Publikované: 26.07.2020

Biblia a homosexualita

Bibliu nemožno kritizovať za to, čo nehovorí, treba ale odmietnuť produkty falošných exegetov Písma v časti homosexualita, sodomia a smilstvo.
Nevytŕham, len vyberám z konceptu debaty (takmer prvá polovica debaty objasňuje pojmy biblistika, biblická exegéza…) a po nej sa dozvedáme, Čo Biblia (ne)hovorí o homosexualite:


https://www.youtube.com/watch?v=ozEgFiA3L3E

Zo záznamu sa dozviete, že príbeh zo Sodomy je nesprávne interpretovaný. Motto Medzinárodného dňa proti homofóbii a transfóbii je List Galatským:
„Veď ktorí ste boli pokrstení v Krista, Krista ste si obliekli.
Nie je ani Žid ani Grék, nie je ani otrok ani slobodný, nie je ani muž, ani žena, lebo všetci jedno ste v Kristovi Ježišovi.“
Je nedeľa večer, po „dúhovej ekumenickej“ evanjelickej bohoslužbe. Časť funkcionárov ECAV slúžiacich alebo veriacim, alebo „teologickej vede“ má názor. Ide slobodnou a demokratickou cestou, v opore o slobodný vlastný rozum, vôľu a svedomie…
Ako sa ukazuje, ekumena podľa rímskych katolíkov a to isté podľa nového neomarxistického krídla evanjelikov ECAV sú dve odlišné veci.

Podobný rozkol na tradicionalistov a „písmarov“ s katolíckymi neomarxistami, a progresívcami, v zastúpením Františkom,  prebieha od odstúpenia pápeža Benedikta, šéfa Kongregácie pre náuku viery.
Vo vzťahu k queer osobám ide o queer exegézu: K spaseniu stačí krst. Nie viera ani skutky. Ani pokánie. Všetko spasí a zaobstará tak, ako vzala na seba v hodine jeho smrti, nekonečná Ježišova láska, agapé…
„Nie je dôležitá Ježišova sexualita“ vraví Kocúr. Má pravdu. To dôležité nie je. Ježiš bol super človák, muž a druhý Adam ako jednota tela a slova (paradigma a syntagma v jednom). Otázka: Prečo nebol ženou?
V otázkach rovných ľudských práv treba súhlasiť s odmietnutím otroctva v USA v opore o Starý zákon.
Tvrdia, že Písmo nedefinuje pojem homosexualita, pozná len zriadený, nezriadený, mravne čistý, alebo zvrátený spôsob života; rozumejú ním len stálosť a vernosť pohlavného partnerstva.
Biblický zákaz smilstva je taký jednoduchý ako „Nezabiješ!“ Ostatok upravuje prirodzené a pozitívne svetské právo, Listina, Ústava a zákon.
Vznik tzv. konceptuálnych teológií:
a/ queer theology (údajná ježišovská láska k blížnemu bez rozdielu pohlavia),
b/ feminist theology (proti patriarchálny biblický koncept),
je inšpirovaný neomarxistickou sociálno-evolučnou a kultúrno-revolučnou kritikou Písma. Má ísť o všeobecnú teológiu „oslobodenia“ od intaktného Písma.
K bodu a/: Starogrécka filozofia rozlišuje hlavné koncepčné formy a odlišné slová pre lásku : agapé, éros , philía , philautia , storgē a xenia.
Queer theology do konceptu lásky zahŕňa všetky jej druhy.
Je ale rozdiel medzi agapé, eros a fília; u Ježiša šlo len o agapé, božskú lásku; a ak ju vyjadril k „maličkým“ bola to storgé, prežiarená agapé…
Je praktická homosexualita hriech?
Ukážka: Na spoveď prišiel muž, ktorý chcel rozhrešenie za to, že telom, srdcom a dušou žije a líha s priateľom v jednej domácnosti. Kňaz sa ho pýta: „A vnímaš to ako svoj hriech?“ Odpoveď: „Nie“. „Tak čo tu hľadáš?“ Uviedol Martin Kováč.
Kňaz potvrdil, že ľudská bytosť je normotvornou mierou všetkých vecí… (a to je neomarxizmus vnesený do kresťanstva).
Homosexualita je odchýlka od hetero normy. Sama o sebe hriech nie je. Písmo ale odsudzuje praktickú homosexualitu. Spolu s manželskou neverou ju má za smilstvo s indexom pridanej zápornej hodnoty. Neriešim.
Antropologickou aj božskou normou je heterosexualita. Ako muža a ženu ich stvoril, Evu z Adama.
Ostatok sú odchýlky od normy, nie ako dielo stvorenia, ale hodné božej lásky a ľudskej tolerancie, ak nevzbudzuje verejné pohoršenie, netýka sa „maličkých“ a nie je v rozpore s Ústavou a právnym poriadkom Slovenskej republiky a nepísanými spoločenskými, etickými, estetickými a mravnými normami.
Odkazujem na obraz a vizuál dúhových prajdov, ten exhibicionistický nevkus a vedomé, úmyselné provokatívne a pohoršlivé obscénnosti. Plus foto galéria, z ktorej sa dozviete aj, prečo by sa deti nemali zúčastňovať dúhových prajdov:
https://sho.sk/video-liberali-agenda-lgbti-je-na-okraji-zaujmu-sho-riesme-to-co-trapi-ludi-a-nie-nezmysly/
Pozvánky na queer podujatia online dúhového prajdu sú označené: „Vhodné pre deti“.

Sexualita nie je verejná, otvorená, transparentná, ale súkromná a intímna záležitosť! Dúhové prajdy sú výslovne sexistické, pretože na nich nejde o nič iné, len o predvádzanie a prezentáciu sexuality!
Otázka pre tých puristických odporcov sexizmu: Kde sa viac možno konfrontovať so sexizmom než na dúhových prajdoch?

Motto bratislavského online pochodu: Ľudské práva patria všetkým!
Pre všetky osoby platí všeobecné základné ľudské právo na súkromie. Ostatok je právo. Akcesorické právo. Ak také právo pozná zákon.
Ľudia sa rodia slobodní a rovní v dôstojnosti a právach. Ale len pred zákonom, inak nie.
Manželstvo nie je základné ľudské právo.
Registrované partnerstvo nie je základné ľudské právo.
Práva queer osôb neriešim. Nie som zákonodarný zbor.

Kresťanský Nový zákon je nadčasový, stále aktuálny, s prvkami progresivizmu aj liberalizmu.
Na nikom nepácha násilie. Nikomu nič neprikazuje. Rešpektuje slobodnú vôľu. Iba učí…
Kresťanstvo je najúžasnejšie, najslobodnejšie a najdemokratickejšie náboženstvo, aké kedy ľudstvo poznalo.

Pekne pozdravujem.
Juraj Režo alias notorickyobcan

  • SlabéVýborné (+2 skóre, 2 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?