Publikované: 22.08.2014

Čo vám dnešní politici neponúkajú? – časť 3.

Tu sú moje fakty a argumenty prečo treba povedať kúpeľníctvu a cestovnému ruchu na Slovensku 10 x áno!

Po. 1.    Fínsko je označované a známe vo svete ako krajina tisícky jazier, prečo by sa o Slovensku nemohlo hovoriť vo svete, ako o krajine tisícok liečivých prameňov?  Na Slovensku sa predsa nachádza okolo 1 300 minerálnych prameňov, z toho je z nich iba 26 využívaných ako základ liečebnej a rehabilitačnej terapie. Sami vidíte, že toto mrhanie prírodnými zdrojmi je dodnes nepredstaviteľné a nepochopiteľné! V 18. storočí bolo na Slovensku až 137 kúpeľných lokalít v rôznych regiónoch po skoro celom Slovensku. V súčasnosti, teda 21. storočí je ich iba 26 ! Kúpele zanikali v dôsledku zničenia vo vojne a vo viacerých prípadoch skrachovali pre neschopnosť štátu, alebo iných dôvodov. Keby som bol premiérom, tak hlavnou stratégiou  vlády by bolo najprv tých  111 stratených liečebných zdrojov a  zakopaných ekonomických pokladov  a ziskov, čo najskôr obnoviť! Veď toto sú tie pravé poklady Slovenska, ktoré si dnes nevážime a nevieme ich využiť na prosperitu nás všetkých. Myslím si, že pre tento štát je dnes najlepšou investíciou začať obnovovať staré a budovať nové kúpeľníctvo! Prečo? Kúpeľníctvo to sú po celom svete vyhľadávané služby  a práve služby na rozdiel od iných ekonomických odvetví poskytujú najviac nových pracovných miest! Sú to služby, ktoré môžu radikálne znižovať nezamestnanosť a  zvyšovať životnú úroveň a to skoro v každom regióne.  Zmeňme preto Slovensko ako  krajinu hladových dolín, na Slovensko ako  krajinu využitých prírodných zdrojov! Pritom,  už o pár rokov vďaka tomuto projektu môže byť Slovensko, krajinou krásnych a svetových kúpeľov! „Relaxujte a liečte sa na Slovensku! Zotavte sa na Slovensku! Na Slovensku lieči príroda! Magické zdravie zo Slovenska! Slovenská príroda zabojuje za vaše zdravie! Vraciame ľuďom zdravie! Objavte slovenské zdravie! “  Takými a podobnými sloganmi treba propagovať a budovať imidž Slovenska po celom svete. Máme  ideálne podmienky na masívny rozvoj  cestovného ruchu a masívny rozvoj  kúpeľného a zdravotného  turizmu. Náš štát je však pasívny, a tak namiesto bohatstva máme biedu. Nie je to paradoxné, že slovenská príroda je k nám tak bohatá a my sme aj tak chudobní? Máme svetovo jedinečné množstvo termálnych a liečivých prameňov, tradíciu a vzdelaný personál. Toto všetko je dnes pripravené na Slovensku vybudovať celkom nový priemysel – kúpeľný „priemysel“! Prebuďme spolu preto „Slovenského vlka“! „Ázijským tigrom“ sa asi nikdy nestaneme, lebo ten je postavený na iných základoch. Preto zdravotný turizmus a rozvoj cestovného ruchu sa musí stať hlavnou štátnou prioritou všetkých rezortov a všetkých ministrov. Veď, čo si človek najviac praje a cení v celej únii i blízkom Rusku? Predsa zdravie! O čo sa treba najviac starať? O svoje zdravie! Kde by sa o vaše zdravie mohli dobre postarať? V nových Slovenských kúpeľoch!

Po. 2.    Kúpeľníctvo, zdravotná turistika a rozvoj tohto cestovného ruchu sú modernou a dynamicky sa rozvíjajúcu oblasťou. Na Slovensku si dnes nesmieme dovoliť zaspať tieto trendy. Archeologické nálezy na Slovensku dokazujú, že termálne  pramene sa využívali  už v praveku. Dokazujú to  sídla Keltov, Markomanov, Kvádov a mnohé termálne pramene napríklad v Trenčianskych Tepliciach boli pravdepodobne známe už Rimanom. Dobrý  opis minerálnych liečivých vôd na území Uhorska, teda aj dnešného územia Slovenska, priniesol Juraj Wernher, lekár, učenec a radca kráľovskej rodiny (1549). Rozvoj nášho kúpeľníctva nastal až po veľmi múdrom politickom rozhodnutí! Kedy to bolo? Keď panovníčka Mária Terézia nariadila v roku 1763 vykonať analýzu a súpis všetkých minerálnych vôd na území mocnárstva a to s opisom ich pozitívnych i negatívnych účinkov. Naša doterajšia politika je bezradná. Doterajšie vlády a politické strany pasívne čakajú na cudzích investorov. Myslím si, že sa máme vrátiť k tomuto múdremu politickému rozhodnutiu Márie Terézie. Slovenské kúpele môžu byť opäť svetové. Prečo? Už teraz sú svetové v prírodných a liečivých zdrojov! Keď sa k tomu pridajú kvalitné zdravotnícke, ubytovacie, stravovacie služby a iné potrebné služby, tak je Slovensko odsúdené na úspech. Vtedy začnem veriť, že zo Slovenska sa môže stať sociálny štát pre všetkých. Preto je ihneď treba vytvoriť tím ľudí, ktorí vytvoria konkrétny projekt pre postupný rozvoj celého Slovenska. Tak sa Slovensko oslobodí z vazalstva a „autopasce“, do ktorej sa dostalo. Bez masívnej štátnej a politickej podpory, podpory súkromného sektora to však nepôjde. 

 Po. 3.  Jasným dôkazom nutnosti využitia tohto projektu je aj analýza Európskeho turistického inštitútu, ktorá jednoznačne predpokladá rozvoj kúpeľníctva. Potreby na kúpeľnú starostlivosť v starnúcej a dlho žijúcej populácie Európy neustále stúpajú a budú neustále stúpať, a preto dopyt po týchto službách bude len a len narastať! Dnes stúpa dlhovekosť vo všetkých krajinách EÚ a  práve títo chorľavejší a starší občania z celej únii budú takéto služby aktívne vyhľadávať. Práve toto je ten obrovský potenciál a obrovská šanca pre Slovensko, aby sa aj hladové doliny mohli zmeniť na prosperujúce doliny.  Slovensko na tieto nové trendy a výzvy nie je dnes vôbec kapacitne pripravené a preto sa môže ľahko stať, že ak slovenskí politici, ktorí sú pri moci zaspia tento čas, tak Slovensko ľahko  predbehnú iné krajiny. Táto analýza stavu sa opiera o zákonitosť starnutia populácie celej Európy a následnej verejnej podpory preventívnych programov a programov pre zlepšenie kvality života vo vyššom veku, kedy sa organizmus stáva chorľavejším a preto si vyžaduje dlhšiu, väčšiu  a častejšiu kúpeľnú starostlivosť. Ázijské kúpele, ale najmä kúpele na americkom kontinente, ponúkajú iné kúpeľné aktivity, ktoré nemôžu tým našim Slovenským kúpeľom konkurovať a preto treba využiť našu jedinečnosť a svetovosť čo najskôr, lebo už teraz je neskoro!

Po. 4.    Najsilnejšia ekonomika EÚ je Nemecko, a Nemci  ako vieme milujú kúpele! Podľa nemeckých štatistík si kúpeľnú dovolenku plánuje ročne asi 20 miliónov Nemcov. V hre sú však aj iné ekonomické silné krajiny a to nielen z Európy, ale aj z Ruska, USA a Ázie. Keby sa nám z týchto všetkých miliónov potenciálnych klientov podarilo cenou a kvalitou osloviť len 5 %, tak aj novo postavené kúpele by kapacitne nestačili! Tieto čísla sú naozaj šokujúce a hovoria o obrovskom nevyužívanom potenciály rozvoja Slovenska. Tejto miliónovej klientele treba postaviť čo najskôr na Slovensku nové kúpele. Predstavte si, že keby sa nám podarilo len z tých 20 miliónov Nemcov priviesť na Slovensko každoročne len  5 %  a máme rovno 1 milión klientov a tu nie sú zahrnuté ešte počty klientov z iných veľkých krajín Európy a sveta! V súčasnosti navštevuje slovenské kúpele okolo 20 000  nemeckých klientov,  pri nových investíciách do kúpeľníctva a múdrej štátnej stratégii rozvoja Slovenskej ekonomiky by mohli byť tieto čísla v státisícoch. Tieto služby sú ekonomicky fenomenálne aj v tom, že do kúpeľov sa nechodí na pár dní, ale na týždne. Preto celé 3 a iac týždňov majú kúpeľní hostia na to, aby utrácali peniaze tu na Slovensku a nie inde!    Predstavte si, že autobusy, vlaky i lietadlá, tak  to všetko, by každé tri týždne privážalo stále nových a nových klientov do novo postavených a zrenovovaných Slovenských kúpeľov a to po celom Slovensku! Práve takto sa narodí na Slovensku celkom nový „priemysel“ – kúpeľníctvo. Revolučne nám stúpne zamestnanosť a postupne aj životná úroveň a to po celom našom Slovensku. Ešte stále neveríte? Tak, v Nemecku stojí  1 kúpeľ cca 70 €, u nás 1  celý ošetrovací deň!  Celotelová klasická masáž v Nemecku stojí cca 30 € a u nás 2 €. Okysličovaci kúpeľ je u nás za 2 €,  v Nemecku 35 € ďalej už ani netreba pokračovať. Cenou, kvalitou služieb i prírodou vieme jasne a svetovo konkurovať, len tie kúpele treba čo najskôr po celom Slovensku vybudovať a po svete múdro propagovať! Počtom i kvalitou prameňov, sme  v celej Európe bezkonkurenční, tak na čo ešte čakáme?! Garantujem vám milí občania, že keď tento projekt začnú realizovať múdri a morálni politici, tak nebudeme stačiť  uspokojiť dopyt po týchto službách. Nesmieme však teraz zaváhať, a kúpeľný priemysel treba za výdatnej podpory štátu rozvíjať. Nemecký klient je pre nás zaujímavý aj z toho dôvodu, že Nemci naozaj uznávajú kúpeľnú liečbu a majú o ňu záujem!  Prečo sa napríklad Fíni chodia liečiť do Maďarska? Lebo majú tisíc jazier, ale ani jeden minerálny prameň! Všetky tieto fakty sú dôkazom toho, že štát musí strategicky už dnes investovať do tohto sektoru služieb, ktorý masívne poskytne nové pracovné miesta a to nielen pri lokálnej výstavbe nových kúpeľov, ale hlavne pri neustálom a celoročnom poskytovaní týchto liečebných služieb. Pritom na ilustráciu som použil len čísla z Nemecka a koľko iných krajín je v únii a blízko je Ukrajina i Rusko!

Po. 5.   Týmto projektom sa dá úspešne vyhnúť dnešnému nebezpečenstvu a vysokému riziku Slovenskej ekonomiky. Montované haly a stroje, na ktorých dnes stojí a padá celá Slovenská ekonomika sa predsa môžu kedykoľvek premiestniť inde! Dôkazom je aj nedávny  ekonomický príbeh šičiek z Vranova. Tak, ako rýchlo zahraničný investor na Slovensko prišiel, tak skoro a ľahko zo Slovenska odišiel! Kde? Rovno do pracovne lacnejšieho Rumunska. Ekonomická kríza zo Slovenska nikdy neodíde, kým si Slovensko nepostaví svoj priemysel. Moja teória je taká, že našu ekonomiku treba postaviť na našich  prírodných zdrojoch a prameňoch. Tie nám predsa nikto a nikde nezoberie a neodvezie. Zostane tak navždy tu a preto tu bude produkovať pracovné miesta  na našom Slovensku. Práve táto ekonomika má veľkú šancu byť aj v budúcnosti zdrojom stálej prosperity celej Slovenskej ekonomiky! Stavať ekonomiku len na montážnom automobilovom priemysle nie je preto strategické, ale naopak je to veľmi  krátkozraké a nelogické pre Slovenskú ekonomiku je to veľmi rizikové a nebezpečné už aj dnes! Prestaňme sa spoliehať, len na súčasné  montážne kolónie. Montážny priemysel je vždy veľmi nebezpečný priemysel, lebo vždy bude ľahko a rýchlo migrovať tam,  kde je lacnejšia pracovná sila.

P.S. „Existuje len jedno dobro – vedomosť, existuje jedno zlo – nevedomosť.“ Sokrates

 Pokračovanie na budúce.

Podporte toho, koho podporiť treba a nepodporte už toho, koho podporiť netreba. Preto šírte toto posolstvo ďalej, lebo len vďaka vám sa môže niečo v tejto politike a ekonomike naozaj už čoskoro zmeniť. Ukážky sú z autorovej e – knihy: Lekcie z demokracie

  • SlabéVýborné (+3 skóre, 3 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?