Publikované: 16.07.2015

Bezpečnosť na jednej z najvyťaženejších ciest je druhoradá

Dovolil som si osloviť Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky mojou žiadosťou zo dňa 16.6.2015. V spolupráci s mestským poslancom Košíc Tiborom Bacsóm som požiadal o sprístupnenie informácií, týkajúcich sa “koncepcie riešenia dopravy na úseku cesty E58 v meste Košice od mimoúrovňovej križovatky Nižné Kapustníky – Slanecká po mimoúrovňovú križovatku s Alejovou ulicou v oboch smeroch, ktorej súčasťou je aj most VSS”.

V liste som zdôraznil, že správcom komunikácie síce je NDS a.s., no situáciu by malo riešiť priamo ministerstvo. Samozrejme pár dní na to, mi prišli dve odpovede z ministerstva, ktoré sa rozhodlo celú vec presunúť na NDS a.s.

Tak som teda čakal na odpoveď a dočkal som sa. Najprv si však prečítajte moju žiadosť a celú problematiku, na ktorú upozorňujem už nejaký čas.

Vec: Upozornenie a žiadosť o sprístupnenie informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií ) v znení neskorších predpisov.

Mesto Košice prechádza posledné týždne a mesiace rozsiahlou rekonštrukciou električkových tratí. To výrazne obmedzuje vodičov pohybujúcich sa po meste Košice. Samozrejme dá sa to pochopiť, keďže raz tie električkové trate bolo treba rekonštruovať.

Problém sa ukazuje dlhšiu dobu aj niekde inde. Konkrétne na ceste pre motorové vozidlá, ktorá vedie cez mesto. Je označená ako cesta E50 a E58. Na viacerých mapách je označená dokonca ako časť rýchlostnej cesty R4. Aj keď je mnoho častí tejto rýchlostnej cesty provizórnych a na mnohých miestach táto cesta nespĺňa normy, chcem sa zamerať hlavne na najkritickejší úsek.

Ide o úsek od mimoúrovňovej križovatky Nižné Kapustníky – Slanecká po križovatku s Alejovou ulicou. V tejto časti cesty pre motorové vozidlá sa nachádza mnoho kritických častí a dokazujú to veľmi časté dopravné nehody. Okrem krátkych pripájacích a odbočovacích pruhov, nevhodných nájazdoch na takzvaný most VSS, neprimeranej MPR, tento úsek cesty nemá žiadnym spôsobom oddelené respektíve zabezpečené protismerné jazdné pruhy a na väčšine úseku sú jazdné pruhy na takýto typ cesty pomerne úzke. O odstavných pruhoch môžeme asi len snívať.

Už niekoľko nehôd, kolíznych situácii len za posledný rok ukázalo, že tieto nedostatky prispievajú k nízkej bezpečnosti na tejto ceste. Nehody a kolízie následne spôsobujú rozsiahle zápchy v južnej a juhovýchodnej časti mesta. Kvôli týmto nehodám sa dosť závažne upchávajú cesty Slanecká, Južná Trieda, Južné Nábrežie, Alejová a iné. 

Dôkazom je aj menšia nehoda na spomínanom moste zo dňa 26.5.2015, nikomu sa našťastie nič nestalo. Toto je odkaz na článok o dopravnom kolapse: http://www.kosicednes.sk/tukes-na-moste-vss-sposobil-kolony/ 

Polícia takúto nehodu štatisticky zaradí medzi škodové udalosti, avšak dopravný kolaps už nezaujíma nikoho. Ak by bol ten most a celý úsek taký, ako má byť, tie dve vozidlá by sa odstavili do odstavného pruhu a prakticky by premávka fungovala bez problémov ďalej a možno by sa táto nehoda ani nebola stala. Situácia je však taká, že každá aj menšia nehoda má za následok upchatie jednak „rýchlostnej cesty“, ale aj priľahlých ciest v rovnakom rozsahu, ako keď dôjde k vážnej dopravnej nehode. A nejde o 10 – 15 minútové zdržanie, ale je to rozhodne viac.

Sčítanie dopravy vykonané SSC v roku 2005 odhalilo, že po tomto úseku prejde denne 38 440 vozidiel. V roku 2010 to bolo 49 387 vozidiel. Aktuálne to môže byť nad 60 000 vozidiel denne. Správcom komunikácie je NDS a.s. avšak myslím si, že stav na tejto komunikácii je tak kritický, že by sa tým malo zaoberať priamo Ministerstvo dopravy.

Pevne verím, že sa situácia bude nejakým spôsobom riešiť, pretože argument o výstavbe vonkajšieho obchvatu Košíc tomu nepomôže.

S poukazom na uvedené skutočnosti žiadam podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov o sprístupnenie informácie o koncepcii riešenia dopravy na spomínanom úseku cesty E58 v meste Košice od mimoúrovňovej križovatky Nižné Kapustníky – Slanecká po mimoúrovňovú križovatku s Alejovou ulicou v Košiciach, ktorej súčasťou je aj most „VSS“.

Ako žiadateľ žiadam o sprístupnenie požadovanej informácie elektronickou poštou na emailovú adresu v zákonom stanovenej lehote.

V Košiciach 16.6.2015

Mgr. Roman Szilágyi

A toto je vyjadrenie NDS a.s.

“Vzhľadom na vyššie uvedené si Vám dovoľujeme uviesť, že v rámci koncepcie riešenia dopravy na Vami požadovaných úsekoch ciest v meste Košice dopravnú situáciu značne vyriešia nové úseky diaľnice D1 Budimír – Bidovce a úsek rýchlostnej cesty R2 Košice Šaca – Košické Olšany.”

Okrem iného ešte uviedli, že výstavba úseku D1 by mala začať v prvom štvrťroku 2016 a ukončená by mala byť v roku 2018. R2 okolo Košíc by sa mala začať stavať v roku 2018 a dokončená by mala byť v roku 2021.

Na záver mi neostáva dodať nič iné iba toľko, že celé sa to dá chápať nasledovne. Po prvé štát sa spolieha na to, že ak sa postaví vonkajší obchvat okolo Košíc (D1 + R2), tak sa most VSS výrazne odbremení a stane sa z ničoho nič ”bezpečným” a to v takom stave v akom je teraz! Po druhé spomínané úseky diaľnice a rýchlostnej cesty sa ešte ani nezačali stavať. Čiže pár rokov ešte budeme znášať aktuálny stav aj so zápchami, alebo sa čaká na to, kedy sa v spomínanom úseku stane nejaká hromadná nehoda, alebo niečo podobné. Samozrejme neprajem si to.

* V tejto žiadosti som nechcel riešiť situáciu okolo rekonštrukcie električkových tratí v Košiciach, preto som to spomenul v úvode len na okraj.

  • SlabéVýborné (+2 skóre, 2 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?