Publikované: 02.06.2015

Byť či nebyť v druhom pilieri? Tri piliere.

Do 15. júna 2015 je otvorený druhý dôchodkový pilier. Rozhodnutie, či máte byť v druhom pilieri je dôležité pre váš budúci dôchodok. Seriál článkov “Byť či nebyť v druhom pilieri” má za cieľ uľahčiť vaše rozhodovanie.

 

TRI PILIERE

V rokoch 2004-2005 prebehla na Slovensku dôchodková reforma. Od 1.1.2005 sa zákonom č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení rozbehol tzv. druhý dôchodkový pilier, do ktorého vstúpilo približne 1,5 milióna ľudí. Od toho času máme v Slovenskej republike trojpilierový systém:

1. Prvý pilier – starobné poistenie – priebežný systém spravovaný Sociálnou poisťovňou. Funguje na princípe – to čo súčasní pracujúci zaplatia na odvodoch na starobné poistenie, je okamžite vyplatené súčasným poberateľom starobných dôchodkov, predčasných starobných dôchodkov a pozostalostných dôchodkov (sirotské a vdovské dôchodky).

2. Druhý pilier – starobné dôchodkové sporenie – systém založený na sporení na osobných dôchodkových účtoch. Sporiteľ si sporí na svoj budúci dôchodok, ktorý bude závislý od výšky ním nasporenej sumy a zhodnotení jeho príspevkov. Správu majetku na osobných dôchodkových účtoch vykonávajú dôchodkové správcovské spoločnosti pod dohľadom Národnej banky Slovenska.

3. Tretí pilier – doplnkové dôchodkové sporenie (predtým doplnkové dôchodkové poistenie), funguje v SR od roku 1997 a jeho úlohou je poskytnúť občanovi doplnkový dôchodok. V zásade ide o dobrovoľný systém, ktorý využívajú zamestnávatelia v rámci sociálnych programov. Zamestnávatelia sú však povinní prispievať zamestnancovi na doplnkové dôchodkové sporenie ak ide o práce zaradené do 3. a 4. kategórie rizika. Správu vykonávajú doplnkové dôchodkové spoločnosti pod dohľadom NBS. Tretí pilier je čiastočne daňovo zvýhodnený.

Pre výšku budúceho dôchodku občana majú zásadný význam prvý a druhý pilier.

Občan, ktorý bol počas svojho aktívneho života len v prvom pilieri, bude mať v starobe dôchodok len zo Sociálnej poisťovne.

Naopak občan, ktorý bol počas svojho aktívneho života aj v druhom pilieri, bude mať v starobe dva dôchodky. Jeden zo Sociálnej poisťovne – pričom tento dôchodok bude krátený podľa pomeru odvodov, ktoré občan do oboch pilierov zaplatil (spolu so svojimi zamestnávateľmi). Druhý dôchodok dostane z druhého piliera v závislosti od výšky nasporenej sumy a od zhodnotenia jeho úspor.

Občan, ktorý je v druhom pilieri, platí rovnaké odvody ako keby bol len v prvom pilieri – príspevky do druhého piliera sú súčasťou jeho povinných odvodov. Na starobné dôchodkové sporenie sa presmeruje časť odvodov, ktoré sa z jeho príjmu odvádzajú do Sociálnej poisťovne. Sociálna poisťovňa v roku 2015 preposiela 4% z celkových 18% percent, ktoré sa platia na starobné poistenie a starobné dôchodkové sporenie do občanom zvolenej Dôchodkovej správcovskej spoločnosti (DSS), na jeho osobný dôchodkový účet. Z povinných odvodov tak postupne narastá nasporená suma, ktorú DSS investuje do akcií, dlhopisov, peňažných vkladov v bankách a ďalších produktov finančného trhu -  a z týchto úspor sa občanovi v budúcnosti bude vyplácať dôchodok. V prípade, žeby sa občan nedožil dôchodku, úspory na jeho dôchodkovom účte zdedia jeho pozostalí.

Občan, ktorý je len v prvom pilieri, prispieva celou výškou povinných odvodov súčasným dôchodcom a spolieha sa, že v čase kedy bude on sám na dôchodku, bude dostatok pracujúcich ktorí sa podobne budú skladať na jeho dôchodok. V realite demografického vývoja na Slovensku je faktom, že o 10 a viac rokov začne prudko klesať počet pracujúcich a naopak postupne stúpať počet dôchodcov. Výška dôchodkov zo Sociálnej poisťovne tak bude v budúcnosti oproti súčasnosti neudržateľná a dôchodok z prvého piliera bude v pomere k predchádzajúcemu príjmu občana nižší.

Občan, ktorý je aj v druhom pilieri, má riziko neistej budúcnosti menšie – pretože časť dôchodku dostane z druhého piliera, na ktorý si sám sporil.

Výška príspevku do druhého piliera je v súčasnosti 4% z hrubej mzdy, respektíve vymeriavacieho základu. Podľa aktuálne platného zákona by sa mal príspevok v budúcnosti zvyšovať až na 6%. Do druhého piliera môže vstúpiť každý pracujúci pred dovŕšením veku 35 rokov. Účastníkom druhého piliera sa stane podpísaním zmluvy s niektorou správcovskou spoločnosťou. 

Druhý pilier má dve fázy, ktoré sú od seba vzájomne nezávislé. Fázu sporenia a fázu výplaty dôchodku. Sporiť v druhom pilieri sa začalo od roku 2005. Prvé dôchodky z druhého piliera sa začali vyplácať od januára 2015. Súčasná podoba zákona v oblasti vyplácania zákona je „v plienkach“ a musí sa v budúcnosti vyladiť tak, aby boli dôchodky čo najvyššie a aby mali ľudia čo najväčšiu slobodu v rozhodovaní, ako naložia so svojimi dôchodkovými úsporami.

pokračovanie v ďalšom článku.

***

Odporúčania:

1. Ak máte menej ako 40-45 rokov, vstúpte do druhého piliera bez ohľadu na výšku vášho príjmu.

2. Ak máte viac ako 55 rokov a príjem do 600-700 eur brutto mesačne bez predpokladu zlepšenia, vystúpte z druhého piliera.

3. Vo veku 45 – 55 rokov sa rozhodujte na základe osobných preferencií (sledujte ďalšie články seriálu).

4. Ak ste v druhom pilieri, resp. vstúpite do druhého piliera a máte menej ako 52 rokov, zvoľte si indexový fond.

***

Seriál vznikol v spolupráci s odborníkom na investovanie Petrom Cmorejom.

  • SlabéVýborné (+6 skóre, 6 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?