Publikované: 01.11.2015

Doc. Eva Jaššová, Phd – Aká bola skutočná príčina jej smrti?

Nejde o žiadny bulvárny plátok. Pani Jaššová skutočne zomrela po vážnej chorobe v roku 2013. Rakovina ju trápila pár rokov. Ide o príčinu, ktorá tu rakovinu vyvolala. Príčinou toho bol, že bola tvrdo mobbovaná, že pomáhala Marike Ritomskej bojovať proti mobibngu na pracoviskách, v médiách.

Tu je krátky úryvok z jej životopisu, cit. článok Mária RitomskáNeostala ľahostajnou v boji proti zlu

Dňa 15. marca 2015 si všetci jej priaznivci pripomenuli rok od jej  smrti.

Podľa wikipédie: “V rokoch 1980 – 1989 bo la redaktorkou, moderátorkou Čs. rozhlasu. Po roku 1989 pedagogicky pôsobila na Fakulte telesnej výchovy a športu UK, Akadémii Policajného zboru SR, Fakulte masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, FDU AU v Banskej Bystrici, Katedre estetiky FF UK v Bratislave, na Katedre žurnalistiky UKF v Nitre (2002 – 2012). Pôsobila ako vedecká pracovníčka Ministerstva obrany SR, bola riaditeľkou Oddelenia psychologickej a sociálnej starostlivosti. Bola poslankyňou Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislava, v rámci toho bola členkou Mestskej školskej rady a zakladateľkou, koordinátorkou Bratislavského detského parlamentu. Bola asistentkou poslankyne Národnej rady SR, členkou Rozhlasovej rady.

Bola samostatnou vedeckou pracovníčkou Ústavu politických vied SAV (2002 – 2013). Potom pracovala na Ústave politických vied Stredoeurópskej vysokej školy v Skalici. Pôsobila na Vysokej škole v Sládkovičove, kam sa vrátila v roku 2013. V rokoch 19891999 šéfredaktorka PSYCHOFÓRA, bulletinu Slovenskej psychologickej spoločnosti pri SAV. V roku 2006 šéfredaktorka časopisu ROMANI VORBA, RÓMSKE SLOVO, prvého časopisu, ktorý vydávali olašskí Rómovia s podporou MPSVR SR, v rámci toho bola akreditovanou sociálnou pracovníčkou MPSVR SR.”

Cit ďalej z článku Ritomskej – Neostala ľahostajnou v boji proti zlu:

Ale niet pochýb, že v našej krajine bolo a je najprv potrebné  rozbehnúť širokú spoločenskú aktivitu  proti všetkým formám sociálneho útlaku, najmä však proti psychickým útokom na pracoviskách. Pomoc pre  obete mobbingu v médiách som začala pripravovať hneď po mojom zvolení aj za pomoci nedávno zosnulej doc. Evy Jaššovej, PhD.

Pani docentka s odvahou pristupovala k téme mobbingu. Bola  jednou  z prvých aktivistiek, ktorá vedela, že slovenský občan potrebuje na svoju obranu proti tejto nekalej činnosti zamestnávateľa legislatívnu úpravu. Chcela mi pomáhať aj  v boji proti klamstvám našich médií. Vedela, že šíriť osvetu si vyžaduje trpezlivosť, lebo táto pliaga ničí a zničí človeka a prináša veľmi vážne zdravotné problémy a zlé hospodárske výsledky štátu..

Kauzy zničených Slovákov vo svojej krajine -

cit. z blogu Mariky Ritomskej:

Jedna pani docentka, naša zosnulá spolupracovníčka, bola doslova vymobbovaná zo sveta. Ako psychologička bola presvedčená že to zvládne, ale zradilo ju telo, zomrela na rakovinu. Jej krédo bolo dostať túto spoločnosť z hniloby, do ktorej ich dostali všetky doterajšie vlády. Pripomeniem jej  snahu na bratislavskom magistráte zriadiť právne poradenstvo pre občanov. Prekážkou nám bol vtedajší primátor pán Ftáčnik. Aj tu na bratislavskom magistráte evidujeme prípady obetí mobbingu. Ďakujem odvážným ženám, ktoré sa nebáli poukázať na ponižovanie a sabotovanie ich práce. Práce je tu veľmi, veľmi veľa.

Odpočinutie večné, daj jej, o Pane.

Moje vlastné slová: logicky sa z toho dá vydedukovať, že ide o pani Jaššovu. Koľko docentiek, psychologičok, ktoré zomreli na rakovinu – štvané mobbingom pomáhali Marike? Iba p. Jaššová ako psychologička ponúkla Marike pomoc v boji obeťám mobingu.

Odkaz na moje video you tube, pozrelo si to asi 220 ľudí. https://www.youtube.com/watch?v=QJDOD4zsNk0

 

  • SlabéVýborné (Nikto nehlasoval)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?