Publikované: 01.11.2014

Dôsledok nálezu ústavného súdu

Registrované partnerstvá slovenská ústava ani slovenský právny poriadok nepoznajú. Nález ÚS je protiústavný súdny „aktivizmus“, ktorým ÚS zakazuje občanovi vysloviť referenčný názor na tretiu referendovú otázku (inštitút RP pre páry rovnakého pohlavia) „preventívne“.
Výsledok platného referenda sa vyhlasuje zákonom, viažucim reprezentatívnu demokraciu (zákonodarný zbor) na dobu troch rokov. ÚS „vytesnil“ z rozhodovania občanov, čím uvoľnil (otvoril) cestu parlamentu.
Svetové a „európske“ trendy – manželstvá LGBTI osôb alebo ich RP. Od nich k manželstvám. A adopciám detí. Plus (salámová metóda)… a metóda „slabnúcej pružiny“ (únava materiálu)… tlak loby. Brainwashing (vymývanie mozgov) v súbehu s mediálnou manipuláciou verejnej mienky, zrejme všetkým sudcom ústavného súdu nie sú známe (lebo súd rozhoduje “výlučne” podľa práva!) a preto súd vo veci rozhodol tak, ako rozhodol… Obraz justície so zaviazanými očami je metafora. Rozhodovanie sudcu sa deje v hlave sudcu (ľudský faktor: “ak sa stretnú dvaja právnici, vzniknú tri právne názory…”).
Pozadím súdneho „aktivizmu“ sú ideológie, svetové a európske ľudsko-právne trendy (rozpor s Ústavou SR):
1. Gender (rod) „nie je biologický ale sociálny konštrukt“
2. Tzv. „evolučná interpretácia“ ľudských práv
3. Právo na súkromie
4. Rovnaké zaobchádzanie
Lisabonská zmluva je pre členské štáty EÚ dokument najvyššej právnej sily. Európsky dohovor o ľudských právach, Charta základných práv EÚ sú jeho doplnkovými dokumentmi, záväznými pre ESĽP Štrasburg a ESD v Haagu.
LGBTI loby sa RP dožaduje pre príslušníkov sexuálnych menšín v rámci ich rôznorodosti a, údajnej „normálnej“ inakosti (revízia pojmu normalita) vo vzťahu k všeobecnému heteronormatívnemu chápaniu sexuality. Zdroje – neomarxizmus, sociálna filozofia, feminizmus a ideologické produkty tejto scestnej „spoločenskej“ pseudovedy plus ostatné účelovo a na objednávku LGBTI loby dezinterpretačné bludy… (plus multikulturalizmus „zhora“).
Ľudské práva nie sú vlastníctvom ateistov ani veriacich. Ľudské práva sú všeobecné a univerzálne! Inštitút RP nie je všeobecným základným ľudským právom, je právom akcesorickým! Spoločenský diskurz k tretej referendovej otázke je poznačený emociálnym aspektom, subjektivizmom, laicitou a svetonázorom. 420 tisíc petentov za referendum má vyrovnané zastúpenie veriacimi i ateistami. Občiansky aktivizmus Aliancie za rodinu má rovnaké právo na život ako aktivizmus “ateistov” a “antikatolibancov” razenia typu Inštitútu ľudských práva jeho riaditeľa.
Lisabonská zmluva členským štátom neodopiera autonómne kompetencie a práva na ich vlastnú autochtónnu (národnú) legislatívu vo veciach inštitútu manželstva a jeho definície.
Právo na súkromie patrí k základným ľudským právam. Ústavou a zákonom ho v možnosti ex lege (lege artis) spoločensky legalizujú aj s príslušenstvom (práva a povinnosti) aj páry rovnakého pohlavia (občiansky zákonník). Na odstránenie domnelej diskriminácie párov rovnakého pohlavia postačí novela platného OZ.
Majestát inštitútu manželstva ako zväzku muža a ženy tým ostane nedotknutý.
http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_SLK.pdf
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/sk/0003fbe4e5/Charta-z%C3%A1kladn%C3%BDch-pr%C3%A1v-E%C3%9A.html
Doplnkové odkazy:
http://pravdu.cz/manipulace/noam-chomsky-10-strategii-manipulace
http://www.stopautogenocide.sk/clanky/homosexualita-lgbt—homoideologia/metoda-overtonovho-okna—ako-presadit-nepresaditelne.html

 

 

  • SlabéVýborné (+1 skóre, 1 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?