Publikované: 26.09.2012

Dohody a odvody na sociálne a zdravotné poistenie po 1.1.2013

Od 1.1.2013 sa zavádzajú nové odvody pre zamestnancov pracujúcich na dohody.

Pripomeňme si, že do 31.12.2012 sa z dohôd platí len úrazové a garančné poistenie, ktoré platí zamestnávateľ.

Od 1.1.2013 zamestnanci pracujúci na dohodu budú považovaní za zamestnancov na účely nemocenského poistenia, dôchodkového poistenia, poistenia v nezamestnanosti a zdravotného poistenia – okrem študentov a poberateľov starobných dôchodkov, invalidných dôchodkov, invalidných výsluhových dôchodkov a aj poberateľov výsluhových dôchodkov, ktorí dovŕšili dôchodkový vek.

Znamená to, že budú platiť odvody rovnako, ako napr. zamestnanci v pracovnom pomere. Z povinného poistenia im na druhej strane budú plynúť aj nároky – napríklad na dávky nemocenského poistenia vrátane nároku na náhradu príjmu počas prvých 10 dní práceneschopnosti, na dávky v nezamestnanosti a samozrejme i na dávky z dôchodkového poistenia.

Študenti a poberatelia starobných dôchodkov, invalidných dôchodkov, invalidných výsluhových dôchodkov a poberateľov výsluhových dôchodkov, ktorí dovŕšili dôchodkový vek budú považovaní za zamestnancov – ale len na účely dôchodkového poistenia.

Znamená to, že okrem doterajšieho úrazového a garančného poistenia budú spolu so zamestnávateľom platiť aj poistné na starobné poistenie (a starobné dôchodkové sporenie), invalidné poistenie (pozor výnimku pozrite ďalej) a do rezervného fondu. Nebude sa ich týkať nemocenské poistenie, poistenie v nezamestnanosti ani zdravotné poistenie.

Nové” odvody z dohôd sa však nebudú týkať žiakov strednej školy do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom dovŕšia 18 rokov veku, za podmienky, že mesačný príjem z jednej dohody nepresiahne sumu 66 eur. Za takýchto zamestnancov bude aj po 1.1.2013 zamestnávateľ odvádzať len úrazové a garančné poistenie.

Aké odvody tak budú platiť jednotliví “dohodári”?

Dohoda o brigádnickej práci študentov – žiak strednej školy do dovŕšenia 18 rokov pri príjme max. 66 eur mesačne:

Zamestnanec Zamestnávateľ Max. VZ
Nemocenské   poistenie neplatí neplatí
Starobné   poistenie neplatí neplatí
Invalidné   poistenie neplatí neplatí
Poistenie v nezamestnanosti neplatí neplatí
Garančné   poistenie - 0,25% 3930 eur
Úrazové   poistenie - 0,8% neohraničený
Rezervný fond neplatí neplatí
Zdravotné   poistenie neplatí neplatí
Spolu 0% 1,05%

Dohoda o brigádnickej práci študentov (okrem žiakov strednej školy do dovŕšenia 18 rokov pri príjme max. 66 eur mesačne):

Zamestnanec Zamestnávateľ Max. VZ
Nemocenské   poistenie neplatí neplatí
Starobné   poistenie 4% 14% (10% + 4%) 3930 eur
Invalidné   poistenie 3% 3% 3930 eur
Poistenie v nezamestnanosti neplatí neplatí
Garančné   poistenie - 0,25% 3930 eur
Úrazové   poistenie - 0,8% neohraničený
Rezervný fond - 4,75% 3930 eur
Zdravotné   poistenie neplatí neplatí
Spolu 7% 22,80%

Poberateľ starobného dôchodku a výsluhového dôchodku, ak dovŕšil dôchodkový vek – dohoda o vykonaní práce alebo dohoda o pracovnej činnosti:

Zamestnanec Zamestnávateľ Max. VZ
Nemocenské   poistenie neplatí neplatí
Starobné   poistenie 4% 14% (10% + 4%) 3930 eur
Invalidné   poistenie neplatí neplatí
Poistenie v nezamestnanosti neplatí neplatí
Garančné   poistenie - 0,25% 3930 eur
Úrazové   poistenie - 0,8% neohraničený
Rezervný fond - 4,75% 3930 eur
Zdravotné   poistenie neplatí neplatí
Spolu 4% 19,80%

Poberateľ invalidného dôchodku a invalidného výsluhového dôchodku – dohoda o vykonaní práce alebo dohoda o pracovnej činnosti:

Zamestnanec Zamestnávateľ Max. VZ
Nemocenské   poistenie neplatí neplatí
Starobné   poistenie 4% 14% (10% + 4%) 3930 eur
Invalidné   poistenie 3% 3% 3930 eur
Poistenie v   nezamestnanosti neplatí neplatí
Garančné   poistenie - 0,25% 3930 eur
Úrazové   poistenie - 0,8% neohraničený
Rezervný fond - 4,75% 3930 eur
Zdravotné   poistenie neplatí neplatí
Spolu 7% 22,80%

Poznámka: Pri určení vymeriavacieho základu študentov a dôchodcov na sociálne poistenie sa postupuje v závislosti od toho, či majú pravidelný alebo nepravidelný príjem. Pri pravidelnom príjme je rozhodujúce obdobie na určenie vymeriavacieho základu kalendárny mesiac. Pri nepravidelnom príjme sa stanoví vymeriavací základ ako pomerná časť tohto príjmu pripadajúca na každý kalendárny mesiac trvania tohto poistenia v poslednom kalendárnom roku okrem obdobia, za ktoré bolo zaplatené poistné na dôchodkové poistenie z maximálneho vymeriavacieho základu.

„Dohodár“ ktorému bol priznaný predčasný starobný dôchodok s pravidelným príjmom:

Zamestnanec Zamestnávateľ Max. VZ
Nemocenské   poistenie 1,4% 1,4% 3930
Starobné   poistenie 4% 14% (10% + 4%) 3930 eur
Invalidné   poistenie neplatí neplatí
Poistenie v   nezamestnanosti neplatí neplatí
Garančné poistenie - 0,25% 3930 eur
Úrazové   poistenie - 0,8% neohraničený
Rezervný fond - 4,75% 3930 eur
Zdravotné   poistenie 4% 10% 3930 eur
Spolu 9,4% 31,20%

„Dohodár“ ktorému bol priznaný predčasný starobný dôchodok s nepravidelným príjmom:

Zamestnanec Zamestnávateľ Max. VZ
Nemocenské   poistenie neplatí neplatí
Starobné   poistenie 4% 14% (10% + 4%) 3930 eur
Invalidné   poistenie neplatí neplatí
Poistenie v   nezamestnanosti neplatí neplatí
Garančné   poistenie - 0,25% 3930 eur
Úrazové   poistenie - 0,8% neohraničený
Rezervný fond - 4,75% 3930 eur
Zdravotné   poistenie 4% 10% 3930 eur
Spolu 8% 29,80%

Ostatní dohodári s pravidelným príjmom:

Zamestnanec Zamestnávateľ Max. VZ
Nemocenské   poistenie 1,4% 1,4% 3930
Starobné   poistenie 4% 14% (10% + 4%) 3930 eur
Invalidné   poistenie 3% 3% 3930 eur
Poistenie v   nezamestnanosti 1% 1% 3930
Garančné   poistenie - 0,25% 3930 eur
Úrazové   poistenie - 0,8% neohraničený
Rezervný fond - 4,75% 3930 eur
Zdravotné   poistenie 4% 10% 3930 eur
Spolu 13,4% 35,20%

Ostatní dohodári s nepravidelným príjmom:

Zamestnanec Zamestnávateľ Max. VZ
Nemocenské   poistenie neplatí neplatí
Starobné   poistenie 4% 14% (10% + 4%) 3930 eur
Invalidné   poistenie 3% 3% 3930 eur
Poistenie v   nezamestnanosti neplatí neplatí
Garančné   poistenie - 0,25% 3930 eur
Úrazové   poistenie - 0,8% neohraničený
Rezervný fond - 4,75% 3930 eur
Zdravotné   poistenie 4% 10% 3930 eur
Spolu 11% 32,80%
 • SlabéVýborné (+24 skóre, 40 hlasov)
  Loading ... Loading ...
 • pošli na vybrali.sme.sk
 • Zdielať

Ďalšie články autora:

4 Komentárov

Komentárov 1 - 4 z 4Na začiatok« PredchádzajúciNasledujúci »Na koniec
 1. Stretli sa Tony Blair, George Bush a Richard Sulík na tajnom rokovaní o NATO. Po rokovaní ešte nezáväzne kecali a prišla reč na to, že kto má oddanejších ľudí. Keďže boli dosť vysoko na poschodí, hovorí Tony Blair asistentovi: “James, vyskočte von oknom!” “Pane som váš verný pracovník. Ale pochopte, mám ženu a deti!” Potom George Bush hovorí tajomníkovi: “Willy, vyskočte von oknom!” “Pane, viete, že pre USA a demokraciu urobím všetko. Ale pochopte, mám ženu a deti!” Richard Sulík zakričí na bodyguarda: “Ľubomír, vyskoč von oknom!” Ľubomír hneď skočí a celý sa doláme. Odvezie ho sanitka. Tony Blair a George Bush sa hanbia, že kvôli nim je Ľubomír v nemocnici, tak sa mu idú ospravedlniť. Sedia pri posteli a s obdivom vravia: “Vy ste ale oddaný Richardovi Sulíkovi. Aký ste odvážny. Ako ste vedeli hneď vyskočiť.” Ľubomír: “No viete, ani som nechcel. Ale pochopte mám ženu a deti!!!”

 2. a ty neplatiš nič,len sa prižuvuješ-fajne je byt chraneným druhom,žit za cudzie a ešte aj špinit svojich chlebodarcov

 3. Pán Mihál vy nemáte rád SLOVENSKO, lebo stále uprednostňujete obchádzanie zákonov a radíte ako ich obísť-/napr.nepravidelný príjem z dohody / Keby vám záležalo na tejto krajine tak nehľadáte ako §obísť, ale ako minulému ministrovy by vám malo zaležať na tom, aby sa spravil poriadok v odvodoch do poisťovní. Zákonník prace potreboval zmenu a vy to dobre viete, že  sa zneužíval, dokonca ste radili a radíte ako ho obchádzať. Ľudia si zatiaľ  neuvedomujú že odvody sú pre nich prínosom. Keď si budú odvádzať napr,nemocenské dávky aj keď bude pracovať na dohodu z pravidelným príjmom ,majú nárok keď sú chorí na financie.Keď nebude platiť tak nič nedostane.  Hanbím sa, že som vám verila a volila vás a stranu SaS. VY NEMÁTE RADI SLOVENSKO A ZJAVNE ANI ĽUDÍ KTORÍ TU ŽIJÚ A PRACUJÚ. 

  1. Jozef Mihál

   Pani Danka. Na zlý zákon som dostatočne hlasno a skoro upozorňoval v NRSR. Zodpovednosť za zlý a deravý návrh o výpočte poistného pri dohodách s nepravidelným príjmom má minister Richter a jeho štátny tajomník Burian. Namiesto toho, aby reagovali na moje pripomienky a kritiku, sa však začal pán Burian vyhrážať trestnými oznámeniami… Alebo si vezmite poslanecký návrh zákona tu: http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=4096 ktorý som predložil do NRSR na jeseň. mala sa ním vyriešiť jedna diera v zákone týkajúca sa nemocenského poistenia, kade Sociálnej poisťovni utekali peniaze – Smeráci boli do nohy proti. Na záver – ak ste skutočne volili SaS tak by ste mali vedieť, že dlhodobo je v programe SaS zavedenie odvodového bonusu – jednoduchého, spravodlivého daňového a odvodového systému prepojeného so sociálnym systémom, ktorý nemumožní ani obchádzanie zákonov, ani legálne neplatenie odvodov a nebude deravý, ako sú deravé zákony, ktoré produkuje SMER, jeho ministri a poslanci.

  2. Pani Danka vysvetlite mi v com su odvody mojim prinosom? Ak su teda prinosom tak preco ich neodvadzal za svojich zamestnancov aj brat nasho predsedu vlady – Ladislav Fico?

 4. Dobrý deň pán Mihál, výborný článok, resp. vysvetlenie časti toho zlého zákona z dielne súdruhov. Ale neviem aký je rozdiel medzi: 1. Dohoda o brigádnickej práci študentov – žiak strednej školy do dovŕšenia 18 rokov pri príjme max. 66 eur mesačne a 2. Dohoda o brigádnickej práci študentov (okrem žiakov strednej školy do dovŕšenia 18 rokov pri príjme max. 66 eur mesačne) Vychádzam z toho, že človek do 18 rokov je buď žiak strednej školy alebo nie. Ak nie je (bod 2) tak potom nemôže uzavrieť Dohodu o brigádnickej práci študentov. Ďakujem za vysvetlenie. Luboš

Komentárov 1 - 4 z 4Na začiatok« PredchádzajúciNasledujúci »Na koniec
Login

Ešte nemáte svoj účet?