Publikované: 13.07.2019

Bratislavský dúhový prajd 2019

Napriek tomu, že Ministerstvo kultúry sa tohto roku rozhodlo festivalu neudeliť podporu, podujatie sa podarilo zorganizovať a tak aj tohto roku upozorní, že všetci ľudia sú si rovní bez ohľadu na ich sexuálnu orientáciu alebo rodovú identitu. Zdroj: SME
Aj s vybranou vzorkou „uvedomelých“ mladých ľudí, dobroprajných všetkým, ktorí nemajú ani šajn, na čom sa podieľajú (prevzaté zo SME):

Áno, sú, sme si rovní, rovné. Ale len pred zákonom. Inak nie. Ľudia sa rodia slobodní v dôstojnosti a právach. Základné práva sú automatické, neodňateľné, neodcudziteľné a nezameniteľné.  Ibaže manželstvo tobôž registrované partnerstvo nie sú základné ľudské právo.
SME: “Vytvorenie všeobecného právneho rámca, ktorý umožní uplatniť „základné práva“ aj ľuďom a osobám tvoriacim rozmanité typy rodín, by nemalo závisieť od osobného názoru, presvedčenia, liberálneho či konzervatívneho zmýšľania politika, ktorý má oprávnenie navrhovať a prijímať zákony,” prízvukoval Macko.
Takisto ich vyzývajú, aby pre páry rovnakého pohlavia zákonom ustanovili podmienky na štátom uznané uzavretie ich rodinného spolužitia a formu obradu pred orgánom štátu, ktorým ho štát akceptuje. Toľko z článku dole.

Prostredníctvom  denníka SME (pribudne Pravda a denník N) vás (nás) hlupujú a „spracúvajú“ ich opakovanými tvrdeniami, že ide o ich „základné ľudské právo“ čo je opakovaná lož. V opore o nič.
K prvej vete: „by nemalo závisieť“ preklad: Chcú pre seba rámec novej menšiny, rozumej, sexuálnej menšiny, ktorá charakterom ich (jej) dúhy (nerovnorodosť heterogenita) nemôže byť definovaná ako menšina, ktorá je rovnorodá, homogénna. Pojem sexuálna menšina neexistuje, nie je definovaná ako menšina.
K prvej vete „základné práva aj ľuďom tvoriacim rozmanité typy rodín“
1. Rodina je odvodená od významu a konotácií slova rodiť, zakladať, udržiavať a rozvíjať rod;
2. Rodinu zakladá manželstvo muža a ženy, definované ústavou a zákonom o rodine;
Zákernosť účelu a úmyslu pozadia požiadaviek na zavedenie „rozmanitých typov rodín“ je oslabiť a zlikvidovať reálnu tradičnú rodinu a nahradiť ju voľnými spolkami, združeniami, hockoho s hoc kým.
Rod a rodinu zakladal a zakladá muž, otec v manželskom zväzku so ženou, matkou ich detí, ako koreň rodostromu jeho rodiny, s genealógiou (históriou rodu) po meči alebo praslici (prastarí, starí rodičia, ich deti, vnúčatá, v druhom príbuzenstvo s otcovej, matkinej strany…).
Pojem základné práva rozmanitých typov rodín neexistuje. Rozmanité typy rodín nie sú základné ľudské právo. Takým je len právo na súkromie.
Svojimi požiadavkami sa domáhajú vážneho zásahu do občianskeho a dedičského práva, ktoré by na ich obraz od základu prevrátilo naruby súčasne platný zákon.
Pre ich typ „rodiny“ vo veciach ich záujmu majú otvorenú cestu k notárovi a mimomanželskej zmluve, upravujúcej ich vzájomné vzťahy, práva a povinnosti na pozadí inštitútu spoločná domácnosť. Ten je možné otvoriť a upraviť pre všetky typy „spoločných domácností“ nielen dúhových.
Partnerstvo: https://www.notar.sk/%C3%9Avod/Majetok,b%C3%BDvaniearodina/Partnerstvo.aspx
O adopciách rozhodujú súdy v najlepšom záujme dieťaťa v opore o zákon o rodine a medzinárodné dohovory o ochrane práv detí, ktoré Slovenská republika ratifikovala a sú pre Slovensko záväzné.
Poznámka k sérii článkov SME, propagujúcich agendu legalizácie pedofílie ako rado by tiež „základného ľudského práva“ v súvislosti s reakciami a možnou väzbou na dúhový prajd sa pedofilne aktivistický denník SME ex post už radšej nevyjadruje. Jeho reakciou je mlčanie. A propagácia dúhového prajdu, akože inak, proti Pochodu za tradičnú rodinu, Hrdí na rodinu.
Podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH 10) patrí pedofília pod poruchy voľby sexuálneho objektu. Jej medicínsky názov je parafília. Má takmer vždy (!) aj sexuálny podtext, nech je akokoľvek ospravedlňovaná, vysvetľovaná a obhajovaná.
Deviaty ročník festivalu Dúhový PRIDE Bratislava sa s podporou Slovenskej sporiteľne a iných aj zahraničných donorov a pozvaných prajdových turistov, uskutoční v sobotu 20. júla. Paralelne s ním aj pochod Hrdí na rodinu. Tradičnú rodinu. Na vlastné náklady. Denník SME píše a šíri hoaxy.
Pekne pozdravujem.
Juraj Režo alias notorickyobcan

Spracované podľa:
https://domov.sme.sk/c/22166591/duhovy-pride-a-pochod-za-rodinu-budu-v-rovnaky-den.html
https://domov.sme.sk/diskusie/3564172/1/duhovy-pride-a-pochod-za-rodinu-budu-v-rovnaky-den.html
http://www.blogovisko.sk/zacina-kampan-k-bratislavskemu-duhovemu-prajdu.html
http://www.blogovisko.sk/pedofilny-aktivizmus-dennika-sme.html
K financovaniu dúhového prajdu
„Zverejnili sme výzvu http://www.zafarebnukulturu.sk/, kde je stále možné prispieť na našu činnosť. Z verejných zdrojov nás podporilo aj Ministerstvo spravodlivosti SR, Mesto Bratislava, Bratislavský samosprávny kraj a Active Citizens Fund – Slovakia,“ vysvetlil Macko. Z verejne činných ľudí účasť potvrdili primátor Bratislavy Matúš Vallo a verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová, predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba pošle pozdravné video, keďže sa nemôže osobne zúčastniť.
„Dôležitou súčasťou sú projekty v oblasti kultúry s cieľom búrať bariéry a priblížiť LGBT menšinu slovenskej verejnosti. Realizovať tieto aktivity nie je možné bez finančnej podpory verejnosti (citované z výzvy).
Väčšinová slovenská verejnosť záujem nemá. Označenie LGBTI ako menšiny je lož. Hoax.
https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/518920-duhovy-pride-a-pochod-hrdi-na-rodinu-budu-v-rovnaky-den/

 

 

 

  • SlabéVýborné (+4 skóre, 4 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?