Publikované: 24.05.2013

BOD ZLOMU – OBČIANSKE A LIBERÁLNE FÓRUM (OLF)

Niesom žiadny líder, niesom predseda  a ani nebudem kandidovať nikam. Som len obyčajný chlap, ktorý to ešte nevzdal. Jedinou mojou ambíciou je dať dorhomady ľudí, aby spolu hovorili, premýšlali a hladali riešenia. Tých problémov je totiž veľa a zdá sa, že   nikomu na nich nezáleží. Namiesto riešení každodenne čítame o kauzách, šarvátkach, kto s kým a proti komu. Politika sa zmenila na pavlačovu “žvanírnu” – vali sa na nas úplna zhovadilosť.

Odmietam to a tí, ktorí to odmietaju nech sa pridajú k nám!

https://www.facebook.com/BodZlomuLiberaliMeniaSlovensko

Čaká nás dlhá cesta. Budeme na nej počuť sirény, stretávať pouličných kúzelnikov a zažijeme pokušenia, aby sme z nej zišli. To všetko je pred nami. Dôležité je ale nevzdať sa! Slovensko potrebuje novú šancu a nádej. Pozývam vás k tomu:

BOD ZLOMU – OBČIANSKE A LIBERÁLNE FÓRUM

Dvadsať rokov žijeme v sebadeštruktívnej spoločnosti, v ktorej sa ničí spoločenské dobro, slušnosť a priateľské medziľudské vzťahy len preto, že zvíťazila stratégia násilia, hodnotového relativizmu a politika samoúčelného jednania menšiny presadzujúcej svoj názor na úkor mlčiacej väčšiny..
Slovenská republika je dnes v rozklade. Jej inštitúcie sa posudzujú podľa toho, kto je na ich čele a nie podľa toho, aký by sa mal prostredníctvom nich napĺňať Étos.
Absencia širšieho dialógu a hľadania konsenzu v zásadných systémových a zároveň citlivých otázkach, absencia štátnického rozmeru liberálnej politiky ako aj absencia autentickej liberálnej strany na Slovensko spôsobuje, že spoločnosť je neustále vystavovaná násiliu jednostranných politických rozhodnutí s krátkou trvácnosťou a my sa vrtíme v začarovanom sebadestrukčnom kruhu!

“Slovensko nie je pripravené!”,
slovenskí liberáli počúvajú od 19.storočia tvrdenie, že liberalizmus je Slovensku niečo cudzie a nie je súčasťou jeho kultúrnej, historickej a politickej tradície. Je to výhovorka, ťapákovské zápecníctvo a často krát mimikry aj liberálov, ktorí sú liberálmi z nedorozumenia.
Liberáli na Slovensku sa však majú o čo oprieť!
Ján Palárik postavil proti Štúrovi, jeho Slovanstvu a svetu budúcnosti koncept moderného slovenského politického národa ako súčasť západného civilizačného okruhu. Pavol Blaho pokračoval v tejto modernej liberálnej tradícii a v Hlase postavil kritiku baťkovského corneliovského modelu slovenského myslenia a politiky Svetozára Hurbana-Vajanského. Milan Hodža a jeho politická tradícia načrtla emancipáciu slovenského politického národa ako protipól ľudáckeho insitného hejslováctva a zároveň protipól Benešovho čechoslovakizmu. Ursíny a Letrich pokračovali v tejto tradícii a vzdorovali Husákovej snahe sovietizovať Slovensko. Mnoho ďalších kamienok po kamienku vystavali tradíciu slovenského liberálneho politického myslenia až k Novembru 89. Je veľkou tragédiou, že všetky doteraz vzniknuté liberálne strany nemali korene v tejto tradícii, že ju svojou praktickou politikou popierali a že u jej lídrov nebola sprítomnená, pretože nemala byť kým sprítomňovaná.

Bod Zlomu – Občianske a liberálne fórum, chce nadviazať na túto tradíciu slovenského liberálneho politického myslenia a vo vnútornom dialógu hľadať modus vivendi, ktorý by slovenskej spoločnosti umožnil prežiť do budúcna a riešiť všetky výzvy, ktoré pred nami stoja. Neveríme sociálnym inžinierom ľudských srdcí, neveríme politikom technológie moci a neveríme politikom, ktorí si myslia, že svet je len ich vôľa a predstava, pretože najhoršie je podľahnúť čistej svojvôli. Taká politika zabíja v spoločnosti pravdu, vieru a nádej a vedie ju k nihilizmu a k sociálnej nekrofílii.

Bod Zlomu – Občianske a liberálne fórum , chce byť hrádzou voči takejto politike a verejne proti nej vystupovať všade tam,. kde zaznie jej falošný hlas! Slovensko potrebuje dosiahnuť bod zlomu a to sa dá len tým, že preukážeme schopnosť liberálov meniť Slovensko.
K tomuto cieľu pozývame všetkých liberálov, ktorí cítia vo svojom srdci, že máme pravdu!

https://www.facebook.com/BodZlomuLiberaliMeniaSlovensko

  • SlabéVýborné (0 skóre, 4 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?