Publikované: 16.10.2019

Čas Vianoc, čas kolied

Viete čo je najkrajšie na Vianociach?

Chlap by povedal čas príprav, keď všade po celom dome rozvoniavajú koláče, žblnkoce kapustnica a on sa v kľude  môže venovať celodennej úprave vianočného stromčeka.

Pre ženy je to väčšinou čas adrenalínu, keď stres stúpa do  polôh inak nevídaných. Treba nakúpiť, navariť, napiesť, upratať, poumývať okná, rozdeliť úlohy členom domácnosti, nesmie sa zabudnúť ani na jednu maličkosť, všetko dva krát skontrolovať, zabaliť darčeky, a popritom sa tváriť ako milá víla z rozprávky. Ehm, tak neviem ale mne to ako čas rozkoše nepripadá. Ja viem, že rozumnejšie z nás sa na to vybodnú – filé sa kúpi hotové, koláče predavajú v každom obchode, premaľovávať dom nanovo je príliš stresujúce, keď sa na niečo zabudne, netrápi ich to a užívajú si pri krbe pochlipkávajúc voňavé varené vínko.

Tak či onak,  najkrajší čas Vianoc je vlastne čas keď končia. Náhlenie skončilo, rodina sedí pokope, darceky sú rozbalené a ja si môžem konečne v kľude a bez starostí oddychovať. Zas taký medovník pri voňavom stromčeku a k tomu šálku kakaa nenahradí nič.  pre môžem rozvaliť pre

 

Tichá noc bola pôvodne Pieseň nebies

dnes

Len ťažko sa vyvracia teórie o tom , že to bol Boh , ktorý spôsobil , aby čerstvo vysvätený kňaz Franz Joseph Mohr ( 11. 12. 1972 – 4. 12. 1848 ) bol poverený prvý kňazskou službou v pútnickom kostole obce Mariapfarr , 100 km juhozápadne od Salzburgu . Ešte by sa to dalo zviesť na osud , ktorý bol v prípade kňaza Mohra viac než zvláštne . Inu , posúďte sami .

Mohrova mamička Anna Schoiber sa na jar roku 1792 zaľúbila do cisárskeho vojaka , dvadsaťosemročného Franza Josepha Mohra . Výsledkom onej lásky bolo to , že v už tak trochu preplnené miestnosti v Salzburgu na Steingasse 31 , pribudol o Vianociach 1792 chlapček , po oteckovi Joseph Franz . Ten mu síce dal svoje meno , leč opustil Annu , bez toho, aby si ju vzal za ženu . Je trochu zvláštne , že krstným otcom pri krste mu bol salzburský kat U nemanželského dieťaťa to bol zvyk doby a kat si tak čiastočne vylepšoval svoju povesť . Sudičky dali chudobnému chlapcovi do vienka nesmierny dar v podobe speváckeho talentu a vďaka tomu sa našli ľudia , ktorí mu umožnili hudobné vzdelanie . Chlapec mal to šťastie , že sa ho už ako miništranta ujal zbormajster salzburskej katedrály Johann Nepomuk Hiernl . Financoval jeho štúdiá na akademickom gymnáziu a mladý Joseph za to hral na husle a spieval v dvoch zboroch : v univerzitnom a v zbore benediktínskeho kláštora v Salzburgu . Pri štúdiách bol premiantom , vyštudoval teológiu a roku 1815 bol vysvätený na kňaza .

Dňa 21. augusta 1815 bol teda Joseph Franz Mohr vysvätený poslaný do svojej prvej farnosti . Neuveriteľnú náhodou do pútnického kostola v obci Mariapfarr , kde sa narodil a žil jeho otec , ktorého nikdy nepoznal . Avšak stretol sa tam s jeho otcom , teda so svojím dedkom . Ten mal bohužiaľ pred sebou iba pár mesiacov života , ale obaja prežili na fare v Mariapfarr veľmi krásne sviatky vianočné . Sviatky stretnutie a zblíženie deda a vnuka , ktoré sa nám prieči nazvať náhodou . Sviatky pokánia , odpustenia a nádeje . Joseph na dedka nikdy nezabudol . Keď sa blížili Vianoce roka budúceho , napísal krásnu báseň , ako spomienku na chvíle prežité so starým a múdrym mužom , ktorý mu stelesnil nielen dedka , ale aj nepoznaného otca . Preto uložil do svojej prvej väčšej básne toľko nehy , citu , láskavosti a tichého jasotu nad krásou vianočné noci , ktorá bola autorove drobnou náplasťou na boľavé srdce dieťaťa toľkokrát posmívaného , nemanželského . Báseň vtedy nazval Pieseň nebies .

Päť rokov pred narodením Franza Josepha Mohra prišiel na svet Franz Xaver Gruber . Narodil sa ako piate zo šiestich detí 25. novembra 1787 v osade Steinpointsölde u Hochburg , severne od Salzburgu . Rodičia Jozef a Anna boli chudobní tkáči , ktoré Andreas Peterlechner , učiteľ ich syna , presvedčil , aby ho dali na štúdie učiteľskej . Predovšetkým pre jeho značné hudobné nadanie . A tak Franz nakoniec zložil v roku 1806 učiteľské skúšky , a keď v neďalekom Arnsdorf zomrel v jednej osobe učiteľ , kostolník a organista , nastúpil na jeho miesto . Učil tu plných dvadsať rokov a ešte navyše bol v susednej dedine Oberndorf sociálnymi podporami organistom sociálnymi podporami .

Oberndorf je malá Soľnohradsku dedinka , ležiaca necelých 20 km severne od Salzburgu . Hraničná rieka Salzach vytvára mohutný meander , ktorým obtáča nemeckej mestečko Laufen . Na malom návrší vládol v tej dobe dedinke Oberndorf kostol sv . Mikuláša . A práve v tejto obci bol v roku 1816 kaplánom Franz Mohr . Obaja muži sa veľmi rýchlo spriatelili – spájala je nielen láska k Bohu , ale predovšetkým tiež láska k hudbe .

A tak sa stalo , že dopoludnia na Štedrý deň roku 1818 zistil organista Gruber , že mechy organov v kostolíku s Mikuláša ( na snímke pôvodný kostol sv . Mikuláša , ktorý bol na sklonku 19. storočia zničený povodní ) sú deravé . Čo bolo na dlhšiu opravu . Tým bola ohrozená večerné polnočnej omše . Obaja priatelia stáli pred problémom zdanlivo neriešiteľným . Až Mohr si spomenul na báseň , ktorú napísal pred dvoma rokmi pod dojmom vianočných sviatkov prežitých s jeho starým otcom v Mariapfarr . Keby k nej napísal Franz hudbu , stačili by všetko nacvičiť so zborom a kaplán Mohr by všetko odprevadil na gitaru . Bolo to úžasné . Učiteľ Gruber zložil do popoludnia hudbu , v kostole sa traja chlapci a tri dievčatá rýchlo naučili text , farár Mohr hral na gitaru a spieval tenor , skladateľ Franz Gruber obstaral bas a zbor spieval dvojhlasne refrén . Ešte pred polnočnou omšou nazvali takto vzniknutú pieseň prvými dvoma slovami pôvodnej básne , Stille Nacht . A Tichá noc bola na svete .

Pôvodný text skladby

Všetko mohlo však zostať v Oberndorfe . Lenže bolo treba spravit varhany . Opravy sa ujal varhanář Karl Mauracher z Fügenu . Keď je po oprave skúšal učiteľ Gruber , snáď náhodne , alebo pod dojmom úžasného zážitku pri polnočnej omši , zahral ” ich Tichú noc ” . Pieseň opravára Mauracher tiež nadchla as dovolením oboch autorov si ju opísal . A hrával ju pri svojich častých cestách za prácou . Tak sa dostala k Rukavičkár Strasserovi z Zillertalu , ktorý ju zahral ako reklamný na vianočných trhoch v Lipsku v roku 1832 . V tom istom roku ju zverejnil lipský časopis Leibziger Tageblatt . A potom nastúpila cestu svetom . O sedem rokov neskôr sa hrala už v New Yorku . Dnes je preložená do 300 jazykov a nárečí vrátane češtiny , ako koleda je spieva po celom svete . Veľmi slávna je verzia , ktorú naspieval v roku 1941 Bing Crosby .

A naši dvaja autori ? Neskôr sa obaja priatelia rozišli . Mohr bol často prekladaný a nakoniec skončil ako vikár v malej obci Vagrain , neďaleko St . Johan . Keď raz na jeseň šiel poskytnúť umierajúcemu posledné pomazanie , prechladla a dostal zápal pľúc , ktorému 4. decembra 1848 vo veku šestapadesáti rokov podľahol . Jeho hrob vo Wagrain zdobia prostý kríž .

Gruber roku 1829 odchádza z Arnsdorf do neďalekého Berndorfe , kde učil až 130 detí . Potom ešte pôsobil v meste Hallein ako organista a dirigent chóru až do svojej smrti v roku 1863 . V múzeu mesta sa zachovalo aj niekoľko jeho zaujímavých obrazov . Franz Xaver Gruber je pochovaný oproti kostolu , v ktorom hral . Ešte za svojho života sa snažil , aby mu bolo priznané autorstvo hudobnej časti piesne . Neuspel .

Až v roku 1995 bol objavený pôvodný text skladby , keď v rohu zápise na lícnej strane bola rúk Josepha Franza Mohra napísaná poznámka, že melódiu zložil Franz Gruber . Až vtedy , vlastne po 177 rokoch , sa veci dali do poriadku .

Ono je to so slávnymi melódiami trochu podobné . Toľkokrát prehrávanej Jingle Bells , boli považované za pieseň ľudovú , ktorá bola odovzdávaná iba ústne . Až v päťdesiatych rokoch minulého storočia sa zistilo , že Rolničky napísal niekedy v roku 1850 učiteľ James Lord Pierpont , pôvodne s názvom One Horse Open Sleigh , aby nejako zaujal deti pri nedeľňajšom vyučovaní . Až dva roky po Tichej noci , v roku 1943 , je naspieval opäť Bing Crosby . A zase hit .

Kaplnka na mieste pôvodného kostola

U nás doma je pravdepodobne najznámejší preklad textu, ktorý je dielom PhDr . Václava Renča , dedka režiséra Filipa Renča . Tento rok mal Václav Renč štyridsiate výročie úmrtia (1911 – 1973) a bohužiaľ aj šesťdesiate druhé výročie ( 1951 ) svojho zatknutia a odsúdenia na 25 rokov žalára v procese s tzv Zelenú internacionálou .

Je toho pochopiteľne viac , na čo si môžeme pri Tichej noci spomenúť . Len u nás je známe päť preložených textov , ktoré sa pomerne líši , aj keď všetky nádherne zapadajú do hudobného aranžmá . Máme text od neznámeho autora , ďalej preklad Čeňka Duška , Rostislava nechuti a Pavla Hájka . Ale Renčův preklad je najznámejšie a tiež zrejme najpodarenejšie .

Čo myslíte , že znamená Ping’an Ye Ge alebo Márie po te , te po tapu ? Sú to dva názvy Tichej noci . Ten prvý je v čínštine a ten druhý v Maorijčina . ( Hore na snímke je kaplnka , ktoré je dnes na mieste pôvodného kostola sv . Mikuláša )

Až teda budete o tohtoročných Vianociach načúvať onej piesni , ktoré bude v roku 2018 dvesto rokov , venujte tichú spomienku človeku Franzovi Mohr , ktorý našiel na Vianoce roku 1815 o niečo viac ľudskej lásky , než čakal .

A pozerajte sa pozorne okolo , lebo k tomu , aby mohlo vzniknúť niečo pozoruhodné , nie je vždy potrebné vrece zlatiek . Niekedy stačí milé slovo , gesto pochopenie či priateľský úsmev . Potrebujeme to všetci .

  • SlabéVýborné (Nikto nehlasoval)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?