Publikované: 11.11.2015

Biodiverzita ľudských zdrojov, pracovný trh a ľudské práva

Diverzita pracovného trhu je nový pojem v oblasti zamestnávania a ľudských práv. Týka sa rodovej ideológie a rovnosti rodov a pohlaví.
Ak máte problém s hľadaním svojho zamestnania a uplatnením sa na pracovnom trhu, je tu ponuka odporúčaní, dobrá rada, lebo: ľudsko-právne trendy, ktoré zakladá univerzalita a rovnosť ľudských práv s právom na rovnaké zaobchádzanie, artikulované v dikcii Charty práv EÚ a medzinárodných dohovorov a ďalších ľudsko-právnych dokumentov „na čakačke“.
Prípadné, aj pre vás nepochopiteľné problémy s prijatím do zamestnania (neznáme dôvody), vo svetle vašich a univerzálnych ľudských práv skúste zmierniť tak, že v dotazníku a v pohovore sa nabudúce označíte ako homosexuál alebo lesbička. Prípadne, možno ešte lepšie, že ste trans…
A ženám navyše môže zvýšiť šancu, ak sa označí za feministku, ktorá nechce mať rodinu a deti a tie, osobitne neznáša! Rozveďte v pohovore.
Verte-neverte, mohlo by vám to vyjsť. Viem o tom svoje. Ak chcete, a máte záujem, dozviete sa viac…
Ak v prijímacom pohovore alebo vo výberovom konaní pred komisiou navyše uvediete, že
- ste odmietli februárové referendum,
- podporili Vládnu stratégiu ochrany a podpory ľudských práv
- súhlasíte s Akčným plánom pre LGBTI osoby na roky 2016-19
- ste za ratifikáciu Istanbulského dohovoru
- stotožňujete sa s Jogjakartskými princípmi
- pravidelne hlasujete v Ankete Homofób roka (a nemáte šajn o tom, že je fašistická): vykazuje znaky Norimberských zákonov v praxi
- ste za kvóty: prerozdelenie žien, mužov a vyrovnané počty (ne)hetero orientovaných s hetero a feministkami v zamestnaní
- ste proti manželstvu muža a ženy, ktoré považujete za evolučný spoločenský prežitok
- preferujete skupinové rodiny, všetky typy rodín, ktoré sa samé za rodinu vyhlásia
- máte záujem o životné partnerstvá (pôvodne známe ako RP)
- radi by ste tiež žili v skupinovom (tímovom) „rodinnom“ polygamnom spoločenstve
- výhľadovo ste za štátom chránenú spoločnú domácnosť a životné partnerstvo rodiny typu: praveká tlupa, prípadne tímové polygamné manželstvá
- vítate príchod islamu do Európy a polygamné mužské moslimské mnohoženstvá
- ste za sankcie voči zamestnávateľom, ktorí porušujú antidiskriminačné pravidlá pri zamestnávaní z aspektu rodovej identity, prípadne rodovej (ne)identifikovateľnosti (antidiskriminačný zákon)
- ak otehotniete (ženy, potenciálne matky) nebudet sa domáhať čerpania materskej dovolenky (muži, otcovia) ani rodičovskej dovolenky,
tak vedzte, že s vysokou pravdepodobnosťou máte zrejme vyhraté. Personalista ani komisia síce netušia, o čom je reč, dokumenty nepoznajú, lebo ich nečítali, nepoznáte a neviete o nich nič ani vy, ale vaša angažovanosť a správna orientácia v oblasti diverzity ľudských zdrojov vám možno zaručí hneď po nástupe do zamestnania hoc aj okamžitý postup do riadiacej pozície (!)…
Z verejných prieskumov a mienky, správania sa sociálnych sietí (fejzbúk) vyplýva, že zjavne rastie spoločenský záujem o LGBTI sexuálne orientácie a preferencie, čo revolučným spôsobom mení aj sociálne prostredie pracovného trhu. Prirodzená hetero sexualita sa stáva okrajovou, šedou (sivou), vydaté, alebo osamelé, slobodné (rozvedené) matky s deťmi ohrozujú a brzdia rast ekonomiky najmä v podnikateľskej sfére, HDP, odčerpávaním sociálnych a materských dávok a rodinných prídavkov a nákladov na zdravotnú starostlivosť sa zvyšuje zadĺženosť štátu…
Poznámka (malý problém): Ak Brusel mieni multikulturalizovať Európu integráciou a sociálnou inklúziou pre ňu cudzích kultúr, náboženstiev a civilizačných okruhov, bude musieť akceptovať aj práva moslimov na uplatnenie ich videnia ľudských práv). Lebo ľudsko-právny imperatív rovnosti a univerzality ľudských práv a práva na rovnaké zaobchádzanie! A to sú popri Schengene s príslušenstvom hlavné hodnoty EÚ (!), artikulované v Lisabonskej zmluve a jej prílohe – Charte práv EÚ!
Ibaže, v bližšie neurčenej budúcnosti bude Brusel musieť aproximovať európske právo s islamským právom šaría! Ak chce mať od moslimov pokoj. Ale, za seba, pokoj Európa mať nebude. Z vnútra ju bude rozožierať islam. A vtedy (spozornejte!): europocentrické a europo-antropocentrické ľudské práva, ktoré vznikali na pôde Európy od čias Veľkej francúzskej revolúcie a nástupu buržoáznej priemyselnej revolúcie a cez ne sa Európa stala a považuje za globálny pupok sveta, europo-americkké ľudské práva a pseudo demokraciu” vyváža do “sveta” (a na blízky a stredný Východ, čím rozzúrila islam a pohla ho do Európy (!) teda: všetky (všetky!) ľudsko-právne dokumenty a medzinárodné dohovory – PADNÚ a rozsypú sa na prach, počnúc Chartou práv EÚ ako ich koncentrátu a esenciálneho výťažku!
Práva a ochrana žien pred násilím a týraním a zneužívaním, tak, ako ich definuje Istanbulský dohovor ale aj Jogjakartské princípy a všetky tu vymenované kľúčové ľudsko-právne dokumenty (hore v kvačkách) a mainstreamové trendy, stratia zmysel a význam. Padnú! Prednosť nad nimi nadobudne islamské právo šaría, ktoré bude musieť byť implementované do európskej aj národno-štátnych legislatív členských štátov EÚ! A k nemu (maličkosť): šaría zakazuje homosexualitu a trestá ju smrťou.
Len-tak, mimochodom: rozdiel islamu a kresťanstva vo veci vzťahu a postoji k homosexualite je, že kresťanská náuka homosexualitu iba “neškodne” a nekrvilačne (!) považuje za hriech. Ale, pozor (!): Nie homosexualitu ako takú, ale homosexuálne správanie a homosexuálne praktiky, verejne a všeobecne známe ako sodomia. Tá, ako je známe tiež, spolu s rodinou, rozvedenými manželmi, bola jedným z troch bodov rokovania pápežskej synody.
Pre korektnosť, odkaz negramotným a nenávistným kresťanofóbom: Vyberte si.
No, predbežne islam v hre a personalistike zatiaľ (!) nehrá žiadnu rolu. Teda (zatiaľ), pri hľadaní práce tak, ako ste obvykle zvyknutí, pridajte a vyskúšajte vyššie zmienené odporúčania a uvidíte…
Prípadne konvertujte.
Držím oba palce!
Choďte si prípadne tiež po užitočné informácie pre váš ďalší pohyb na pracovnom trhu aj z oblasti a pohľadu personalistiky trebárs sem, na toto podujatie: http://diversitypro.eu/sk/lgbt-business-forum-2015/
Dozviete sa tam aj toto: „Našim cieľom je priniesť aktuálne trendy a situácie v prostredí na pracovisku a zdôrazniť dôležitosť umožnenia LGBT diverzity VO VEDÚCICH POZÍCIÁCH a jej viditeľnosť. Naši hostia vo svojich prezentáciach pokryjú viacero súvisiacich tém, v ktorých sa budú zameriavať na benefity vyoutovania na pracovisku a na aktivity, ktoré môžu GLOBÁLNE A LOKÁLNE spoločnosti VIESŤ, aby podporili LGBT inkluzívne prostredie.“
Nastupuje fašizmus Nového svetového poriadku. Postupne, plazivo, nenásilne. Zatiaľ.
A pozdravujem pána Juraja Drobu.
Toto netreba čítať, ani kriticky myslieť, stačí hromadne lajkovať.
…americké trendy  (trendizmus) tak, ako súdny aktivizmus. Lebo tiež trendy.

  • SlabéVýborné (+2 skóre, 4 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?