Publikované: 13.01.2020

Deuteronómium a Izaiáš, úrok a úžera

Pojem úžera a úrok má korene už v raných dobách židovstva ako Bohom vyvoleného národa a jemu Ním prisľúbenej svetovláde.

Piata kniha Mojžišova a kniha Izaiáš zakladajú doktrínu inak svetským trestným právom definovaného trestného činu úžerníctva. Úžerníctvo je v citovaných knihách relativizované a zakazuje sa medzi súkmeňovcami, pričom povolené je len voči cudzincom a cudzím národom.
Dnes všeobecne platí, že úžera je trestná ale „primeraný úrok“ je nástrojom na zveľaďovanie imania bankových domácich a nadnárodných inštitúcií. Je regulovaný, Pôžičky a úvery pobádajú k obchodnému obratu a kolotoču výroby a spotreby v “samoregulovanom” liberálnom domácom a nadnárodnom kapitalistickom systéme…
https://slovnik.aktuality.sk/pravopis/slovnik-sj/?q=%C3%BA%C5%BEera
https://sk.wikipedia.org/wiki/%C3%9A%C5%BEera#Trestn%C3%A9_pr%C3%A1vo
Až akou vysokou môže byť úroková miera aby nebola úžerou?
Až ako sme voči židom cudzí národ?
Aké sú príčiny antisemitizmu a čo viedlo Hitlera k holocaustu?
Vládne nám židovský duch?
Ako sa má islam k úroku a úžere?
Čím sme ako západná kultúra pre islam neprijateľnou?
https://finweb.hnonline.sk/financie-a-burzy/478407-islamske-banky-dobyjaju-svet-nepoznaju-uroky
Ako sa má k úroku a úžere kresťanstvo?
Čo je príčinou exekúcií?
https://blogy.hnonline.sk/pavlik-morozov/protokoly-financnych-mudrcov-ii-1
https://blogy.hnonline.sk/pavlik-morozov/protokoly-financnych-mudrcov-ii-2
Ako sa majú protokoly finančných mudrcov k protokolom sionských mudrcov, kniežatám zloby a nenávisti?
V druhom prípade ide o “antisemitský podvrh”. Spísané boli ako vedľajší produkt I. sionistického kongresu v roku 1897 v Bazileji, Švajčiarsko (je bankovou finančnou veľmocou).
Kto a čo je za postupným prechodom na bezhotovostný peňažný styk?
Kto nebude mať znak 666, nebude môcť kupovať ani predávať
Ján, Apokalypsa: “A on urobil to, čo urobil všetkým; malým i veľkým, bohatým a chudobným, slobodným aj otrokom – daný bude znak na pravé ruky alebo na čelá, takže nikto nebude môcť kupovať ani predávať, kto nebude mat’ Znak mena šelmy alebo číslo jej mena. V tom je múdrosť: Kto má rozum, nech spočíta číslo tej šelmy, lebo je to číslo človeka a jeho počet je 666.” (Zjavenie sv. Jána 13, 16-18)
Ide len o praktické dôvody (úspora nákladov na tlač papierových bankoviek a kovových mincí, pohodlie a komfort účastníkov finančných tansakcií)? Nie. To je ďalší krok k totálnemu monitoringu a kontrole obyvateľstva. Úrok a úžera nezaniknú. Je pravdepodobné, že nastúpi výmenný obchod, ktorý ale bude zrejme trestný, lebo pôjde proti
účelu monitoringu a kontroly.
Piata kniha Mojžišova a kniha Izaiáš:
Deuteronomium 15:1 Siedmy rok zachováš úľavu, ktorá sa vykoná takto: 2 Veriteľ, ktorému je dlžen jeho priateľ, blížny a brat, nebude môcť vymáhať dlhy, lebo je ohlásená úľava na Pánovu česť. 3 Od cudzinca môžeš požadovať, ale dlh od súkmeňovca a blížneho nebudeš mať právo požadovať. 6 Mnohým národom budeš požičiavať, sám si však nepožičiaš nič od nikoho, budeš panovať nad mnohými národmi, ale nad tebou nebude panovať nijaký.
23:19 Ani peniaze, obilie, ani nijakú inú vec nesmieš požičiavať na úrok svojmu bratovi, 20 Cudzincovi požičiaš na úrok , ale svojmu bratovi nepožičiaš na úrok, aby ťa požehnal Hospodin  vo všetkom, na čo siahne tvoja ruka na zemi, do ktorej vojdeš, aby si ju vlastnil.
Izaiáš 60:10 Cudzí synovia postavia ti múry a ich králi ti budú slúžiť, lebo som ťa bil vo svojom hneve, ale v svojej láske som sa zmiloval nad tebou. 11 Tvoje brány budú stále otvorené, nezatvoria sa vo dne v noci, aby ti priniesli bohatstvo národov a priviedli ich kráľov. 12 Lebo národ a kráľovstvo, čo ti neslúži, bude zničené, národy budú celkom spustošené. 16 Budeš sať mlieko národov a prsia kráľov budeš požívať.
61:5 A vstanú cudzinci, budú pásť vaše stáda, cudzí synovia vám budú roľníkmi a vinohradníkmi. 6 Vy však sa budete volať kňazmi Pána, služobníkmi nášho Boha, vás budú uctievať, bohatstvo národov budete požívať a ich nádherou sa budete chváliť.
Zdroj: http://leva-net.webnode.cz/ Krátky kurz 1 časť 5.2. Doktrína “Deuteronómia-Iziáša”. Pravosť citácií overená podľa Svätá Biblia (preklad Roháček)
http://leva-net.webnode.cz/products/kratky-kurz1/
Tým, ktorí by chceli namietať, že sú to texty staré tisícky rokov a doba sa zmenila, pripomenieme len nie tak dávnu odpoveď jedného z Rotschildov na jemu adresovanú lichôtku:
„Vy ste kráľ židov.“ Jeho odpoveď znela: „Nie, ja som žid kráľov.“
Pekne pozdravujem.
Juraj Režo alias notorickyobcan

 

  • SlabéVýborné (+4 skóre, 4 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?