Publikované: 05.03.2020

Božie Kráľovstvo sa priblížilo!

Predstavte si aké prekvapujúce vzrušenie to vytvorilo, keď Ježiš Kristus spôsobil aby bolo oznámené po celej krajine:  “Nebeské Kráľovstvo sa priblížilo!” Prešlo asi 2 000 rokov od času, keď Jehova Boh urobil s Abrahámom zmluvu, ktorej účelom bolo v určitom čase produkovať mesiášske semeno na požehnanie všetkých národov. Napriek mnohým nepodloženým očakávaniam apoštolov ohľadne Kráľovstva, v čase, keď sa Ježiš dal pokrstiť a bol pomazaný, Božie Kráľovstvo sa skutočne už priblížilo.

A keďže nikto z Dávidovho rodu nesedel na Jehovovom tróne v Jeruzaléme od času, keď si Babylón podmanil Judeu pred piatimi storočiami, bolo pochopiteľne dojímavé, keď Ježiš vstúpil do Jeruzaléma sediaci na oslovi, na osliatku, mláďati oslice, zdravený ako Kráľ Izraela. Takto sa splnilo proroctvo Zechariáša 9:9, ktoré predpovedalo: “Jasaj, dcéra Sionu. Víťazoslávne volaj, dcéra Jeruzalema. Pozri, prichádza k tebe tvoj kráľ. Je spravodlivý a prináša záchranu. Je pokorný a ide na oslovi, na osliatku, mláďati oslice.”

Aj keď pozemský Jeruzalém už nebol viac trónom kráľovstva Izraela a Júdu v tom čase, ešte stále bolo exkluzívne náboženské centrum na uctievanie Jehovu Boha, keď bol Ježiš Kristus na Zemi. Ale aj to sa na koniec malo zmeniť. Ježiš sám povedal samaritánskej žene: “Ver mi, prichádza čas, keď nebudete uctievať Otca ani na tomto vrchu, ani v Jeruzaleme.” Príchod Božieho Kráľovstva, ktoré bolo na začiatku zjavené vo forme kongregácie apoštolov, označilo začiatok konca uctievania Izraelitov v Jeruzalemskom chráme.

Listy apoštola Pavla, hlavne jeho dopis adresovaný Hebrejom, vysvetľujú, ako tradičný spôsob uctievania bol len predobrazom väčších duchovných realít. Skutočná pravda bola za záclonou svätyne, ako to bolo zjavené apoštolom Pavlom. Apoštol ďalej vysvetľoval vo svojom liste Galatským kresťanom, že Zmluva Zákona splnila svoju úlohu tým, že slúžila ako vychovávateľ vedúci ku Kristovi. A preto, keď prišiel Kristus, výchova cez Zákon splnila svoj účel, a celý Judský systém sa stal zastaralým a čoskoro bol násilne odstránený. Menej ako desať rokov po apoštolovom liste Hebrejom chrám na uctievanie v Jeruzaléme bol násilne odstránený Rimskymi légiami.

Storočia prešli od času, keď bolo oznámené, že Božie Kráľovstvo sa priblížilo. Možno nie náhodou prešlo asi 2 000 rokov od času, keď Jehova Boh urobil zmluvu s Abrahámom až do krstu Ježiša Krista. Medzitým, od čias apoštolov, Kresťanstvo nastúpilo tú istú cestu korupcie, modlárstva a odpadlíctva, ako to bolo s Izraelom, takže čisté učenie Krista bolo pomiešané s babylonským mysticizmom, nacionalizmom a svetáctvom.

Ale potom, ku sklonku 19. storočia, veľmi nutné reformy sa začali formovať okolo malej skupinky študentov Biblie v spoločnosti s horlivým mladým mužom menom Charles Taze Russell. Účinok bol podobný tomu, čo sa stalo počas vlády mladého horlivého Judského kráľa pod menom Joziáš (659-629 pr.n.l.). Všimnime si niekoško podobností: Predtým, ako Joziáš začal vládnuť kráľovstvo Izraela spadlo do takých poľutovaniahodných hlbín neznalosti a modlárstva, že dokonca zmluva Zákona, ktorú pod inšpiráciou napísal Mojžiš sa stratila! Ale história napísaná v 2. Kroník 34:14 nás informuje, že počas reštauračných prác schátraného chrámu pod iniciatívou Joziášom, “kňaz Chilkijah našiel knihu Jehovovho Zákona, ktorý bol daný prostredníctvom Mojžiša.”   

A keď mu čítali Zákon Mojžiša, kráľ Joziáš roztrhol svoje rúcho ako následok toho, že národ zlomil zmluvu s Bohom a tak veľmi urazil Jehovu vyznávajúc rôzne formy modlárstva pohanov. Joziáš si v skutočnosti uvedomil, že také priestupky voči Mojžišovmu Zákonu si zaslúžili zničenie národa, pretože zlomili svätú Zmluvu Zákona. Bohabojný Joziáš poslal delegáciu ku prorokyni Chulde, aby vedel, či by sa dalo vyhnúť patričnému trestu cez pokánie. Prorokyňa informovala kráľa, že Jehova Boh bol rozhodnuý potrestať  tvrdohlavý národ a priniesť naň pohromu. Ale vzhľadom na reformy, ktoré Joziáš urobil, Jehova Boh sa rozhodol nepotrestať národ zničením počas Joziášovho života. Potom Joziáš zhromaždil celý národ aby si vypočuli čítanie Zakona.

Podľa tohoto vzoru sa zdalo, akoby za čias Kresťanstva Biblia bola stratená svetu počas Doby Temna a potom. V skutočnosti aj keď Biblia samá nebola doslovne stratená, jej pravda ale áno. Aj napriek tomu, že mnohí pred Charlesom Russellom sa pokúsili nájsť znovu stratené biblické pravdy, nikto nebol tak úspešný priviesť ju na svetlo, ako Spoločnosť Strážna Veža. Komentujúc na dôležitosť práce Charlesa Russella, kniha Zvestovatelia Kráľovstva hovorí: Potom, ako vnímal Russell úlohu, ktorú on a jeho spoločníci hrali v publikovaní Biblickej pravdy? Vysvetlil Russell: “Naša práca…spočívala v tom, aby sme pozbierali roztratené časti právd a ponúkli ich Pánovému ľudu – nie ako nové, nie ako naše, ale ako Pánové.”

Počas jeho intenzívneho štúdia Písiem, Russell si uvedomil, že Kresťanstvo je odsúdené na zničenie pre modlárstvo a korupciu. Až potom, s pocitom naliehavosti sa stalo, že Spoločnosť Strážna Veža bola stvorená a Medzinárodní Študenti Biblie sa zaviazali začať intenzívne zvestovateľskú kampaň na prehlásenie varovania o Božom hroziacom súde. Ako výsledok Božieho viditeľného požehnania na ich prácu obnovy, základné pravdy Biblie začali žiariť znova.

Pohanské učenia, ako Trojica, nesmrteľnosť duše a diabolska doktrína večného ohňa a týrania v pekle boli energicky vyvrátené. Katolícke praktiky oddanosti svätým, vrátane Márii, ako zbožňovaná “Matka Božia”, boli podobne verejne odhalené ako pozostatky pohanského modlárstva. Podobne ako Joziáš doslovne rozdrvil a znesvätil mnohé modly a pohanské oltáre, ktoré boli postavené v Jehovovom chráme a po celej krajine, v tom istom duchu Kresťanské modly a falošné dogmy boli rozbité na prach, takpovediac, horlivým a zručným použitím Biblie.

Charles Russell tiež obnovil použitie Božieho osobného mena – Jehova v Slovenčine. Iné vitálne pravdy, ako biblická nádej prežitia Armagedonu a život večný na rajskej Zemi sa začali učiť ako autentické Biblické náuky. Otázka Jehovovej vesmírnej Zvrchovanosti bola pochopená po prvýkrát, a to vysvetľuje prečo boli prvotní Kresťania zmätení ohľadne dôvodu, prečo Boh lásky tak dlho toleroval zlo a dopustil svojich služobníkov trpieť veľmi prenasledovanie. Spoločnosť Strážna Veža začala slúžit podobne, ako Kresťanský zbor v prvom storočí – “ako stĺp a opora pravdy”.

Iná fascinujúca paralela existuje v spojitosti s Joziášovým objavením Knihy Zmluvy. Záznam v 2. Kráľov kapitola 23 hovorí o veľkej slávnosti pesachu potom, ako bol chrám obnovený: “A kráľ prikázal všetkému ľudu: ‘Slávte Pesach na počesť Jehovu, svojho Boha, ako je napísané v knihe zmluvy’. Taký Pesach sa neslávil od čias sudcov, ktorí súdili Izrael, ani za celé obdobie izraelských a judských kráľov. Až v 18. roku vlády kráľa Joziáša sa v Jeruzaleme slávil na počesť Jehovu takýto Pesach.”

Tak, ako bol slávený veľký Pesach na počesť obnovy zmluvy a oslavenie reform, ktoré urobil Joziáš, tak sa zdá, akoby Nová Zmluva, ktorú Kristus na začiatku zaviedol s apoštolmi, bola znovu obnovená v spojitosti so Študentami Biblie, znázornená nielen v zvestovaní pravdy, ako ju spoznali, ale aj obnovenie výskytu pomazaných bratov, ktorí s ešte väčšou hlbkou si začali vážiť Kristovu obeť, začali oslavy veľkého Kresťanského Pesachu, ktorý pokračuje až dodnes. Aj keď sa plaholčili pod mnohými chybnými očakávaniami, tak, ako apoštoli v rannom Kresťanstve, Študenti Biblie pocítili, že nastal čas a obdobie aby sa o Božom Kráľovstve začalo zvestovať.

Pokračovanie…

  • SlabéVýborné (Nikto nehlasoval)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?