Publikované: 25.04.2013

Daňové a odvodové tipy II. (2013) – prvý tip

Koncom mája 2013 vydávam v spolupráci s vydavateľstvom KOKA druhý diel knihy „Daňové a odvodové tipy“. Kniha bude vysoko aktuálna vzhľadom na legislatívny stav platný v roku 2013 a bude znova nabitá informáciami a nápadmi.

Ukážky z knihy nájdete tu, na blogovisko.sk. Tu je prvá ukážka, respektíve tip.

TIP: Maximálny mesačný vymeriavací základ nie je vždy suma 3930 eur

Pri výpočte poistného do Sociálnej poisťovne zamestnanca s pravidelným mesačným príjmom je vymeriavací základ ohraničený maximálnym mesačným vymeriavacím základom (okrem úrazového poistenia). Ten je v roku 2013 daný ako suma 3930 eur. Maximálny mesačný vymeriavací základ sa však kráti (viď § 138 ods. 12 zákona) a teda môže byť nižší ako 3930 eur v prípadoch:

  • ak zamestnanec nastúpi alebo skončí v priebehu mesiaca,
  • ak v priebehu mesiaca dôjde k prerušeniu poistenia (§ 26 zákona) – napríklad zamestnanec čerpá pracovné voľno bez náhrady mzdy, má absenciu, je na rodičovskej dovolenke, zamestnanec ošetruje alebo sa stará o blízku osobu od 11.-ho dňa ošetrovania, zamestnanec je uznaný za dočasne práceneschopného a uplynulo už 52 týždňov PN,
  • ak v priebehu mesiaca je obdobie, za ktoré sa poistné neplatí (§ 140 zákona) – napríklad zamestnankyňa poberá materské, zamestnanec ošetruje alebo sa stará o blízku osobu, zamestnanec je uznaný za dočasne práceneschopného alebo má ospravedlnenú neprítomnosť z dôvodu účasti na štrajku.

Príklad

Zamestnanec končí pracovný pomer 30.4.2013. Za mesiac apríl mu zamestnávateľ okrem mzdy vyplatil aj odstupné. Celkový príjem, ktorý sa započítava do vymeriavacieho  základu dosiahol sumu 3500 eur. Pretože poistné sa platí za celý mesiac apríl 2013, maximálny mesačný vymeriavací základ je suma 3930 eur. V uvedenom prípade sa tak poistné do Sociálnej poisťovne odvádza zo sumy 3500 eur.

Príklad

Zamestnanec končí pracovný pomer 3.5.2013. Za mesiac máj mu zamestnávateľ vyplatí okrem mzdy aj odmenu. Celkový príjem, ktorý sa započítava do vymeriavacieho základu dosiahol sumu 3500 eur. Pretože poistné sa platí len za 3 dni, maximálny mesačný vymeriavací základ sa alikvótne kráti:

Max. VZ pripadajúci na jeden deň = 3930/31 = 126,77 eura

Max. VZ pripadajúci na 3 dni = 3 x 126,77 = 380,31 eura

V uvedenom prípade sa tak poistné do Sociálnej poisťovne odvádza len zo sumy 380,31 eur a nie z celého príjmu 3500 eur.

Príklad

Zamestnanci firmy „X“ dostávajú v novembri 2013 koncoročné odmeny. Pani Eva má okrem mzdy 800 eur vyplatenú aj odmenu 1000 eur, spolu jej príjem za november 2013 dosiahne 1800 eur. Pani Eva je v novembri 21 dní PN. Maximálny VZ sa kráti vzhľadom na to, že poistné sa platí len za zostávajúcich 9 dní:

Max. VZ pripadajúci na jeden deň = 3930/30 = 131 eur

Max. VZ pripadajúci na 9 dní = 9 x 131 = 1179 eur

V uvedenom prípade sa tak poistné do Sociálnej poisťovne odvádza len zo sumy 1179 eur a nie z celého príjmu 1800 eur.

Pozor, pokiaľ ide o zdravotné poistenie, pri výpočte preddavkov sa maximálny mesačný VZ na zdravotné poistenie nekráti.

  • SlabéVýborné (+4 skóre, 8 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?