Publikované: 25.06.2016

Britský vox populi a Európska únia

Britský vox dal po „papuli“ hluchému, slepému, rigidnému a mocou opojenému Bruselu, s jeho obludnou, drahou a predraženou, často vedome-nevedome zlou administratívou. Brexit bol pre vedenie EÚ poslednou výstrahou, lebo: ak Brusel ignoroval žlté karty aj po vyrokovaných výnimkách v Lisabonskej zmluve, ktorá nebola dobrou už od jej spracovania, pretože nebola akceptovaná všetkými jej vzájomne „rovnými“ signatármi, tak v piatok 21.6. 2016 z Londýna „odišla“ do Bruselu britská červená…

Osobné dôsledky brexitu by mali niesť nielen Cameron, ale rovnako aj vrcholoví funkcionári EÚ.

Poznámka: Slovensko „zaváhalo“ tým, že obsahu Lisabonskej zmluvy (chyba) včas „nevenovalo“ dostatočnú pozornosť a chce sa súdiť: pomery v EÚ sa menia a nádej na úspech rastie…

Výsledok britského referenda je zdrojom radosti i smútku: podľa toho, pre koho. Otvorilo možnosť a právo priamej kritiky vedenia EÚ euroskeptikom bez politickej korektnosti a priamej demokracii, ale aj nádej euro centralistom a euro federalistom…
Ľudové hlasovanie „hrozí“ už v celej únii domino efektom.

Ak Brusel neponúkne riešenia a zotrvá na svojich pozíciách, papaláši (euro poslanci a euro komisári aj s obsluhou) môžu už v predstihu začať baliť svoje kufre a kopnúť svoju „malú“ domov… Logika: 28-1 je 27 a to je dobrý dôvod na pomernú redukciu beztak predraženého personálu.

Bruselské zjednocujúce, spájateľské, integrátorské a administrátorské ambície by mali byť predbežne prerušené s výnimkou zatiaľ stále neúspešných prác na ochrane vonkajších hraníc Schengenu, ktorý umožňuje vonkajšiu slobodu jeho používateľom (voľný pohyb…).
V štandardnom režime pre vstup do Schengenu zvonka treba víza: bezpečnosť občanov EÚ a Schengenu je ale vážne ohrozená prívalom neznámych osôb bez víz s často falošnými alebo, žiadnymi osobnými identifikačnými dokladmi. Hmm…

Ak Brusel neotvorí Lisabonskú zmluvu, a nevyzve členské štáty na diskusiu o jej obsahoch a na revíziu, ktorá by vyhovovala všetkým bez výnimiek, a nedostane „ľudskú tvár“, naďalej ostane jablkom sváru európskeho práva.
Nová zmluva o pravidlách fungovania EÚ potrebuje nutne novú ekléziu (cieľové zameranie): pre ľudské bytosti oslobodzujúci duch tak, aby späť získali nielen vonkajšiu (hmotnú a priestorovú) ale aj vnútornú (duševnú a duchovnú slobodu) a rovnováhu (homeostáza).
Doterajším spôsobom EÚ už fungovať nebude.
Pôvodná Lisabonská zmluva by mala byť nahradená inou, po novom schválení nástupníckou a obrazne – mala by byť čímsi, čím sa stal Nový Zákon voči Starej Zmluve: nová Lisabonská Zmluva by mala nadobudnúť účinnosť konsenzuálnym zmierením 27-mičky aj s obradne symbolickým „roztrhnutím európskej  chrámovej opony“. Stane sa tak vtedy, ak si vedenie EÚ uvedomí, že integrácia a odovzdávanie právomocí Bruselu by mali byť dobrovoľné.
Nová zmluva by mala zaručiť právo členských štátov EÚ na ich pôvodnú (autochtónnu) autonómiu a právo na riešenie vlastných vnútorných vecí.
Revízia by sa mala dotknúť aj postavenia EK, plnej čudných persón s ich záujmovým lobingom.

Značná časť brexiterov odmietla idey tzv. Paneuropa-Union, Kalergiho plán a Barnettovu doktrínu, na nosnej vlne zjavne v praxi nezvládnuteľného, len teoreticky a na papieri pekne sa javiaceho utopického multikulturalizmu.

Schengen je účelovým inštitútom podpory najmä posilnenia ekonomiky únie. Nereprezentuje komplexné európske hodnoty.
Rovnováha hmoty (tela), duše a ducha – kľúčových atribútov ľudských bytostí je narušená. Ľudský duch sa stráca v hmote, a kdesi v zhone a neodarwinistickom boji o prežitie.

Sloboda a ľudské práva sú výbušný materiál, ktorého prvky vrážajú do seba ako v Cerne. Produkt je toxická záporná energia zľava i sprava a dôsledok: radikalizácia a extrémizmus. Za nárast extrémizmu a terorizmu, najmä islamistického pôvodu, je v Európskej únii plne zodpovedný Brusel.
Pojem extrémizmu je nadužívaný najmä pre politický a pouličný boj a vo vzťahu k výsledku britského referenda: M. le Pen nie je nacistka ale vlastenka a národniarka a jej FN nie je nacionalistické ale vlastenecké hnutie. Deň po dni „B“ nevyzvala k referendu len ona…
Ibaže nesie nálepku “nacionalistky”.

Brusel s vazalskými USA stoja zoči-voči  európskej kríze a ak sa EÚ začne rozpadať, bude to dôkaz odmietnutia globalizácie a NWO. Dohoda o TTIP bude mŕtva.
Ďalšie rozširovanie korporátneho liberalizmu si väčšina, najmä stredo a východnej časti EÚ nepraje…

Už aj USA zrejme vstupujú do už dlho odkladanej krízy, s podobným, najmä aj ľudsko-právnym pozadím. Prezidentské voľby neveštia nič dobré. To bulvárne dívadlo, sporadicky rušené krvavými mizanscénami pripomína súboj dvoch ich voliteľmi favorizovaných psychopatov.
Reakcie Kremľa sú prirodzené tak, ako sú neprirodzené, pseudo a falošnou, za jednotu a solidaritu sa skrývajúce kolektívne opatrenia a sankcie tzv. jednotnej Európy (…)
Ozbrojené batalióny na prahu Ruska majú vraj len politický charakter…
Hmm…

Západná civilizácia je už viac rokov tehotná zmenami systému. Politickou alebo inou cestou. Súčasný stav je neudržateľný.

Európska únia by mala byť založená na ekonomickej spolupráci a voľnom obchode ale bez “vyšších a hlbších” ambícií smerom do vnútra jednotlivých členských štátov únie…

BIG SIX (Veľká Šestka) zakladajúcich štátov EÚ: Nemecko, Francúzsko, Taliansko, Holandsko, Belgicko, Luxembursko, ak chcú pokračovať v diktáte ostávajúcej 27-mičke, a nezačnú rozprávať iným jazykom, najmä cez Frau Merkel a pánov Schulz, Juncker a Hollande, nech si vytvoria „Úniu šiestich“.
Ostatok EÚ sa “zariadi”.

Ako sa zariadia Briti voči EÚ a EÚ voči Britom dnes nevie EÚ ani Briti. V možnosti je aj ich „obrátenie“ sa na západ (á la Mečiar „…na východ“), teda, USA…
Veľká Británia dnes ešte nevie ani, či ostane celistvou úniou…

  • SlabéVýborné (+4 skóre, 4 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?