Publikované: 15.05.2016

Dostane kráľovná Elsa princa alebo priateľku a partnerku lesbičku?

Boli a šťastne spolu žili, pokým nepomreli. Vo svete liberálnej filmovej mágie je možné všetko, možno aj, že sa animovaný film Ľadové kráľovstvo, pod vplyvom loby a jej teplej agendy nerozleje na teplú vodu aj s celým Disnielandom.
Akokoľvek absurdne a nezmyselne to znie, ale, zmysel sa v ostatných časoch stále častejšie skrýva práve v nezmysle, tobôž v krajine neobmedzených možností a súbežne, následne aj u nás, ešte ako-tak normálnom Slovensku…

Americká LGBTI loby tlačí na produkciu disneyoviek, aby v druhom diele detskej rozprávky Ľadové kráľovstvo (v origináli Frozen) konvertovali kráľovnú Elzu na lesbičku a namiesto princa jej stvorili lesbickú partnerku.

Svetová organizácia CitizenGO presadzuje pozitívne politiky orientované na podporu tradičnej rodiny, založenej na manželstve muža a ženy a výchovu detí obomi rodičovskými vzormi (muž, otec, žena, matka). Je vyhlasovateľom medzinárodnej petície, ktorá žiada spoločnosť Disney, aby odolala tlakom LGBT loby, ktorá sa dožaduje, aby kráľovná Elsa, s ktorou sa stotožňujú miliardy detských diváčok na celom svete, sa nestala použitým a zneužitým nástrojom agendy LGBTI loby:
http://www.citizengo.org/sk/fm/34549-disney-princezna-elsa-nie-je-lesbicka?dr=&mkt_tok=eyJpIjoiWldaa05tRTNaR015TkRrNSIsInQiOiJHV0Q0V1Z2QWVEd1wvbk1TR3FkTnhMZzc1ZU13aG90dGw4WGtzY3RYaXh0MFwvWE55d3RHV1NWYkhlUGtYUVd4aWhZbEhDalVKa1dDZVVcL09ob1QwTFA5NWVQQ3R4aFJlNnJcL1A1R2ltbEVnOG89In0%3D

Ľadové kráľovstvo sa stalo historicky najúspešnejším animovaným filmom po tom, čo si od premiéry v novembri 2013 na konto pripísalo celosvetovo približne 2 miliardy dolárov. Patrí k piatim filmom svojho druhu s najvyššou tržbou v kinách. Snímka získala dvoch Oskarov za najlepší animovaný film a vďaka skladbe Let It Go, na udeľovaní cien americkej Akadémie filmových umení a vied, triumfovala aj v kategórii pôvodných piesní.

A práve túto animovanú rozprávku, pre jej obzvlášť široký a masívny divácky záujem detí na celom svete, chce LGBTI loby použiť na presadzovanie svojej neomarxistickej ľudsko-právnej agendy novej ľavice.
Požiadavku považuje za oprávnenú aj GLAAD, americká homosexuálna loby, vznášajúca dôraznú kritiku voči spoločnosti Disney za to, že vo svojich filmoch neuvádza žiadnu postavu zo skupín LGBTI osôb a ich životný štýl (!).

Liberálne média pod vplyvom novej ľavice poslušne pritakávajú, že áno, však predsa aj lesbičky by mali mať “svoju” princeznú (otázka znie): Sú už maloleté dievčatká vo svojom veku rozprávok lesbičkami? Teda, majú aj takzvané „slobodné a nezávislé“ (neo liberálne) médiá právo, vyplývajúce aj z Ústavy SR a právneho poriadku, podieľať sa na spolupráci s LGBTI loby na genderovej manipulácii, indoktrinácii  a rodovom scitlivovaní detí predškolského veku aj na Slovensku?!
LGBTI loby je presvedčená, že kráľovná Elsa už lesbička je, a preto sa údajne právom dožadujú toho, aby v ďalšom diele Elsa dostala primerane k svojej sexuálnej orientácii a preferenciám aj svoju sexuálnou orientáciou a preferenciami zodpovedajúcu priateľku, partnerku a milenku…
A ktoráže z nich bude matkou ich spoločných detičiek? Čo budú takto indoktrinované detičky tlačiť vo svojich kočíkoch? Hmm…

Kampaň na sociálnej sieti Twitter, ktorá používa hashtag #GiveElsaAGirlfriend (dajte Else priateľku), sa stala virálnou (šíri sa ako virálny infekčný mém).
Preložené google:
https://translate.google.sk/translate?hl=sk&sl=en&u=http://www.dailymail.co.uk/femail/article-3569490/GiveElsaAGirlfriend-trends-Twitter-fans-urge-creators-Frozen-feature-sex-relationship-sequel.html&prev=search
https://translate.google.sk/translate?hl=sk&sl=en&u=https://twitter.com/hashtag/giveelsaagirlfriend&prev=search
Jedno zo stanovísk „náboženskej“ pravice, lebo, náboženskí veriaci (hoc aj apolitickí),  sú vždy pravica, čo je samé o sebe „nenápadný“ politologický blud, lebo, kresťania, miešajúci sa do svetskej politiky nemajú nič spoločné s kresťanmi, iba osobné presvedčenie, ktoré im dáva právo označiť sa za kresťanov (google prekladač):
https://translate.google.sk/translate?hl=sk&sl=en&u=http://www.refinery29.com/2016/05/110761/religious-rights-upset-over-frozen-elsa-girlfriend-petition&prev=search

Milí moji čitatelia, všimnite si dobre, ako pravicoví liberáli žijú vo vzájomnej symbióze s ľavicovými liberálmi, a ako sa vzájomne potrebujú a podporujú:
Pravica si sleduje svoju biznis agendu (podnikanie, zisk) a ľavica svoju LGBTI ľavicovú ľudsko-právnu agendu (“neziskové” mimovládky).
Ako, dozviete sa viac tu:
http://www.blogovisko.sk/liberalna-demokracia-a-libertarianstvo.html

Ľudská sexualita sa vyvíja v súbehu s telesným a duševným vývojom ľudského plodu už v tele budúcej matky. Predznamenáva ho genetické nastavenie (“softvér plus aplikácie”) pre vopred určenú budúcu ľudskú bytosť mužského alebo ženského pohlavia (rodu). Ak v tomto procese nastane porucha, je tu problém, ktorý patrí do kompetencií odborníkov…
Sexualita, ako významná súčasť ľudskej bytostnosti, teda, pohlavie a rod, sa vyvíjajú v období vývoja ľudského plodu v tele budúcej matky.
Vývoj dieťaťa po pôrode: anatomicky (pohlavné znaky), fyziologicky a ontogeneticky, odlišným spôsobom u oboch pohlaví, v troch vekových obdobiach
a/ do siedmeho roku života,
b/ medzi  7-15 (17) rokom (puberta a adolescencia),
c/ v období post adolescencie u žien skôr, u mužov neskôr, do 25. roku života.

Neexistujú relevantné štúdie vplyvu a dôsledkov výchovy detí pármi osôb rovnakého pohlavia, teda, dievčat dvomi lesbickými ženami, chlapcov dvomi gejmi. Jednotlivé štúdie ale tvrdia, a majú na to dobré dôvody z pedagogiky, pedagogickej psychológie a teórie učenia, že maloleté deti sa učia aj tak, že napodobňujú správanie svojich najbližších vzorov, čo určuje ich budúci život, správanie a životný štýl.

Rovnako, málo sú prezentované skutočnosti a zistenia sexuálneho zneužívania maloletých detí, už batoliat, čo má katastrofický vplyv na ich vyvíjajúcu sa sexualitu. Páchateľkami sú často (neuveriteľné!) ženy, matky, aktívne spolupracujúce so svojimi manželmi, partnermi, na reálnom pohlavnom zneužívaní vlastných detí a detí v ich profesionálnej pestúnskej opatere.
Telo toho ľadovca je také obrovské, že pedofília duchovných je v rámci biznisu s detskou pornografiou úplne zanedbateľnou špendlíkovou hlavičkou…
V každom prípade, predčasná a umelá erotická a sexuálna stimulácia, ak nespôsobí celoživotnú traumu a psychické následky na osobnosti a celkovom duševnom zdraví a osobnostnej vyrovnanosti (telesná a duševná rovnováha, vyrovnanosť, homeostáza) „stimulovaných“ detí, a môže mať konvertibilný vplyv na prirodzený vývoj nevinných ľudských bytostí dievčat aj chlapcov, ak je vykonávaná dokonca už v ich kojeneckom, ranom predškolskom a ranom školskom veku, teda, najmä v kľúčovom období ich pohlavného a rodového dozrievania a stabilizácie
a/ lesbickou stimuláciou dievčatiek,
b/ gay stimuláciou chlapčekov,
c/ bisexuálnou stimuláciou dospelých aj detí v skupine a súčasne.

Neomarxistická genderológia (teória rodu) a „sexuológia“ takúto stimuláciu prezentuje označením „rodové scitlivovanie“, ktoré sa rozličnými spôsobmi a lsťou pokúša „vedecky“ aplikovať do pedagogiky, didaktiky a metodiky obsahov a programov vzdelávania sexuálnej výchovy aj na Slovensku (!).
Proti týmto pseudo odborníkom, ich snahám a úmyslom sa úplne oprávnene postavili protagonisti reálnej exaktnej vedy z oblasti detskej vývinovej psychológie, psychiatrie a sexuológie, vzniesli množstvo kvalifikovaných námietok aj z oblasti humánnej a vedeckej etiky. Zdvihla sa vlna spoločenského odporu (odborná aj laická verejnosť), ktorá vážne a zásadne rozdelila spoločnosť na dva protichodné tábory vo vede, mimo ňu, veriacich i ateistov.
Najmä proti „pedagogickej“ agende LGBTI loby a protagonistom rodovej ideológie, v jej časti rodová rovnosť“ (lebo ich „rodové štúdie“ a podobné pseudo vedecké sračky!), bola jasne formulovaná a cielená aj tretia otázka jednoznačne úspešného, hoc neplatného (neprekročiteľné kvórum!) februárového referenda 2015.

Je všeobecne známe, že do veku 15-roku života maloletej osoby (aj dikcia slovenského právneho poriadku!) je sexuálna stimulácia včítane „rodového scitlivovania“ jednoznačne trestný čin sexuálneho násilia a pohlavného zneužívania maloletých detí.
Za čo je možné považovať indoktrináciu maloletých dievčatiek manipuláciou ich vedomia a povedomia prostredníctvom umelo zmeneného prostredia a personálneho obsadenia detských rozprávok a animovaných filmov?

U chlapcov pozorovať náznaky stoporenia viditeľného penisu v tele matky pri vyšetrení a zisťovaní pohlavia, čo je dôkazom proto sexuality ľudského plodu už v čase jeho prenatálneho vývoja, otázka teda, môže znieť aj: Aký zmysel, úmysel a význam mali údajné vedecké výskumy á la Kinsey Institute, ktorý umelou pohlavnou stimuláciou (mechanickým dráždením) dokazoval existenciu orgazmov rôznej podoby a priebehu práve na pokusných kojencoch a batoľatách, pri ktorej niektoré z nich reagovali kŕčmi podobnými epiletickým záchvatom, v spojení s hlasným krikom a plačom?!
Kto chráni a zaručuje beztrestnosť týchto pedofilných zločincov?! Sloboda vedy a výskumu? A kam sa podela etika vedy a výskumu?
Google prekladač:   https://translate.google.sk/translate?hl=sk&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Kinsey_Institute_for_Research_in_Sex,_Gender,_and_Reproduction&prev=search

Doplnková informácia: V dňoch 15.-18.mája sa bude v Tbilisi v Gruzínsku konať Svetový kongres rodín. CitizenGO je aj jedným zo sponzorov kongresu a prispeje do diskusie o ochrane života a rodiny. Program tohto medzinárodného stretnutia pro rodinných organizácii si môžete pozrieť tu: http://worldcongress.ge/content/13-WCF-schedule
Link na priamy prenos z kongresu bude k dispozícii tu:
http://worldcongress.ge/

Finančná sila najmä LGBTI loby USA jej umožňuje agresívne a korupčné správanie voči všetkým inštitúciám (OSN, najvyšší súd USA a jeho súdnictvo) napredovať v dosahovaní svojich požiadaviek salámovou metódou…
Americká psychiatrická asociácia (APA), pod agresívnym nátlakom LGBTI loby odstránila diagnózu homosexuality zo svojho manuálu psychiatrických chorôb hlasovaním (!) v r. 1973. Následkom pokračujúceho nátlaku túto poruchu ako chorobu vylúčila aj WHO v r. 1990.
Autor tohto textu si neželá byť menovaný. Dôvod: Obáva sa obvinení z intolerancie a homofóbie:
http://rodina.pastorbonus.sk/odbornik-homosexualita/

Jogjakartské princípy boli OBSE odmietnuté v celom rozsahu. Istanbulský dohovor Slovensko podpísalo už v roku 2011 a ratifikovať ho má údajne v júni 2016. Ak ID ratifikuje najmenej desať štátov, ktoré ho už skôr  podpísali, nadobudne platnosť a účinnosť.
Čo sa začne diať potom, a úplne legálne, je pripravené v stratégii ochrany a podpory ľudských práv, a dozviete sa, o čom vlastne Istanbulský dohovor je…
Ratifikácia Istanbulského dohovoru súvisí s GREVIO, čo je “nezávislá” expertná skupina Rady Európy. Úloha tejto skupiny je monitorovať uplatňovanie Istanbulského dohovoru krajinami, ktoré sa k jeho uplatňovaniu zaviazali.
V prípade, že bude potrebné podniknúť kroky na zamedzenie konania násilného charakteru v niektorých z členských krajín, je v kompetencii skupiny GREVIO iniciovať v tejto veci vyšetrovanie. Náplň a kompetencie GREVIO je ale viac, ako len nejasná v definícii, čo je konanie násilnej povahy…
Ratifikácia Istanbulského dohovoru sa premietne sa aj do transatlantických vzťahov, teda, uvidíme ho aj na našich filmových plátnach a televíznych obrazovkách…

A naše detičky a neskôr aj ich detičky, a potom už ich vnúčatá, budú snívať: princovia o princoch, princezné o princeznách…

Ľadové kráľovstvo                                      

  • SlabéVýborné (+4 skóre, 6 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?