno nie sú tak náročné predsa je potreba splniť a pripraviť na mieru dokumenty, ktoré Vám úrady schvália a podľa ktorých sa budete riadiť.

Základným a hlavným dokumentom v gastro prevádzke je prevádzkový poriadok, ktorý podávate už spolu so samotnou žiadosťou. Ďalej nevyhnutným a najnáročnejším dokumentom je HACCP plán, ktorý zabezpečí, že pripravované pokrmy a nápoje budú bezpečné pre zákazníka. Okrem toho je potrebný sanitačný plán (plán čistenia a dezinfekcie prevádzky), metrologický plán, ktorý riadi meradlá v prevádzke (vlhkomery, teplomery, váhy) a nakoniec reklamačný poriadok.

Všetky tieto dokumenty musia byť spracované na mieru na každú prevádzku, musia spĺňať parametre legislatívy a prevádzka sa nimi musí riadiť. Ako výstupy z týchto dokumentov sú rôzne evidencie, ktoré sa vypisujú jednorazovo pri zmenách, denne, mesačne, ročne,…

BOZP, PZS, PP

Druhá kategória smerníc a dokumentov okrem tých „hygienických“ vyššie uvedených, ktoré slúžia na zabezpečenie zdraviu bezpečných potravín a hygienu sú dokumenty, určené na bezpečnosť Vašej prevádzky a personálu. Zo zákona vyplýva povinnosť mať spracované a implementované aj nasledovné smernice:

- BOZP: bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

- PZS: pracovná zdravotná služba

- PP: protipožiarna ochrana

Požiadavky na personál

Keď sme si už povedali aké úrady je potrebné navštíviť, ako postupovať pri vybavení a zriadení prevádzky a akú dokumentáciu pripraviť netreba zabúdať aj na personál. Keďže sa bude jednať o gastro prevádzku, kde budete pripravovať, podávať pokrmy a nápoje, aj personál musí byť odborne zdatný. Znamená to, že ľudia ktorý sa podieľajú na príprave a podávaní nápojov musia mať výučný list z príslušného odboru alebo hygienické minimum, ktoré môžu absolvovať na hygiene.

Schválenie samotnej prevádzky

Posledným krokom po podaní žiadosti a splnení všetkých papierovačiek, správne pripravených dokumentov a zariadení prevádzky vydá hygiena kladné rozhodnutie o schválení prevádzky. Aj po samotnom schválení prevádzky a úspešnom štarte netreba zabúdať že vlastníte prevádzku, kde sa manipuluje s potravinami a nápojmi. Je nevyhnutné denne dodržiavať platnú legislatívu, riadiť sa schválenou dokumentáciou lebo zdravie, bezpečnosť a hlavne aj spokojnosť zákazníka je na prvom mieste. Nezabúdajte že kontrola z úradov Vás môže kedykoľvek nečakane navštíviť.

Rada na záver

Ak si neviete dať rady alebo si nie ste istý ako postupovať, prípadne ako vybaviť prevádzku a zabezpečiť správnu dokumentáciu radšej sa obráťte na odborníkov. V konečnom dôsledku ušetríte čas ale hlavne financie, ktoré sa dajú nasmerovať inde aby Váš biznis bol ešte úspešnejší.

  • SlabéVýborné (+1 skóre, 1 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?