Publikované: 18.12.2019

Denník SME zavádza

“Iniciatíva Inakosť je občianske združenie, ktorého cieľom je pozitívne zviditeľňovanie LGBTI menšiny ako rovnocennej súčasti slovenskej a európskej spoločnosti.”

Čítajte viac: https://domov.sme.sk/c/22285489/iniciativa-inakost-odovzdala-ceny-za-pozitivne-zviditelnenie-lgbti-ludi.html
Táto veta denníka SME  je hoax! Ku.vááááaaaa! Dokedy a koľko krát budem až do do nemoty, že LGBTI nie je menšina!??? Nevykazuje definičné znaky ľudsko-právnej menšiny!
LGBTI (Q) a ďalšie údajné až desiatky údajných rozličných pohlaví a rodov sú len cluster (strapec) vzájomne odlišných hendikepov (odchýliek od hetero normálu) sexuálnej orientácie a preferencií…
Tagy pre Google: 1. deviácia; 2. menšina
Pozor! Nemusí ísť len o „nevinnú“ ľudsko-právnu negramotnosť denníkov typu Nenávisť alebo SME či Pravda, ale o vedomý úmysel (oboje neospravedlniteľné) týchto neomarxistických médií, ktoré sú z aspektu etiky médií povinné správať sa voči čitateľskej obci korektne a uvádzať len pravdivé, overené informácie…
1. Ratifikácia Istanbulského dohovoru otvorí cestu k zrovnoprávneniu všetkých pohlaví a rodov na báze pseudo vedeckej hypotézy, že „rod je oficiálny konštrukt spoločnosťou vytvorených rolí…“
Poznámka: Nie spoločnosť ale „príroda“ zariadila, že muži sú ženami a ženy mužmi, so svojimi biologickými, anatomickými a psychologickými osobitosťami (maskulinita, feminita) i to, že muži aj ženy majú v sebe časť elementa opačného pohlavia.
S výnimkou konfliktu v časti rod (transrodovosť) normálna spoločnosť pozná dve pohlavia a dva rody.
Stredný rod rovná sa dieťa alebo „to“ (ono) v zmysle queer (zvláštne, nezaradené).
2. Dostať LGBTI do ľudsko-právneho režimu menšiny.
Teória menšín pozná len národnostnú alebo etnickú menšinu, ktorej priznáva štátotvorný charakter, ak sú preň vytvorené územné podmienky a politická vôľa väčšinovej časti štátotvorného národa, a je to v záujme (žiaľ, lebo 17 rozličných metrov medzinárodného práva) mocností a OSN. Ale ani pojmoslovie OSN v časti ľudské práva LGBTI nepozná pojem „sexuálna menšina“. Taká neexistuje.
Politický liberalizmus je schopný urobiť menšinu aj z rybárov (kaprári, sumčiari, pstruhári, veľrybári) a v rámci svetového rybárstva im priznať a bojovať za ich osobitné menšinové práva, a označiť ich za diskriminované menšiny… (obrazne, hypoteticky).
Telesne alebo mentálne zraniteľné skupiny si z povahy ich hendikepov vyžadujú dôvodné osobitné zaobchádzanie spojené s technikáliami; vozíčkári bezbariérový vstup do budov. Ostatné základné ľudské, občianske, politické a iné práva (ekonomické a ďalšie akcesorické práva, ak také zákon pozná) ostávajú nedotknuté, a sú nimi uplatňované podľa ich potrieb, záujmov, schopností a spôsobilostí…
Výnimku pre mentálne postihnuté osoby upravuje zákon.
LGBTI cluster sa má za hendikepovaný a diskriminovaný. Je ním sám o sebe, nemá ho na „svedomí“ štát ani bežný hetero populačný štandard (zhoda a jednota pohlavia a rodu) ktorý je definovaný ako prirodzená biopsychická anatomická a fyziologická hetero normalita. Osoby a skupiny tohto strapca chcú byť zahrnuté pod pojem „tiež normalita“.
Osoby párov rovnakého pohlavia pochádzajú z rodičov otca a matky, ale samé nie sú spôsobilé založiť si prirodzenú rodinu s ich vlastným biologickým potomstvom.
3. Dožadujú sa rozšírenia pojmu rodina, definovaná manželstvom muža a ženy plus deti pochádzajúce z takého manželstva zmenou definície rodiny.
Poznámka: Neexistuje tradičná a netradičná rodina. Ani alternatívna rodina. Existuje len rodina: Otec, manžel, matka, manželka a ich spoločné deti, pochádzajúce z takého manželstva (Ústava SR a zákon o rodine).
4Rozdiel medzi manželstvom a registrovaným (životným) partnerstvom:
1. Manželstvo je zväzok muža a ženy a pre jeho jedinečný charakter je definovaný a chránený ústavou;
Vznik: sobáš (svetský alebo aj cirkevný).
Zánik: rozvod (svetský) alebo rozluka (cirkevná).
2. Registrované (životné partnerstvo) je spolok ošetrený notárskou zmluvou;
Vznik: podpis zmluvy.
Zánik: vypovedanie zmluvy.
Bezdetné manželstvo nie je rodina. Osamelá matka či otec a dieťa, je neúplná rodina. Také deti sú polosiroty (úmrtie jedného z rodičov alebo rozvod manželstva).
5. Páry rovnakého pohlavia sa dožadujú adopcií a surogátneho materstva, na ktorých si chcú založiť „rodinu“. Takáto rodina je umelá rodina, pričom
a/ adopcie detí upravuje zákon a rozhoduje o nich súd, v najlepšom záujme dieťaťa,
b/ surogátne materstvo ako právny inštitút zákon nepozná,
c/ zákon pozná len umelé oplodnenie.
Na pozadí ich neúnavných požiadaviek, čo je pre nich príznačné, je manželstvo párov rovnakého pohlavia, a adopcie detí…
Tvrdenie, že pre osamelé deti, voľné k adopcii je akákoľvek „láskyplná a milujúca rodina“ lepšia, než detský domov, je lož. Akákoľvek nie.
6. Pripomínam, že liberálno-ľavicový denník SME otvoril Overtonovo okno akceptácii pedofílie.
Žiaľ, bez aktívnej vnímavej pozornosti a spolupracujúceho záujmu čitateľskej verejnosti budem nútený kol-dokola opakovať, že pojem sexuálna menšina neexistuje.
Hypotéza: „Sexuálna menšina ako štátotvorný národ“. Ale to je „na hlavu“.
A médiá a nimi ohlúpnutá verejnosť bude ten neheterogénny cluster, v rámci ktorého má každá inak, než hetero sexuálne orientovaná osoba, skupina, má vo vzťahu k ostatným členom ich pseudokomunity, ktorá sa stretáva len na dúhových prajdoch a v ich kluboch, indiferentný postoj, lebo podmienkou definície pojmu menšina je jej homogenita (rovnorodosť). Dúha nie je rovnorodá.
Záležitosť okolo Istanbulského dohovoru mala byť predsedom vlády Petrom Pellegrinim z príkazu NRSR uzavretá v lehote do 15. decembra. Prečo nebola?
Písal som: http://www.blogovisko.sk/dnes-je-16-december.html
Čo vo veci podnikla oklamaná slovenská občianska a politická verejnosť? Odpovedám za vás: NIČ.
Toto neviem nazvať inak, než mlčanie jahniat a “občiansku obec” za tiché ovce…
Obzvlášť pozoruhodné je, že vo veci parlamentnej úlohy vláde sa neohlásilo žiadne médium, dokonca ani žiadna súčasť politickej scény…
Uznesenie Národnej rady Slovenska k Istanbulskému dohovoru sa nenachádza ani v programe vlády na deň 18.12.2019 (je tam Lanzarotský dohovor – ochrana detí pred násilím v procese ratifikácie):
https://rokovania.gov.sk/RVL/Negotiation/1024
Toto voľby nevyriešia, naopak, je tu dôvodné podozrenie, že obe uznesenia Národnej rady Slovenska budú našou vládou a zrejme sú už po termíne odignorované…
Progresívne Slovensko a ostatní „liberáli“ včítane Progresívnych veriacich, SPOLU a SaS, zrejme aj časť progresívnych a liberálnych „kresťanských demokratov“, ale aj SMERu, majú vo svojich programoch ratifikáciu Istanbulského dohovoru a registrované partnerstvá na jednom z prvých miest…
Pekne pozdravujem.
Juraj Režo alias notorickyobcan

 

  • SlabéVýborné (+5 skóre, 5 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?