Publikované: 21.01.2022

Budú existovať medzi vámi aj falošní učitelia!

Komentujúc biblický verš v 2. Timoteovi 3:15: „Od detstva poznáš sväté spisy, ktoré ťa môžu urobiť múdrym na spasenie skrze vieru v Krista Ježiša“, spoločnosť SV, okrem iného hovorí: “Najprv sa musíš presvedčiť, že Jehova Boh je Stvoriteľom všetkých vecí. ( 2.Mojž. 3:14, 15; Hebr. 3:4; Zj. 4:11) Po druhé, musíš sám sebe dokázať, že Biblia je Božím inšpirovaným posolstvom pre ľudstvo. (2. Tim. 3:16, 17) A po tretie, musíš potvrdiť, že Jehova má organizovanú skupinu ľudí, ktorí ho uctievajú pod Kristovou hlavou, a že takouto skupinou sú Jehovovi svedkovia. (Iz. 43:10–12; Ján 14:6; Skutky 15:14) To si nevyžaduje, aby ste sa stali chodiacou encyklopédiou poznania Biblie. Vaším cieľom by malo byť použiť svoju „silu rozumu“ na posilnenie vášho presvedčenia, že máte pravdu.”

Bod číslo tri je zložitá časť. Je ľahké veriť, že Jehova je Stvoriteľ. Dôkaz je všade. A keď sa človek skutočne pohrabe v Biblii a pochopí jej šírku a hĺbku a vzájomnú prepojenosť všetkého od Genezis po Zjavenie, áno, nesie všetky znaky inšpirovaného posolstva pre ľudstvo. Už len čítanie evanjelií a Ježišov život a služba môže inšpirovať. Ale tretí bod, ktorý potvrdzuje, že ‘Jehova má organizovanú skupinu ľudí, ktorí uctievajú pod Kristovou hlavou’, nie je až taký jednoduchý. Problém je v tom, že Kristus umožňuje zlým ľuďom a podvodníkom, aby mali miesto vo vedení organizovanej skupiny, na ktorú dohliada.

Božie inšpirované posolstvo ľudstvu to potvrdzuje. Napríklad jeden z Kristových apoštolov napísal toto: ‘Avšak medzi ľudom sa stali aj falošní proroci, ako budú aj medzi vami falošní učitelia. Tie potichu prinesú ničivé sekty a dokonca sa zrieknu majiteľa, ktorý ich kúpil, čím na seba prinesú rýchlu skazu’. – 2. Petra 2:1. Ak príjmeme, že ‘Svedkovia Jehovovi sú tou skupinou’, ako hovorí Denný Text, potom to znamená, že medzi nimi musia byť falošní učitelia. Nedá sa to nijako obísť. Ak sme označili komentár číslo 2 a bezvýhradne veríme Božiemu inšpirovanému Slovu, musíme akceptovať fakt, že existujú falošní učitelia a nie nevyhnutne na okraji a vonku, ale sú vysoko v spoločnosti a uznávaní ako verní Boží muži!

Ale ako to môže byť? Ako môže mať organizácia, na ktorú Kristus dohliada, aby uskutočnila celosvetovú kazateľskú kampaň, aj deštruktívnych falošných učiteľov? Po prvé, SJ by sa mali zobudiť a uvedomiť si, že Satan Diabol je oveľa mocnejší a múdrejší, než si dokážu predstaviť! Zamyslime sa nad záznamom v 2. liste, ktorý Pavol napísal Korinťanom, kde vyzdvihol niektorých prominentných mužov a povedal o nich, že sú to falošní apoštoli, klamliví pracovníci, ktorí sa pod mocou Satana Diabla a jeho démonov účinne prezliekali za služobníkov spravodlivosti. Pavol vyjadril svoju hlbokú obavu o korintských bratov a sestry, že ako Satan zviedol Evu, ich srdcia môžu byť skazené zlou prítomnosťou medzi nimi prostredníctvom tých, ktorých Pavol nazval ‘preslávenými apoštolmi’.

Americká štandardná verzia kráľa Jakuba používa výraz ‘najväčší apoštoli’. Inými slovami, Korinťanom predsedali muži, ktorí boli v skutočnosti agentmi Satana Diabla! A zbor nemal ani potuchy o duchovnom nebezpečenstve, v ktorom sa nachádzali. Opäť, ak sú Jehovovi svedkovia organizovanou skupinou pod Kristovým vedením, rovnako ako korintský zbor, potom neexistuje možnosť, že by vedenie organizácie nebolo zaplavené ‘falošnými apoštolmi, podvodnými robotníkmi, ktorí sa prezliekajú za Kristových apoštolov’! Až donedávna bola nebezpená nezákonnosť obmedzená. Ale v priebehu posledných mesiacov sa deštruktívni falošní učitelia presadili vyhlásením, že je potrebné, aby Jehovovi svedkovia dostali mRNA vakcíny, aby sa zachovala organizačná jednota a zostali v krajine živých!

Napriek skutočnosti, že v posolstve Strážnej Veže a autorít v Satanovom svete prakticky neexistuje dnes skoro žiadny rozdiel, aj napriek skutočnosti, že na injekcie už zomreli desaťtisíce ľudí, jeden z členov Vedúceho Zboru uviedol v aktualizácii, v ktorej hovorí, že Jehova vie najlepšie, čo naznačuje, že Jehova stojí za globálnou očkovacou kampaňou Organizácie Spojených národov! A vyzerá to tak, že najvyšší apoštoli nikomu nedovolia vstúpiť do znovuotvorenej sály Kráľovstva, pokiaľ im nebolo podané sérum – vakcína. Ak sa to stane ich oficiálnou politikou, v podstate vytvoria dve sekty očkovaných a neočkovaných a tak zavrhnú vlastníka, ktorý ich kúpil! Je pravda, že sa nemusíme stať ‘chodiacou encyklopédiou poznania Biblie’, ale nesmieme byť zároveň naivní. Slepá poslušnosť mužom, ktorí tvrdia, že sú veľkňazi čistého uctievania, nepovedie k spaseniu. Naopak, vedenie Strážnej Veže na seba privádza rýchlu skazu!

  • SlabéVýborné (Nikto nehlasoval)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

1

Komentárov 1 - 1 z 1Na začiatok« PredchádzajúciNasledujúci »Na koniec
  1. Daniel Nosky

    História sa opakuje!

Komentárov 1 - 1 z 1Na začiatok« PredchádzajúciNasledujúci »Na koniec
Login

Ešte nemáte svoj účet?