Publikované: 25.07.2020

DETEKOVANÉ VÝBUŠNÉ PLYNY A PARY – SPÁLITEĽNÉ

Nastaviteľné plyny:

Názov plynu Vzorec

Medze výb.v % obj.

MPK-P v mg/m3

Prepočet na ppm

Dolná

horná

priem.

hraničná

Acetón CH3CHO

4

57

800

4000

0,421

Acetylén CH=CH

1,5

100

-

-

-

Amoniak NH3

15

30,2

20

40

4,438

Arsenovodík AsH3

-

-

0,2

0,4

0,313

Anilín C6H5.NH2

1,3

11,0

5

20

-

Benzén C6H6

1,2

8

10

20

0,313

Benzín ľahký

1,1

7,5

500

2500

-

Bután C4H10

1,5

8,5

-

-

-

Butylalkohol C4H9OH

1,4

11,3

100

200

0,33

Dietyléter C2H5.O.C2H5

1,7

36

500

1500

0,33

Dimetyléter (CH3)2O

3

27

-

-

-

Etán C2H6

3

15,5

-

-

-

Etanol C2H5OH

3,3

19

-

-

-

Etylacetát CH3COOCH2CH3

2,1

11,5

400

2000

0,278

Etylén CH2=CH2

2,7

34

-

-

-

Etylénoxid C2H4OH

2,6

100

1

5

0,556

Fenol C6H5OH

1,3

9,5

20

40

0,260

Fluór F2

-

-

0,2

1

0,643

Fluorovodík HF

-

-

1

2

1,223

Foran404A HFC-134A

7,1

16,0

-

-

-

Formaldehyd HCHO

7

73

0,5

1,0

0,814

Fosforovodík PH3

-

-

0,1

0,2

0,719

Hexán C6H14

1,2

7,4

-

-

-

Chlór Cl2

-

-

3,0

6,0

0,344

Chloroform CHCl3

-

-

10

20

-

Chlorbenzén C6H5Cl

1,3

11

200

800

0,217

Chlorovodík HCl

-

-

5

10

-

Isobután CH(CH3)3

1,8

8,5

-

-

Kyanovodík HCN

-

-

3

10

0,905

Metán CH4

5

15

-

-

-

Metanol CH3OH

5,5

36

100

500

0,754

Metylénchlorid CH2Cl2

13

500

2500

0,288

Nafta (petrolej)  

0,7

5,0

200

1000

-

Nitrobenzén C6H5NO2

1,8

5

25

0,199

Nitrotoluén CH3C6H4NO2

-

-

5

20

0,179

Oxid siričitý SO2

-

-

5

10

0,382

Oxid uhličitý CO2

-

-

9000

45000

0,556

Oxid uhoľnatý CO

12,5

74,2

30

150

0,873

Pentán C5H12

1,4

8

-

-

-

Propán CH3CH2CH3

2

9,5

-

-

-

1-propanol CH3CH2CH2OH

2,15

13,5

500

1000

0,408

Propén CH2CHCH3

2

11,7

-

-

-

Sirouhlík CS2

1

60

10

20

0,322

Sirovodík H2S

4,3

45,5

10

20

0,719

Styrén C6H5CH=CH2

1,1

8

200

1000

0,235

Toluén C6H5CH3

1,2

7

200

1000

0,266

1,1,1-trichloretán Cl3.CH3

-

-

500

2000

0,184

Vodík H2

4

75,6

-

-

-

Xylén C6H4(CH3)2

1

7,6

200

1000

0,23

  • SlabéVýborné (Nikto nehlasoval)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?