Publikované: 01.01.2014

Čo nás čaká? (5)

V minulom článku sme skončili pri silnejúcej tendencii k deflácii a recesii, prípadne aj priamo recesii Európy. Stručne to zhrnieme.

Spočiatku táto fáza nevyvolá mimoriadne opatrenia, nakoľko viera v bájny rast ešte bude pretrvávať. Po dlhšom čase ale táto viera zmizne. Mimoriadne opatrenia sa stanú nevyhnutné a budú pribúdať. Cieľom bude vyvolať cenovú infláciu a hospodársky rast za každú cenu. Jediným nástrojom a vedomím vládnucich elít bude peňažná expanzia. Bude to ale aj spoločenská objednávka – strach pred úpadkom, ekonomickými a sociálnymi problémami.

Kroky, prijímané na konci a po tomto období budú už extrémne a budú vyrovnávať deflačné tendencie tvorbou vysokej cenovej inflácie, resp. extrémnymi pokusmi o ňu. Omnoho dôležitejšie je, že nedokážu zobudiť rast. Môžu krátkodobo zastaviť prehlbovanie recesie, ale o to viac ju posilnia v ďalšom období, t.j. po roku 2015. Vysoká peňažná i cenová inflácia budú jedinou bariérou pred rozsiahlym ekonomickým prepadom. Lenže aj jeho principiálnym zdrojom !!!

Dôležité je opäť zdôrazniť, že neexistujú žiadne mentálne a fyzické mechanizmy, ktoré by tento proces zvrátili. Nie je to v našich ľudských silách. Musíme pokračovať vo svojom pudovom a dezorientovanom počínaní, kým nás objektívna realita  nepremôže a nespustí  fázy krízy s prudkými a mohutnými prejavmi.

Počas fázy deflačnej a úpadkovej tendencie, ale hlavne po nej sa bude svetový finančný systém dostávať do stavu, ktorý môže kedykoľvek prepuknúť do prudkého kolapsu. Čo bude hnacím motorom tejto tendencie ???

Bude to finančný trh. Je to prebujnený, z väčšej časti samo-živený finančný organizmus. Obor na hlinených nohách. Žije takmer nezávisle na fyzickej ekonomike. Ich spojenie je síce malé, ale životne dôležité. Všetky svoje finančné nároky si finančný trh skôr či neskôr musí uplatniť vo fyzickej ekonomike.

Keď sa ale fyzická ekonomika po deflačnej fáze dostane do obdobia výraznej a trvalej recesie, ohrozenie požiadaviek finančného trhu bude už všeobecne zreteľné. Bez ohľadu na výšku dosiahnutej cenovej inflácie. V tej chvíli budú dozreté podmienky pre vypuknutie paniky. Táto panická fáza sa raz musí dostaviť, ale nie je možné odhadnúť kedy, pretože ide o psychologickú hru nervov. Okrem toho existuje možnosť, že môže vypuknúť aj skôr a to pri náhodnej korekcii trhu. Napríklad aj v roku 2014. V takom prípade je ale možné rátať  aj s potlačením tejto náhodnej panickej fázy a to za cenu obrovskej finančnej stimulácie a teda ešte väčšieho rozbujnenia finančného trhu.  Keby sa podarilo predčasnú paniku a teda aj prudký kolaps potlačiť,  vytvoril by sa vyšší potenciál pre druhú a takmer s istotou záverečnú a ničivejšiu panickú fázu. Túto vrcholnú fázu možno očakávať  v období roka 2016. Teda v období, keď recesia v Európe musí mimoriadne silnieť a s ňou aj vynucovaná vysoká cenová inflácia. Pravdepodobnosť neskoršieho termínu je malá až takmer vylúčená. Exponenciálny rast nárokov finančného systému nadobudne také hodnoty, že účinné reakcie mocenských elít i ekonomického systému si budú vyžadovať nereálne časy. Odpočítavanie času, ktoré začalo s hodnotami dekád, sa zmení na týždňové hodnoty. Udržanie takéhoto stavu do roku 2017 bez prudkého kolapsu sa javí skôr hypotetické.

V prípade, že nespustí prudký kolaps náhodná korekcia finančných trhov v skoršom termíne, je ďalšou možnosťou pre skoršie spustenie panickej fázy aj možnosť prepadu v inom ako európskom hospodárskom a finančnom priestore.

 

 

  • SlabéVýborné (+1 skóre, 1 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?