Publikované: 11.02.2020

Celé zle 2

Zdieľam názor odborníka na medzinárodné právo JUDr,. Juraja Zervana, ktorý vychádza z toho, že Istanbulský dohovor je v režime medzinárodného práva a podlieha protokolu Viedenského dohovoru  zmluvnom práve:
https://zemavek.sk/nekonecny-pribeh-s-istanbulskym-dohovorom/

Na stranu prezidentky sa postavil jej poradný zbor, niektorí ústavní právnici mimo ústavný súd, proti prezidentke časť akademického prostredia jednej katedry ústavného práva tej istej právnickej fakulty UK. Nastal stav entropie babylonského zmätenia jazykov. Mienkotvorné médiá na ústavnej kríze parazitujú a politikárčia.
Na téme sa “vezú” aj politici.
Písal som: http://www.blogovisko.sk/cele-zle.html
Ešte raz: Istanbulský dohovor nie je medzinárodná zmluva, ide o Dohovor Rady Európy.
Z pohľadu medzinárodného práva je Slovensko viazané Lisabonskou zmluvou, ktorá upravuje spôsob existencie a fungovania Európskej únie.
Viedenský dohovor vznikol v roku 1969, je dnes plne prekrytý právnym aktom Lisabonskej zmluvy, ktorá inherentne obsahuje zmluvné právo, a ktorá znevýhodňuje jednotlivé členské štáty EÚ vo veciach dvojstranného a viacstranného medzinárodného zmluvného práva…
Predmetom Viedenského dohovoru je pojem a výklad pojmu zmluva. Nie dohovoru. Viedenský dohovor je sám o sebe dohovor. Nie zmluva.
http://www.ucps.sk/clanok-0-795/VIEDENSKY_DOHOVOR_o_zmluvnom_prave_(Vieden__23_5_1969)_.html
Režim a protokol Istanbulského dohovoru preto nie je možné subsumovať a podriadiť dikcii, režimu a protokolu Viedenského dohovoru o zmluvách…
Istanbulský dohovor nie je zmluvou s Európskou úniou ale dohovor Rady Európy, ktorej členskými štátmi nie sú len členské štáty EÚ (ale aj Ruská federácia).
Ruská federácia mala problém so spôsobom jej fungovania v Rade Európy, zákazom hlasovania po „anexii“ Krymu v roku 2014. Zvažovala ukončenie svojho členstva v Rade EÚ…
Po oznámení RF Rade Európy, že RF hodlá ukončiť svoje členstvo v Rade Európy boli RF zo strany Rady Európy hlasovacie práva obnovené…
Rada Európy sa zľakla, pretože by prišla o významnú časť členských finančných príspevkov, čím do systému sankcií proti Rusku odňatie jeho hlasovacieho práva „nezapadlo“.
Ruská federácia ako člen Rady Európy Istanbulský dohovor ani nepodpísala.
Návrh novej ústavy RF mení opozíciu RF nielen v medzinárodnom zmluvnom práve ale aj vo vzťahu k produktom Rady Európy takto:
Ústava a zákony RF sú nadradené medzinárodným zmluvám, teda aj dohovorom Rady Európy, ktorými nie je viazaná, ak sa k nim výslovne písomne nezaviaže a neratifikuje ich (voľná interpretácia úmyslu tvorcov novej ruskej ústavy).
Ruská federácia vie, že medzinárodné právo je posudzované podľa 17-tich rozličných metrov, a mieni aj preto nastoliť stav úplne štátnej suverenity a zvrchovanosti vo vzťahu k medzinárodnému právu, zmluvám a dohovorom. Ústava RF prejde procesom schvaľovania ľudovým referendom.
Ústava Slovenskej republiky Čl. 1:
(1) Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát. Neviaže sa na nijakú ideológiu ani náboženstvo.
(2) Slovenská republika uznáva a dodržiava všeobecné pravidlá medzinárodného práva, medzinárodné zmluvy, ktorými je viazaná, a svoje ďalšie medzinárodné záväzky.
K odseku 2 pod „medzinárodné“ záväzky sa rozumejú aj dohovory. Odsek 2 jasne oddeľuje zmluvy od dohovorov…
Poznámka k odseku 1: Istanbulský dohovor je dohovor o prijatí rodovej ideológie, preto porušuje dikciu odseku 1 v časti ideológia (rodová ideológia). Aj preto nemal byť ID vôbec ani podpísaný.
Návrh ĽSNS na zmenu odseku 2 Čl. 1 Ústavy SR bol parlamentným plénom odmietnutý. Slovensko „chce byť viazané podsúvanými zmluvami a dohovormi“. Za každú cenu.
Zastavme koronavírus neomarxistickej rodovej a multikulti ideológie! Voľby 2020.
Simona Petrík za PS/SPOLU v predvolebnej téme dňa oponovala Erikovi Tomášovi (Smer) blahom, mierom a pokojom, ktorý Slovensku prinesie Istanbulský dohovor a odvolávala sa aj na nórske fondy.
Vieme, čo je GREVIO? Vieme, čo je nórsky Barnevern? Toto chceme aj na Slovensku?

https://www.hlavnydennik.sk/2019/09/21/koniec-juvenilnej-justicii-a-nezakonnemu-odoberaniu-deti/
Takto prebieha „odstraňovanie rodových stereotypov“ po ratifikácii istanbulského dohovoru v praxi na území členských štátov Istanbulského dohovoru (ilustračne, ako jedna z mnohých ukážok):
https://www.infovojna.sk/article/istanbulsky-dohovor-v-praxi-odobrali-knihy-o-cervenej-ciapocke-a-sipkovej-ruzenke-kuffa-hovori-aj-o-odoberani-deti
Progresívnych veriacich sa „zľakol“ aj Róbert Bezák:
https://www.svetlosveta.sk/cirkevasvet/dianievcirkvi/progresivnych-veriacich-sa-zlakol-aj-bezak/
Slovenská prezidentka nemá čo žiadať ani prosiť, má rozhodnutie Slovenska oznámiť Rade Európy:
https://www.eurorespekt.sk/prezidentka-caputova-nepoziada-o-odstupenie-slovenska-od-istanbulskeho-dohovoru/
Napokon, ak neurobí vôbec nič, vyčkáme na rozhodnutie súdneho dvora Európskej únie, ktorý má odpovedať na prejudiciálnu otázku:
Môže EÚ ratifikovať Istanbulský dohovor systémom totum pro parte aj za členské štáty EÚ, ktoré ID neratifikovali? Alebo len jeho časť?  Predikujem výsledok: NIE. Ale EÚ by vééeľmi rada…
Ak nemám pravdu, tak som sa mýlil. Ale môj omyl založí ďalší z dôvodov Slovenska pre otvorenie a revíziu Lisabonskej zmluvy alebo slovaxit. Ale to nechceme, že? Dokazujú to aj prieskumy…
K dôveryhodnosti prieskumov: Hmm…
Pekne pozdravujem.
Juraj Režo alias notorickyobcan

 

  • SlabéVýborné (+4 skóre, 4 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?