Publikované: 30.03.2015

Diskriminácia aj v bytovej politike?

Odmietnuť Róma, pretože je Róm, majiteľ bytu podľa českej ombudsmanky nesmie. Ak realitná kancelária vyhovie majiteľovi bytu že nechce vo svojom byte Rómov, dopúšťa sa priamej diskriminácie, vlastník bytu navádzania na diskrimináciu…
http://video.aktualne.cz/dvtv/sabatova-odmitnout-roma-protoze-je-rom-majitel-bytu-nesmi/r~653ee674d25c11e49e4e002590604f2e/
Údajná diskriminácia je v konflikte s oprávnenými záujmami spoločenstiev vlastníkov bytov, majiteľov bytov, ako tiež nositeľmi a subjektmi ľudských práv…
Ombudsmanka neberie do úvahy a diskurzu fakt, že “väčšinoví” Rómovia sa svojou kultúrou a sociálnou mentalitou diskriminujú sami…
Ak predaj bytu sprostredkúva realitná kancelária, objednávateľ si má právo stanoviť podmienky (prípustný okruh záujemcov), pričom nemusí slovo (zaklínadlo) Róm ani zmieniť a tým označiť Rómov ako úplne vylúčených z výberu a svojej následnej slobodnej voľby a rozhodnutia, s kým, ako s nájomcom svojho bytu dojedná a uzavrie zmluvu.
Majiteľ bytu umožní prehliadku svojho bytu a slobodne sa pri pohovore rozhodne, či bude v jednaní so záujemcom o prenájom pokračovať, alebo nie. Svoje rozhodnutie oznámi záujemcovi, prípadne realitnej kancelárii. Tá má povinnosť rešpektovať podmienky objednávateľa a právo preskúmať pomery záujemcov o prenájom.
Ochrankyňa práv sa pokúša „antidiskriminačne“ obmedziť práva majiteľov bytov ako potenciálnych prenajímateľov a povinnosti realitných kancelárií voči objednávateľom (klientom).
Poznámka – nie je Róm ako Róm. Šabatová zovšeobecňuje. Diskriminuje samotných Rómov tým, že všetkým  prisudzuje rovnaké vlastnosti a správanie (myslí tým ich povestnú „väčšinovú“ neprispôsobivosť) a nálepkuje ich ako subjekty diskriminácie.
Spochybňuje zmysel ľudských práv, majiteľov a prenajímateľov bytov tlačí do znevýhodnených pozícií – na jednej strane bojuje proti diskriminácii, na druhej diskriminuje druhú oprávnenú stranu: ľudské ústavné právo mať, vlastniť a nakladať so svojím majetkom podľa vlastného uváženia.
Realitné kancelárie sú povinné vyhovieť podmienkam a zadaniam majiteľov a potenciálnych prenajímateľov svojich bytov. Ako zmieňuje Šabatová, strácajú svoj zmysel a opodstatnenie ako sprostredkovateľská služba majiteľom bytov.
Predmet veci obstarávania nemá nič spoločné s antidiskriminačným zákonom, ako ho vníma ochrankyňa ľudských práv. Antidiskriminačného zákona dotýka len veľmi okrajovo a ťažko preukázateľne…
Väčším problémom je, že teória a prax ľudských práv sa svojou protirečivosťou dostáva do konfliktu samej so sebou. Je ako sopka, ktorá svojou erupciou zasypáva samú seba…
Zistenia nasadenej agentky majú byť použité ako „lakmusový papier“ na testovanie reakcií súdu v podaní proti majiteľom bytov a realitným kanceláriám, ktoré majú (nemajú) potvrdiť porušovanie AZ.
Osobná poznámka – bez akýchkoľvek predsudkov prenajmem svoj byt komukoľvek, bez ohľadu na jeho rasovú, etnickú a inú príslušnosť, u koho mám overenú istotu, že bude riadnym platcom nájomného a byt v mojom vlastníctve bude používať a udržiavať v náležitom stave, k čomu sa zaviaže dvojstrannou zmluvou, v súlade s jej zákonnými podmienkami.
Pani Šabatová vyrába umelý humbug a stavia ďalšieho strašiaka v poli. Na veci a jej podstate tým nič nezmení. Nadpráca. Zbytočná agenda navyše.
Okrajová poznámka –  ombudsmanka mienila prednostne Rómov. Byty si najmä vo väčších mestách a aglomeráciách (práca, vysoké školy) prenajímajú aj cudzinci. Už za socializmu „z tretích“ krajín… a tí, plus študenti, aj dnes platia vééééľmi dobre… a byty si prenajímajú po dvoch aj troch spolu… o to viac.
Ak prenajímateľ bytu platí riadne daň z prenájmu (zákon) – nemá problém so žiadnou rasou, etnikom ani náboženstvom. Ani s „vybývanosťou“ a údržbou svojho bytu vo vlastníctve. S diskrimináciou tobôž.
Poznámka – česká ombudsmanka usiluje o posilnenie a rozšírenie vlastných právomocí, čím naruší rovnováhu troch pilierov moci.

 

 

 

 

 

  • SlabéVýborné (+1 skóre, 1 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?