Publikované: 25.03.2014

Čo nás čaká? (9)

   Ako sa bude prejavovať kríza v celoeurópskych vzťahoch? Základným prejavom bude rozpad EURa. Terajšie EURo zanikne. Je nepodstatné , či ho vystrieda EURo II, alebo iná mena. Jeho osud je spečatený.

   Najpravdepodobnejším spôsobom je jeho extrémne znehodnotenie formou superinflácie (vysokej cenovej inflácie), alebo hyperinflácie (spontánne odmietnutie meny). Ďalšie používanie silno znehodnotenej meny s jej ďalším znehodnocovaním sa stane nemožné. Prechod na inú menu(meny) znemaná rozpad Európskej menovej únie. To bude mať ale ďalekosiahly dôsledok. Na EURe je založené fungovanie celej Európskej únie. S padajúcou menou nebude možné udržovať mechnizmy financovania európskych inštitúcií. Ochota bohatších štátov financovať tieto inštitúcie sa vytratí s nástupom krízy aj v týchto štátoch. Padajúca mena ale rozbije aj ekonomické vzťahy medzi jednotlivými štátmi. Obchodná kalkulácia s takouto menou sa stane nemožná. Udržovanie padajúcej meny bude naďalej udržovať neprirodzenú štruktúru konkurencie-schopnosti jednotlivých štátov. Celkový hospodársky úpadok ako aj hodnotový úpadok meny znemožní vzájomnú finančnú výpomoc medzi štátmi Európy.

   Rozpadajúce sa finančné a obchodné vzťahy medzi štátmi Európy povedú k rozpadu politických vzťahov. Prvou prirodzenou reakciou bude snaha o ich upevnenie zo strany Euro-inštitúcií. Možno očakávať autoritárske postupy o ich upevňovanie, ktorého výsledkom by bol zákonite autoritársky režim. Európske štáty budú reagovať odstredivo a snahou o voľné usporiadanie vzťahov. Možno s istotou očakávať vo väčšej, či menšej miere ochranárske tendencie vnútorných trhov štátov.

   Druhou možnosťou pre rozpad EURa je vypuknutie prudkej a hlbokej deflácie. Tá nastane najpravdepodbnejšie po fáze superinflácie, ale možno až po fáze hyperinflácie. V každom prípade k nej príde. Bez nej sa vývoj súčasného finančného systému neukončí. Vývoj hospodárskeho rastu a nezamestnanosti pri prudkej deflácii musí prebiehať prakticky tak isto, ako pri hyperinflácii, ale s väčšou rýchlosťou. Prudká deflácia je objektívny proces vyrovnávania ekonomických vzťahov. Hyperinflácia je subjektívny proces prehlbovania a predlžovania nezdravých a neprirodzených ekonomických vzťahov.

   Rozpad finančných vzťahov sa prejaví aj vo vnútroštátej politike. Súčasné parlamentné systémy štátnej moci budú stále viac odmietané. Popri tradičných totalitných predstavách bude silnieť predstava reálnej demokracie, založenej na priamej účasti občanov na správe a riadení štátu. Vysoká vzdelanostná úroveň, nebývalé technické vymoženosti a rozsiahla a rastúca informatizácia spoločnosti dávajú širokej verejnosti odôvodnenú kvalifikáciu pre reálne demokratické riadenie štátu. Prerod politickej kultúry sa stáva nevyhnutným.

 • SlabéVýborné (-1 skóre, 1 hlasov)
  Loading ... Loading ...
 • pošli na vybrali.sme.sk
 • Zdielať

Ďalšie články autora:

2 Komentárov

Komentárov 1 - 2 z 2Na začiatok« PredchádzajúciNasledujúci »Na koniec
 1. Roman Huťa

  Skús To! Skús sa zaoberať budúcnosťou, som zvedavý na Tvoje závery.

 2. Ján Zavacký

  Finančnému systému, ako komplexnému subsystému celkového komplexného spoločenského systému, sme umelo priradili jednu nekomplexnú a neprirodzenú funkciu. Vývoj finančného systému je takmer nepochopiteľný pre človeka, ktorý sa takej téme nevenuje. Je nepochopiteľný pre odborníka, ktorý desiatky rokov svojej kariéry venoval ideologickému modelovaniu finančných systémov. Je ťažko prijateľný pre odborníka, ktorý je nezaťažený ideológiou. Ak máme odhadovať vývoj rozsiahlejšieho systému ako finančného, je to riešenie s mnohými výsledkami. Výsledky závisia od konkrétneho stavu danej krajiny, ekonomickej i politickej kultúry, mocenského usporiadania, kultúrnej tradície, aktuálnych zahraničných vzťahov, mocenských vzťahov  atď, atď. Predpovedať preto celkový i dielčí vývoj je zrejme nemožné. S presvedčením istoty dokážem predpovedať iba to, že nás čaká mimoriadne dynamický vývoj. Určite aj dramatický. Nie je možné sa mu vyhnúť a nie je možné riešiť ho jednoduchým a krátkodobým postupom. Požiadavky finančného sektoru na sociálno-ekonomický systém nie je možné naplniť. Ich rozpor je antagonistický a narastá exponenciálne. Snažím sa čo najlepšie odhadnúť kritický moment a obvyklé reakcie prekvapených ľudí v období tohoto zlomu. Viac sa odhadnúť nedá.

Komentárov 1 - 2 z 2Na začiatok« PredchádzajúciNasledujúci »Na koniec
Login

Ešte nemáte svoj účet?