Publikované: 21.06.2014

Dohody od 1.7.2014 (zmeny v Zákonníku práce)

Od 1.7.2014 sa zásadným spôsobom mení Zákonník práce, pokiaľ ide o dohody.

Pre:

- dohody o pracovnej činnosti,

- dohody o brigádnickej práci študentov a

- dohody o vykonaní práce

od 1.7.2014 platí, že je možné uzatvárať ich len na dobu určitú a to najdlhšie na 12 mesiacov (1 rok, resp. 365 kalendárnych dní).

Ak vo firme už máte dohodárov, u ktorých ste dohody začali pred 1.7.2014, tak pre tieto dohody platí, že trvať môžu najneskoršie do 30.6.2015 – a ak neskončia pred týmto dátumom, 30.6.2015 musia skončiť “natvrdo”.

Čo v prípade, že máte záujem pokračovať s “dohodárom” aj po vypršaní 12 mesiacov?

V takomto prípade okamžite po skončení dohody môžete s tou istou osobou uzatvoriť od ďalšieho dňa novú dohodu. Po formálnej stránke musí ísť o novú dohodu, nie je možné pokračovať v starej dohode ani starú dohodu nejako predĺžiť. Čiže musí existovať úplne nová dohoda. To, že obsahom dohody bude rovnaká práca, aká bola obsahom predošlej dohody, nie je problém.

Nezabudnite však, že pri ukončení dohody musíte:

- odhlásiť dohodára zo Sociálnej poisťovne (najneskôr v deň nasledujúci po skončení dohody),

- ak bol dôchodkovo poistený, zaslať do Sociálnej poisťovne Evidenčný list dôchodkového poistenia,

- ak bol poistený na zdravotné poistenie, odhlásiť ho zo zdravotnej poisťovne.

A pri začatí novej dohody musíte:

- prihlásiť dohodára znova do Sociálnej poisťovne (najneskôr deň pred začatím novej dohody, ak zabudnete, tak najneskôr v deň začiatku novej dohody avšak ešte predtým, ako začne vykonávať prácu),

- ak sa za dohodára bude platiť zdravotné poistenie, prihlásiť ho do zdravotnej poisťovne.

Ďalšia zmena sa týka splatnosti odmeny.

Od 1.7.2014 sa musí odmena pri dohode o pracovnej činnosti a pri dohode o brigádnickej práci študentov vyplatiť najneskôr do konca mesiaca, nasledujúceho po mesiaci v ktorom sa vykonala práca.

Napríklad ak dohodár pracoval v júli 2014, odmenu za vykonanú prácu musí dostať do 31. augusta 2014.

Dôsledok: pri dohodách o pracovnej činnosti a dohodách o brigádnickej práci študentov v prípade, že dohoda začne a skončí v rôznych kalendárnych mesiacoch, vždy pôjde o tzv. pravidelný príjem podľa zákona o Sociálnom poistení. Takíto dohodári musia byť do Sociálnej poisťovne prihlásení ako dohodári s pravidelným príjmom (od 1.7.2014) a ak nie sú študenti ani dôchodcovia, musí sa platiť nemocenské poistenie i poistenie v nezamestnanosti.

  • SlabéVýborné (+6 skóre, 10 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?