Publikované: 21.09.2022

Čiastočná mobilizácia ruských ozbrojených síl a obranného priemyslu

V veciach stavu na bojiskách Ukrajiny v ostatnom čase ohlasovanej ukrajinskej víťaznej ofenzívy voči sebe i vám, bol som korektne zdržanlivý. Čakal som na informácie a výsledky vnútorných rozhodnutí Kremľa. Dnešným dňom je možné odkiaľsi-kamsi sa pohnúť. Poďme spolu:
Podľa zdrojových informácií od ruských novinárov, oboznámených s postojom Ruskej armády a Generálneho štábu, došlo na bojisku na Ukrajine k zmene tzv. vojenskej scény. Ruská generalita zhodne v liste Vladimírovi Putinovi vyhlasuje, že v tejto chvíli už Ruská armáda na Ukrajine nebojuje len s ukrajinskými ozbrojenými silami, ale s interbrigádami zloženými z vojakov a pokročilej techniky Severoatlantickej aliancie a najmä USA.
Bojové operácie Ruskej armády už nie sú vedené proti ukrajinskému generálnemu štábu, ale proti americkému ministerstvu obrany Pentagonu, ktorý koordinuje a riadi bojové operácie interbrigadistov a vojakov navlečených do ukrajinských uniforiem. Ukrajinské občianstvo majú podľa ruských generálov len tzv. prvé útoky ukrajinskej armády, ktoré slúžia ako potrava pre ruské delá. Kyjev to „točí“ do posledného bojaschopného Ukrajinca. Nechá sa USA hnať do prvej línie. Na bojisku je čím ďalej tým menej Ukrajincov a ich miesta zaujímajú Kyjevom a USA platení cudzinci a veteráni západných armád.
Na Ukrajine sa už nebude bojovať do posledného Ukrajinca, pretože toho posledného nahradia cudzinci, aby vojna Západu proti Rusku mohla pokračovať.
Ponúkam vystúpenie Vladimíra Putina s nariadením čiastočnej mobilizácie Ruskej armády a plnej mobilizácie vojensko-priemyselného sektora. Naše („naše“) médiá boli so spravodajskými informáciami viac, než len „zdržanlivé“ (za seba aj čitateľstvo, ďakujem prekladateľom za ich skvelú robotu):
https://rumble.com/v1kygqt-vladimir-putin-v-projevu-nadil-stenou-mobilizaci-a-pohrozil-zpadu-jadernmi-.html
Vážení priatelia!
„Témou môjho prejavu je situácia v Donbase a priebeh špeciálnej vojenskej operácie na jeho oslobodenie od neonacistického režimu, ktorý sa na Ukrajine chopil moci v roku 2014 v dôsledku ozbrojeného štátneho prevratu.
Obraciam sa dnes na vás, na všetkých občanov našej krajiny, na ľudí rôznych generácií, veku a národností, na ľud našej veľkej vlasti, na všetkých, ktorých spája veľké historické Rusko, na vojakov a dôstojníkov, na dobrovoľníkov, ktorí teraz bojujú na fronte, sú v bojovej službe, na našich bratov a sestry – obyvateľov Doneckej a Luhanskej ľudovej republiky, Chersonskej a Záporožskej oblasti a ďalších oblastí oslobodených od neonacistického režimu.
Ide o nevyhnutné a neodkladné kroky k ochrane suverenity, bezpečnosti a územnej celistvosti Ruska, o podporu túžby a vôle našich krajanov rozhodovať o svojej budúcnosti ao agresívnu politiku niektorých západných elít, ktoré sa snažia všetkými prostriedkami udržať svoju nadvládu, a preto sa snažia blokovať a potláčať akékoľvek suverénne nezávislé centrá rozvoja, aby mohli aj naďalej vnucovať svoju vôľu iným krajinám a národom a implantovať im svoje pseudohodnoty.
Cieľom tohto Západu je oslabiť, rozdeliť a nakoniec zničiť našu krajinu. Už priamo hovoria, že sa im v roku 1991 podarilo rozdeliť Sovietsky zväz a teraz nastal čas, aby sa samotné Rusko rozpadlo na množstvo fatálne nepriateľských regiónov a oblastí.
A také plány spriadajú už dlho. Podporili bandy medzinárodných teroristov na Kaukaze, priblížili útočnú infraštruktúru NATO k našim hraniciam. Urobili si z totálnej rusofóbie svoju zbraň, vrátane toho, že po desaťročia cielene pestovali nenávisť k Rusku, najmä na Ukrajine, ktoré pripravili osud protiruského predmostí, a z ukrajinského ľudu urobili potravu pre delá a vyhnali ho do vojny s našou krajinou. Túto vojnu rozpúta v roku 2014, keď použili ozbrojené sily proti civilistom, zorganizovali genocídu, blokádu a teror proti ľuďom, ktorí odmietli uznať vládu, ktorá na Ukrajine vznikla v dôsledku štátneho prevratu.
A potom, čo dnešný kyjevský režim skutočne verejne odmietol mierové riešenie problému Donbasu a navyše oznámil svoj nárok na jadrové zbrane, bolo úplne jasné, že nová rozsiahla ofenzíva proti Donbasu je nevyhnutná, ako sa už dvakrát stalo. A potom by rovnako nevyhnutne nasledoval útok na ruský Krym – na Rusko.
V tejto súvislosti bolo rozhodnutie začať preventívnu vojenskú operáciu absolútne nevyhnutné a jediné možné. Jej hlavné ciele – oslobodenie celého územia Donbasu – boli a zostávajú nezmenené.
Luhanská ľudová republika už bola prakticky úplne vyčistená od neonacistov. V Doneckej ľudovej republike pokračujú boje. Kyjevský okupačný režim tu za osem rokov vytvoril hlboko zakorenenú líniu dlhodobých opevnení. Útok na nich by viedol k veľkým stratám, preto naše jednotky, rovnako ako vojenské jednotky donbaských republík, konajú plánovito a kompetentne, využívajú techniku, šetria personál a krok za krokom oslobodzujú doneckú krajinu, čistia mestá a dediny od neonacistov a pomáhajú ľuďom, z ktorých kyjevský režim urobil rukojemníkov a živé štíty.
Ako viete, špeciálna vojenská operácia zahŕňa profesionálnych vojakov, ktorí slúžia na základe zmluvy. Po ich boku bojujú aj dobrovoľnícke formácie: ľudia rôznych národností, profesií a veku – skutoční vlastenci. Zo srdca sa postavili na obranu Ruska a Donbasu.
V tejto súvislosti som už uložil vláde a ministerstvu obrany, aby čo najskôr a v plnom rozsahu určili právne postavenie dobrovoľníkov a bojovníkov z jednotiek Doneckej a Luhanskej ľudovej republiky. Tá by mala byť rovnaká ako u vojakov z povolania v ruskej armáde, vrátane materiálneho a zdravotného zabezpečenia a sociálnych záruk. Osobitnú pozornosť treba venovať organizácii zásobovania dobrovoľníckych formácií a jednotiek ľudovej domobrany v Donbase vybavením a výstrojom.
Počas plnenia hlavných úloh obrany Donbasu naše vojská na základe plánov a rozhodnutí ministerstva obrany a generálneho štábu o celkovej stratégii postupu oslobodili od neonacistov tiež významné oblasti Chersonskej a Záporožskej oblasti a niektoré ďalšie oblasti. V dôsledku toho sa vytvorila dlhá bojová línia, ktorá je dlhá viac ako tisíc kilometrov.
Čo chcem dnes prvýkrát verejne povedať? Aj po začatí špeciálnej vojenskej operácie, vrátane rokovaní v Istanbule, reagovali predstavitelia Kyjeva na naše návrhy veľmi pozitívne, a tieto návrhy sa týkali predovšetkým zaistenia bezpečnosti Ruska, našich záujmov. Je však zrejmé, že mierové riešenie Západu nevyhovovalo, a tak po dosiahnutí určitých kompromisov dostal Kyjev v skutočnosti priamy rozkaz všetky dohody torpédovať.
Ukrajina bola ďalej zásobovaná zbraňami. Kyjevský režim nasadil nové bandy zahraničných žoldnierov a nacionalistov, vojenské jednotky vycvičené podľa štandardov NATO a de facto pod velením západných poradcov.
Súčasne sa na celej Ukrajine zintenzívnil režim represií voči vlastným občanom, zavedený bezprostredne po ozbrojenom prevrate v roku 2014, a to v najtvrdšej podobe. Politika zastrašovania, teroru a násilia nadobúda stále masívnejšie, desivejšie a barbarskejšie formy.
Chcel by som zdôrazniť, že vieme, že väčšina ľudí žijúcich na územiach oslobodených od neonacistov, predovšetkým v historických krajinách Novorosie, nechce byť pod jarmom neonacistického režimu. V Záporožskej, Chersonskej, Luhanskej a Doneckej oblasti videli a vidia zverstvá páchané neonacistami v okupovaných okresoch Charkovskej oblasti. Potomkovia banderovcov a nacistických karateľov zabíjajú ľudí, mučia, väznia, vybavujú si účty, masakrujú a mučia civilistov.
V Doneckej a Luhanskej ľudovej republike, Záporožskej a Chersonskej oblasti žilo pred začiatkom bojov viac ako sedem a pol milióna ľudí. Mnohí z nich sa museli stať utečencami a opustiť svoje domovy. A tí, ktorí zostali – asi päť miliónov ľudí – sú teraz vystavení neustálym delostreleckým a raketovým útokom neonacistických bojovníkov. Útočia na nemocnice a školy a páchajú teroristické činy proti civilistom.
Nemôžeme, nemáme morálne právo vydať svojich blízkych mučiteľom, nemôžeme nereagovať na ich úprimnú túžbu rozhodovať o svojom osude. Parlamenty ľudových republík Donbasu a civilno-vojenskej správy Chersonskej a Záporožskej oblasti sa rozhodli usporiadať referendá o budúcnosti týchto území a požiadali nás, Rusko, o podporu tohto kroku.
Musím zdôrazniť, že urobíme všetko pre zaistenie bezpečných podmienok pre referenda, aby ľudia mohli vyjadriť svoju vôľu. A my podporíme rozhodnutie o ich budúcnosti, ktoré urobí väčšina obyvateľov Doneckej a Luhanskej ľudovej republiky, Záporožskej a Chersonskej oblasti.
Vážení priatelia! Dnes naše ozbrojené sily, ako som už povedal, operujú na línii dotyku, ktorá presahuje tisíc kilometrov, a čelia nielen neonacistickým formáciám, ale vlastne celej vojenskej mašinérii kolektívneho Západu.
V tejto situácii považujem za potrebné prijať nasledujúce rozhodnutie – je plne adekvátne hrozbám, ktorým čelíme – a síce, že na ochranu našej vlasti, jej suverenity a územnej celistvosti, na zaistenie bezpečnosti nášho ľudu a ľudí na oslobodených územiach považujem za potrebné podporiť návrh Ministerstva obrany a Generálneho štábu na vykonanie čiastočnej mobilizácie v Ruskej federácii.
List so žiadosťou Generálneho štábu Ruskej federácie o mobilizáciu, Putinovi adresoval priamo Sergej Šojgu:

Znovu opakujem, že tu hovoríme o čiastočnej mobilizácii, to znamená, že povolania na vojenskú službu budú podliehať iba občania, ktorí sú v súčasnej dobe v zálohe, a to predovšetkým tí, ktorí slúžili v radoch ozbrojených síl a majú určitú vojenskú profesiu a zodpovedajúcu prax. Osoby povolané na vojenskú službu prejdú pred vyslaním k jednotkám ďalším vojenským výcvikom s prihliadnutím na skúsenosti zo špeciálnej vojenskej operácie. Bol podpísaný dekrét o čiastočnej mobilizácii.
V súlade s právnymi predpismi o tom budú dnes oficiálne informované listy komory Federálneho zhromaždenia – Rada federácie a Štátna duma. Mobilizačné činnosti budú zahájené dnes, 21. septembra. Nariaďujem vedúcim krajov, aby poskytli všetku potrebnú pomoc pri práci vojenských komisariátov.
Predovšetkým zdôrazňujem, že ruskí občania povolaní na vojenskú službu v rámci mobilizácie získajú status, platby a všetky sociálne záruky osôb slúžiacich na základe zmluvy.
Rád by som dodal, že vyhláška o čiastočnej mobilizácii stanovuje aj ďalšie opatrenia na plnenie objednávky obrany štátu. Riaditelia vojensko-priemyselného komplexu sú priamo zodpovední za zvyšovanie výroby zbraní a vojenského vybavenia a za nasadenie ďalších výrobných kapacít. Všetky otázky materiálnej, zdrojovej a finančnej podpory obranných podnikov by zase mala urýchlene riešiť vláda.
Vážení priatelia! Západ vo svojej agresívnej protiruskej politike prekročil všetky medze. Neustále počujeme vyhrážky našej krajine, našim ľuďom. Niektorí nezodpovední politici na Západe hovoria nielen o plánoch na zabezpečenie dodávok útočných zbraní dlhého doletu na Ukrajinu – systémov, ktoré by umožnili údery na Krym a ďalšie oblasti Ruska.
Také teroristické údery, vrátane úderov západnými zbraňami, sú už vykonávané v pohraničných osadách v Belgorodskej a Kurskej oblasti. NATO vykonáva prieskum v reálnom čase na celom území južného Ruska pomocou moderných systémov, lietadiel, lodí, satelitov a strategických bezpilotných lietadiel.
Washington, Londýn a Brusel priamo tlačia na Kyjev, aby preniesol vojenské operácie na naše územie. Už sa neskrývajú za to, že Rusko musí byť porazené všetkými prostriedkami na bojovom poli, nasledovať bude zbavenie politickej, ekonomickej, kultúrnej a akejkoľvek suverenity a úplné vyplienenie našej krajiny.
Súčasťou je aj jadrové vydieranie. Hovorím nielen o ostreľovaní Záporožskej jadrovej elektrárne, ktoré podporuje Západ a ktoré predstavuje jadrovú katastrofu, ale aj o vyhláseniach niektorých vysokých predstaviteľov popredných krajín NATO o možnosti a prípustnosti použitia zbraní hromadného ničenia – jadrových zbraní – proti Rusku.
Tým, ktorí sa takto vyjadrujú o Rusku, by som chcel pripomenúť, že naša krajina tiež disponuje rôznymi ničivými prostriedkami, ktorých niektoré komponenty sú vyspelejšie ako v krajinách NATO. Pokiaľ bude ohrozená územná celistvosť našej krajiny, použijeme samozrejme všetky dostupné prostriedky na obranu Ruska a nášho ľudu. Nejedná sa o blaf!
Občania Ruska si môžu byť istí: územná celistvosť našej vlasti, naša nezávislosť a sloboda budú zaistené, a to chcem ešte raz zdôrazniť, všetkými prostriedkami, ktoré máme k dispozícii. A tí, ktorí sa nás snažia vydierať jadrovými zbraňami, musia vedieť, že vietor môže fúkať ich smerom.
Je v našej historickej tradícii, v osude nášho národa, zastaviť tých, ktorí sa usilujú o svetovládu, ktorí hrozia rozkúskovaním a zotročením našej vlasti, našej rodnej krajiny. Zastavíme ich hneď a tak to bude! Verím vo vašu podporu.” Koniec prejavu.
Z tohto prejavu je zrejmé, že v postoji Kremľa došlo k zásadnému posunu a uvedomeniu si, že komorne a lokálne koncipovaná špeciálna vojenská operácia na Ukrajine eskalovala za 7 mesiacov do otvoreného medzinárodného konfliktu ak otvorenej a totálnej vojne Západu proti Rusku, ktorý už úplne otvorene bojuje proti Ruskej armáde na Ukrajine za použitia západnej techniky a rovnako už aj západných vojakov. Bez ohľadu na ukrajinské straty je Západ pripravený vo vojne na Ukrajine proti Rusku pokračovať, nepretržite nasúvať zbrane, žoldnierov a teraz už aj celé interbrigády, ktoré boli ruskými spravodajcami prvýkrát zistené počas Charkovskej ústupovej operácie Ruskej armády.“ Koniec Putinovho prejavu. Mobilizuje aj Bielorusko.
Poznámka editora: Daj mne i nám, bože, poznať pravdu. Použité zdroje sú „nepriestrelné“. Iba na Slovensku verejne nedostupné.

Pekne pozdravujem.
Juraj Režo alias notorickyobcan

  • SlabéVýborné (+2 skóre, 2 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?