Publikované: 10.02.2020

Celé zle

Dohovor Rady Európy o predchádzaniu násiliu na ženách a domácemu násiliu nie je zmluva. Ide o dohovor.

Mám dôvodné podozrenie, že problém protokolu podpisu Istanbulského dohovoru mal svoj začiatok už v roku 2011; na úrovni Gašparovič-Žitňanská (poverenie podpisom).
Istanbulský dohovor Rady Európy nie medzištátna zmluva, ktorá by mala nepodliehať dikcii a protokolu dohovoru o medzinárodných zmluvách, Viedenského dohovoru:
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1988/15/
https://sk.wikipedia.org/wiki/Medzin%C3%A1rodn%C3%A1_zmluva
Partnerom Slovenska vo veci ID nie je cudzí štát ale Rada Európy, združujúca členské aj nečlenské štáty EÚ. Členom RE je aj Ruská federácia.
Slovensko je členský štát EÚ viazaný Lisabonskou zmluvou.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Rada_Eur%C3%B3py
Slovenská republika podpísala Lisabonskú zmluvu v súlade s dikciou a protokolom Viedenského dohovoru o zmluvách.
V prípade Istanbulského dohovoru Slovensko nepodpísalo zmluvu ale Dohovor Rady Európy.

V možnosti je
a/ oznam Rade Európy o úmysle neratifikovať podpísaný Istanbulský dohovor,
b/ oznam Rade Európy o späť vzatí podpisu Slovenska spod Istanbulského dohovoru,
c/ nekonať (nič sa nestane).
Istanbulský dohovor nadobudne právnu účinnosť až jeho ratifikáciou.
Poznámka: EK a EP nemajú s dohovorom nič spoločné.

Podpis ID nebol ošetrený vôľou ľudu, sám o sebe nebol súčasťou programového vyhlásenia vlády.
Ústava zakazuje referendum o základných ľudských právach.
Kladiem na stôl odbornej aj laickej verejnosti, či Istanbulský dohovor v časti definícia rodu práve svojou dikciou nie je potenciálne spôsobilý jeho rodovou ideológiou porušovať základné ľudské práva.
Mám názor, že Istanbulský dohovor je možné prijať alebo odmietnuť aj ľudovým referendom, ktorého výsledok by potvrdil legitimitu výsledku referenda.
Referendum by ušetrilo parlament a trio najvyšších ústavných činiteľov od zbytočných cirkusov…
S úplnou istotou je možné vyhlásiť aj, že odmietnutím Istanbulského dohovoru nebudú porušené ničie základné ľudské práva ani práva.

Európska únia plánuje ratifikovať Istanbulský dohovor ako totum pro parte (za všetky členské štáty) teda aj za osem štátov EÚ, ktoré ID neratifikovali. Tento krok môže byť porušením Lisabonskej zmluvy prekročením právomocí v časti suverenita a zvrchovanosť členských štátov EÚ (Lisabonská zmluva)…
Očakávam, že Európsky súdny dvor, ktorý v tejto veci (možnosť) koná, súhlas k celo úniovej ratifikácii ID nevydá.
Ak by Slovensko ID ratifikovalo, dostalo by sa pod právomoci monitorovacieho, kontrolného a sankčného inštitútu GREVIO (orgán Rady Európy). Čítajte, čo to je: https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/grevio
Porovnateľné s týmto vlastizradným konaním:
https://tadesco.org/vlastizradce-podpindosnik-s-charakterem-zlocince-lajcak-v-demisi-se-pokusil-prodat-za-zlamanou-gresli-slovakum-jejich-rodnou-zem/
Ostatok postoja a nečinnosti zrejme nesvojprávnej prezidentky je zjavným zavádzaním s pozadím jej „poradenskej služby“ ktorá hľadá spôsob, ako vec pozdržať až na čas po voľbách… (aj táraním o potrebe odbornej diskusie).
Výsledok aktivizmu prezidentky, založeného jej „aktívnej nečinnosti“ a právneho voluntarizmu jej poradcov, sú najmenej tri právne názory podľa:
Čo sa babe chcelo, sa jej snilo, či prianie je otcom myšlienky a tá matkou skutku.
Babylonské zmätenie jazykov je zrejmé zo série tlačoviek z 10.2. tak, ako boli prezentované:
https://www.ta3.com/clanok/1175639/tb-predsedu-nr-sr-a-danka-k-istanbulskemu-dohovoru.html
https://www.ta3.com/clanok/1175859/tb-predsedu-vlady-p-pellegriniho-o-istanbulskom-dohovore.html
https://www.ta3.com/clanok/1175864/vyhlasenie-prezidentky-z-caputovej-po-stretnuti-ustavnych-cinitelov.html
https://www.ta3.com/clanok/1175870/tb-predsedu-nr-sr-a-danka-o-istanbulskom-dohovore.html
Po tlačovkách okamžite nasledovali kecy „mienkotvorných“ liberálnych neomarxistických ideologických médií (Denník N, SME, Pravda…)
Prezidentka nemá čo žiadať, ani prosiť, ale oznámiť: https://domov.sme.sk/c/22322585/pellegrini-nikto-neplanuje-istanbul-ratifikovat.html?ref=njctse
Jeden zo spôsobov je zrušenie oboch uznesení Národnej rady Slovenka novou povolebnou národnou radou a pokračovanie v procese ratifikácie…
Zo strany prezidentky ide o právne špekulácie v opore o nič, len právnu fikciu, s úmyslom vyhnúť sa akcii, ktorú výkonnej moci ukladajú dve jasne a zrozumiteľne artikulované uznesenia Národnej rady Slovenska.
Výkonná moc rovná sa vláda a prezidentka. Vláda si svoju úlohu splnila.
Dajú sa očakávať peripetie pokračovaním obštrukcií len zo strany prezidentky, ktorá má v úmysle kauzu ID posunúť až na čas po voľbách v dobrej viere, že za vrch stola sa posadia prezidentkini neomarxisti novej progresívnej liberálnej ľavice.
Stretnutie troch najvyšších ústavných činiteľov prinieslo výsledok, ktorým je patová situácia, ktorú bude možno v zmysle dikcie ústavy riešiť ústavný súd, čo som už predvídal vo svojich predošlých článkoch…
Protestujem proti prezidentkinej obhajobe jej nečinnosti a vyhláseniu, že kauza ID by nemala byť zneužívaná pre politické ciele predvolebnej kampane:
Istanbulský dohovor bol podpísaný v roku 2011 a väčšinovou verejnosťou so zdravým rozumom odmietaný po dobu 9 rokov…
Už dávno mal byť zmietnutý zo slovenského stola a zabhudnutý!
Hlava štátu prevzala zodpovednosť za prilievanie horľaviny do predvolebného boja a mala by niesť priamu osobnú zodpovednosť. Svoj názor zabalila do pekného a dôveryhodného pozlátka.

Flagrantnou lžou sú aj výčitky liberálov, že Slovensko vo veci boja proti násiliu nič neurobilo. Už od podpisu ID v roku 2011 všetky vlády postupne plnia podmienky potrebné pre ratifikáciu dohovoru.
Slovenská legislatíva a trestné právo je vo veci boja proti násiliu medzinárodnom porovnaní vzorom.
Problém je v napĺňaní hesla PZ: „Pomáhať a chrániť“ Ale to nie je vec ID ale domáca úloha v procese zvyšovania dôveryhodnosti policajného zboru.
Policajný prezident v deň a čase rokovania troch ústavných činiteľov k ID 10.2. predstavil verejnosti aj mobilnú aplikáciu na privolanie policajnej pomoci bez použitia čísla 158:
https://www.ta3.com/clanok/1175856/tb-policajneho-zboru-o-mobilnej-aplikacii-pre-zvysenie-bezpecnosti.html
Sám som zvedavý ako ďaleko alebo blízo som pravde. Mýliť sa môžeme všetci. Aj súdy. Právo na „justičný omyl“ nemá len ústavný súd.
Pokračujúca nečinnosť Zuzany Čaputovej a jej postoj potvrdzuje otázku, či prezidentka liberálov a neomarxistov PS/SPOLU, Progresívni veriaci (neomarxistická nová “kresťanská” ľavica) a SaS, neporušuje ústavu. Sa uvidí…
Voličstvu: Voľte obsahy, nie pozlátkové obaly. Vyhnete sa povolebným rozčarovaniam.
To je asi tak všetko.
Pekne pozdravujem.
Juraj Režo alias notorickyobcan

  • SlabéVýborné (+5 skóre, 5 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?