Publikované: 15.07.2019

Dá sa zvrátiť klesajúca demografická krivka?

Pôrodnosť na Slovensku klesá, nárast obyvateľstva bude závisieť od migrácie, píše pro imigračná ľavicová Pravda. Podsúva tak svoju ideológiu. Manipuluje. Pracuje metodikou Overtonovho okna.


https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/519105-porodnost-na-slovensku-klesa-rast-obyvatelov-bude-zavisiet-od-migracie/
Štatistický úrad 11.7. vydal k Svetovému dňu populácie túto správu:
https://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/aboutus/office.activites/officeNews/vsetkyaktuality/
Hypotéza v perexe je téza, ktorou denník Pravda definuje najmä výhody a prínosy prijímania imigrantov. Konštatuje ho ako fakt ale vylučuje možnosť antitézy:
Zastavenie poklesu pôrodnosti a nárast pôvodného slovenského obyvateľstva je závislý na podporných pro rodinných politikách štátu ekonomickými stimulmi a sociálnymi výhodami, čo
a/ reštartuje a revitalizuje záujem o manželstvo,
b/ zníži priemerný vek vstupu do manželstva mužov a žien,
c/ podporí viac detné v manželstvá (bonusy),
d/ zníži rozvodovosť,
e/ klesne počet polosirôt a detí na adopciu,
f/ zníži sa aj počet detí odkázaných na dočasnú opateru a sociálnu starostlivosť.
Mimochodom, mladomanželské pôžičky sú objav teplej vody. Z nej sa rodili „Husákove deti“. Chcelo by to aj posilniť výstavbu nízko nákladových štartovacích komunálnych nájomných bytov pre mladé zamestnané rodiny.
Tradičná rodina, založená manželstvom mužov a žien je stavebnou bunkou štátu. Ostatné, takzvané alternatívne typy rodín sú pseudo rodiny, takejto rodine podružné. Navyše, podpora alternatívnych typov rodín, založených najmä registrovanými partnerstvami párov rovnakého pohlavia, nie je z pohľadu demografie spoločenský záujem hodný osobitného zreteľa. Má nulový rodivý potenciál. Nerodiaca vata, obťažujúca a rozdeľujúca spoločnosť dúhovými prajdmi a LGBTI aktivizmom. Registrovanými partnerstvami a pseudo rodinami, najmä párov rovnakého pohlavia a adopciami detí, sa nezvýši slovenská pôrodnosť.
Pôrodnosť polosirôt, pochádzajúcich z mimomanželských vzťahov, navyše zakladá zvýšené náklady štátu na osamelé matky a nezaopatrené deti patriace do slabších, sociálne zraniteľných skupín, vyžadujúcich osobitnú ekonomickú a sociálnu intervenciu.
Prijímanie zahraničnej pracovnej sily v čase konjunktúry má prednostne ekonomický zmysel. Stráca sa v čase spomalenia ekonomiky, keď sa pracovná sila, domáca či cudzia, stáva nadbytočnou.
Migračné a azylové politiky štátu by mali byť viazané ekonomickými a bezpečnostnými záujmami štátu. Prijímaním osôb len z civilizačne, kultúrne a nábožensky kompatibilných a pre bezpečnosť občanov reálne aj potenciálne kompatibilných geo politických okruhov. Aj tu platí, že menej býva viac. Boj s kvótami trvá aj po euro voľbách.
Ďalšie pokračovanie vyrovnávania platových pomerov zamestnancov v rámci EÚ môže byť podpornou návratovou politikou pre odídencov za prácou do zahraničia; aj vysokoškolsky kvalifikovaná pracovná sila by štátu mala vrátiť investície do ich vzdelania doma, svojmu rodnému Slovensku. Odvedenou prácou, daňami a deťmi.
Treba pokračovať aj v úsilí vyplniť čiernu dieru pseudo slobody ženy po dobu 12-týždňov tehotnosti zmyslu plnou zmenou zákona, v súlade s etikou ľudských práv, zdravia a života žien a počatého plodu. Rozumnou podporou pôrodnosti vytvoriť prostredie reprodukčného zdravia celej spoločnosti.
Ľudský život je hodný ochrany od počatia po prirodzenú smrť.
Pekne pozdravujem.
Juraj Režo alias notorickyobcan

  • SlabéVýborné (+3 skóre, 3 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?