Publikované: 04.06.2015

Byť či nebyť v druhom pilieri? Odporúčania

V čase od 15. marca 2015 do 15. júna 2015 je na Slovensku otvorený druhý pilier už po štvrtýkrát. Ľudia, ktorí v druhom pilieri doteraz neboli a majú vek nad 35 rokov, tak môžu do druhého piliera vstúpiť – podmienkou je to, aby boli poistení v Sociálnej poisťovni (ako zamestnanci, SZČO alebo dobrovoľne). Občan si vyberie jednu zo šiestich súčasných DSS a podpíše v nej zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení. Od ďalšieho kalendárneho mesiaca sa stáva sporiteľom. Z jeho odvodov budú 4% zasielané na jeho osobný dôchodkový účet spravovaný v DSS.

Naopak tí, čo v druhom pilieri sú a podľa ich názoru je pre nich druhý pilier nevýhodný, môžu z druhého piliera vystúpiť. Pritom stačí zaslať Sociálnej poisťovni písomné „Oznámenie sporiteľa nebyť zúčastnený na starobnom dôchodkovom sporení“. Následne sa do Sociálnej poisťovne prevedú všetky jeho doterajšie úspory, ktoré mal v druhom pilieri a občan sa pri budúcom výpočte dôchodku z prvého piliera bude posudzovať tak, ako keby bol celý život len v prvom pilieri. Na dôchodok z druhého piliera nebude mať nárok a ak by sa druhý pilier v budúcnosti znova otvoril (čo reálne možno predpokladať) a občan by doňho chcel znova vstúpiť, jeho doterajšie úspory už zostanú v Sociálnej poisťovni.

Pri rozhodovaní, či je pre občana výhodnejší len prvý pilier alebo prvý a druhý pilier súčasne, hrá v prvom rade úlohu vek. Dôvodom je nepriaznivý demografický vývoj na Slovensku (viac v samostatnej kapitole) a dlhodobá neudržateľnosť prvého piliera v súčasnej podobe. S narastajúcim vekom občana začína byť dôležitá aj výška príjmu. A to preto, lebo v prvom pilieri (dnes) platí princíp solidarity – v druhom pilieri princíp zásluhovosti. V každom prípade sa však občan musí rozhodnúť sám, podľa svojich osobných preferencií – ak sa spolieha na to, že vo vyššom veku ho zabezpečí štát slušným dôchodkom, mal by preferovať účasť len v prvom pilieri. Naopak, ak sa na štát nespolieha, mal by byť aj v druhom pilieri.

Mladí ľudia, ktorí začínajú pracovať

Moje odporúčanie je jednoznačné – okamžite ako je to možné, to znamená pri získaní prvého zamestnania pri ktorom vzniká povinné dôchodkové poistenie v Sociálnej poisťovni – alebo pri vzniku povinného dôchodkového poistenia ako SZČO – podpísať zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení s vybranou DSS a vstúpiť do druhého piliera. Podľa súčasne platného zákona tak môže mladý človek urobiť až kým nedosiahne vek 35 rokov – odporúčam však nečakať a do druhého piliera vstúpiť hneď po vzniku povinného dôchodkového poistenia v Sociálnej poisťovni.

Vybrať si treba takú DSS, ktorá má indexový fond a to taký, ktorý je naviazaný na index MSCI World (portfólio temer 900 spoločností z celého sveta)  - a v takejto DSS si treba indexový fond zvoliť. Takto získate najvyššie zhodnotenie vašich príspevkov a maximalizujete si svoj budúci dôchodok z druhého piliera. Prečo je to tak, vysvetľujem v samostatnom článku.

Vek do 40 rokov

Ak ste vo veku do 40 rokov, určite by ste mali byť v druhom pilieri. Dôvodom je nepriaznivý demografický vývoj na Slovensku. Vôbec sa nezamýšľajte nad tým, ako sa dnes vypočítavajú dôchodky a neštudujte „dôchodkové kalkulačky“.

Pre vás je dôležitý len fakt, že v čase, kedy pôjdu do dôchodku  tzv. Husákove deti (dnešní štyridsiatnici) bude na dôchodok jedného dôchodcu odvádzať odvody o polovicu menej ľudí ako dnes. Dôchodky z prvého piliera tak o 20-25 rokov budú musieť byť o tretinu, až o polovicu nižšie ako dnes.

Vek 40 – 45 rokov

Odporúčam druhý pilier. Aj Vás už do značnej miery postihne demografická kríza. Ak už v druhom pilieri ste, nemali by ste z neho vystupovať. Ak v druhom pilieri nie ste a zarábate viac ako 500 – 600 eur, do druhého piliera vstúpte.

Vek 45 – 55 rokov

Tu už odporúčania nie sú jednoznačné. Vystúpiť z druhého piliera možno odporúčať vtedy, ak je váš príjem nižší ako 500 eur bez predpokladu zlepšenia. Zvážte však možnosť dedenia vašich úspor v druhom pilieri.

Ak v druhom pilieri nie ste, vstúpte do druhého piliera ak je váš príjem vyšší ako 600-700 eur.

Vek 55 a viac rokov

Tu hrá úlohu výška príjmu, výška doteraz nasporenej sumy, predpoklad dokedy budete chcieť pracovať, možnosť dedenia v druhom pilieri a vaše osobné preferencie.

Ak ste doteraz boli v druhom pilieri, vystúpte vtedy, ak máte príjem do 600 – 700 eur.

Ak ste doteraz boli v druhom pilieri a máte príjem 900 – 1000 eur a viac, určite v druhom pilieri zostaňte.

Ak ste doteraz neboli v druhom pilieri, možnosť vstupu je pre vás zaujímavá ak máte nadštandardne vysoké príjmy – nad 1000 – 1200 eur mesačne a chcete ešte dlho pracovať.

Voľba dôchodkového fondu

Ak ste v druhom pilieri, vôbec nie je jedno, v akom dôchodkovom fonde ste. Sporiteľom odporúčam najmä indexové fondy založené na princípe pasívneho investovaní do akcií. Historická skúsenosť za posledných 115 rokov hovorí, že priemerný ročný výnos pri tomto spôsobe investovania je 5,2% nad úrovňou inflácie. Indexové fondy by tak mali zhodnotiť majetok sporiteľa počas desiatok rokov trvania jeho dôchodkového sporenia najlepšie.

Podľa zákona o starobnom dôchodkovom sporení od 52.-ho roku veku sa majetok sporiteľa automaticky presúva do garantovaného (dlhopisového) fondu a to postupne každý rok 10%. To znamená že podľa zákona v 61 roku života sporiteľ musí mať celý majetok v druhom pilieri v garantovanom fonde, čím sa eliminuje riziko poklesu ceny akcií v čase predpokladaného odchodu do dôchodku. Sporiteľ, ktorý rozumie rizikám investovania si môže proces automatického presunu do garantovaného fondu spomaliť (§ 92 ods. 2 zákona o starobnom dôchodkovom sporení).

pokračovanie v ďalšom článku.

*

Odporúčania:

1. Ak máte menej ako 40-45 rokov, vstúpte do druhého piliera bez ohľadu na výšku vášho príjmu.

2. Ak máte viac ako 55 rokov a príjem do 600-700 eur brutto mesačne bez predpokladu zlepšenia, vystúpte z druhého piliera.

3. Vo veku 45 – 55 rokov sa rozhodujte na základe osobných preferencií (sledujte ďalšie články seriálu).

4. Ak ste v druhom pilieri, resp. vstúpite do druhého piliera a máte menej ako 52 rokov, zvoľte si indexový fond.

*

Seriál vznikol v spolupráci s odborníkom na investovanie Petrom Cmorejom.

  • SlabéVýborné (+2 skóre, 2 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?