Publikované: 29.07.2013

Diskriminácia

Istá naša banka ponúkala sporiteľom tzv. Štedrú kartu. Tú podmienila vekom 18 – 65 rokov v deň podania žiadosti o vydanie Štedrej karty. Ďalšou podmienkou bol stály mesačný príjem.

Som dôchodca, ktorý nespĺňa vekový limit, ale mám stály mesačný príjem, keďže dostávam pravidelne (aspoň doteraz) dôchodok a popritom ešte pracujem. Takže mám dva pravidelné mesačné príjmy.

V pobočke spomínanej banky mi povedali, že dôvodom na nevydanie tejto Štedrej karty je, že môžem zomrieť. (Veď zomrieť môže aj človek medzi 18 – 65 rokom.) Takže pobočka mi kartu nevydala. Sťažoval som sa u ombudsmana banky, že je to diskriminácia, a on mi napísal, že to diskriminácia nie je, lebo bla-bla-bla. Takisto som napísal aj bankovej ombudsmanke na Slovensku a ona mi odpísala,  že to diskriminácia nie je, lebo bla-bla-bla.

Podľa mňa je to jasná diskriminácia. V tejto banke mám uložené peniaze a chodil mi pravidelný mesačný príjem (i keď v posledných rokoch ako učiteľľovi veľmi malý) od roku 1974. Ja som tejto banke dal úspory a moje príjmy v dobrej viere a ona mi teraz, keď som už starý nedôveruje? Ja mám dôvod nedôverovať jej!

A je tu ešte náš najvyšší zákon – Ústava SR, ktorý celý citujem:

Čl.12
(1) Ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti i v právach. Základné práva a slobody sú neodňateľné, nescudziteľné, nepremlčateľné a nezrušiteľné.

(2) Základné práva a slobody sa zaručujú na území Slovenskej republiky všetkým bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vieru a náboženstvo, politické, či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine, majetok, rod alebo iné postavenie. Nikoho nemožno z týchto dôvodov poškodzovať, zvýhodňovať alebo znevýhodňovať.

(3) Každý má právo slobodne rozhodovať o svojej národnosti. Zakazuje sa akékoľvek ovplyvňovanie tohto rozhodovania a všetky spôsoby nátlaku smerujúce k odnárodňovaniu.

(4) Nikomu nesmie byť spôsobená ujma na právach pre to, že uplatňuje svoje základné práva a slobody.

 

A to im nestačí. Pre nich a ani pre ombudsmanov je to nedostatočný zákon. Asi by bolo treba obrátiť sa na Európsky súd…

  • SlabéVýborné (+3 skóre, 3 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?