Publikované: 08.07.2022

Dôvodné pochybnosti o kompetenciách ombudsmanky

Ústavný súd preskúma neuznávanie manželstiev párov rovnakého pohlavia uzavretých v zahraničí. Návrh podala v marci vtedajšia verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová, dúhová aktivistka, súd ho teraz prijal v celom rozsahu na ďalšie konanie.
Manželské páry rovnakého pohlavia, ktorých manželstvo vzniklo v inom štáte EÚ a Rady Európy, žijúce na Slovensku, majú právo na súkromie a život v spoločnej domácnosti.
Práva vyplývajúce z manželstva pre nich platia v štáte, kde manželstvo uzavreli alebo štáte, ktorý pozná inštitút manželstiev párov rovnakého pohlavia 
tu.
Ombudsmanka Patakyová je známa vešaním dúhových vlajok z okna úradu verejného ochrancu práv, vymetaním a podporou dúhových prajdov a údajných práv „sexuálnych menšín“. Podobne sa správala jej predchodkyňa Jana Dubovcová. Obe porušovali zákon o verejnom ochrancovi práv v rozpore s Ústavou SR Čl. 1 odsek 1 v časti ideológia. Výhrady nemala ani generálna prokuratúra pre kontrolu dodržiavania zákonnosti ex offo.
Ústavu v tej istej veci porušuje aj ústavná činiteľka, poslankyňa SaS, podporujúca vešanie dúhových vlajok na úradných budovách popri štátnej vlajke s podporou celého neomarxistického ľavicového liberálneho politického spektra. Mať vlajku EÚ za handru (Kotleby) je problém. Konflikt v parlamente vyvolala aj vlajka Ukrajiny. Jana Bitó Cigániková rokuje a pobehuje po parlamente zabalená do dúhovej vlajky, a to problém je. Nie je súkromnou osobou, viac
 tu a tu.

Ústavné orgány sú nečinnéÚstavný súd koná len na podnet (žiada sa preskúmanie dodržiavania Čl. 1 Ústavy odsek 1 časť ideológia). Ide zároveň o útok na preambulu Ústavy SR a charakter štátu. Slovensko v ústave nie je definované ako neomarxistická liberálna ale štandardná parlamentná demokracia.
Návrh ombudsmanky sa mylne alebo negramotne opiera o antidiskriminačný zákon a právo na rovnaké zaobchádzanie. Judikatúra ESĽP uznáva právo členských štátov RE na vnútornú úpravu vzťahov párov rovnakého pohlavia v súlade s ústavou. Pre štáty, ktoré nepoznajú manželstvo párov rovnakého pohlavia, platí  Čl. 8 Dohovoru o práve na súkromie a rodinný život takých párov v spoločnej domácnosti. Ombudsmanka Patakyová sa aktivisticky pokúša prelomiť judikatúru ESĽP prostredníctvom ústavného súdu, ktorý by aktivistickým nálezom musel spochybniť ústavnú definíciu manželstva ako zväzku muža a ženy.

Pekne pozdravujem.
Juraj Režo alias notorickyobcan

Európsky dohovor o ľudských právach
Článok 8: Právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života
1. Každý má právo na rešpektovanie svojho súkromného a rodinného života, obydlia a korešpondencie.
2. Štátny orgán nemôže do výkonu tohto práva zasahovať s výnimkou prípadov, keď je to v súlade so zákonom a nevyhnutné v demokratickej spoločnosti v záujme národnej bezpečnosti, verejnej bezpečnosti, hospodárskeho blahobytu krajiny, predchádzania nepokojom alebo zločinnosti, ochrany zdravia alebo morálky alebo na ochranu práv a slobôd iných.
Článok 12: Právo uzavrieť manželstvo
Muži a ženy, ktorí sú na to vekom spôsobilí, majú právo uzavrieť manželstvo a založiť rodinu v súlade s vnútroštátnymi zákonmi, ktoré upravujú výkon tohto práva.
Nezmieňuje sa manželstvo párov rovnakého pohlavia.
Článok 14: Zákaz diskriminácie
Užívanie práv a slobôd priznaných týmto dohovorom musí byť zabezpečené bez diskriminácie založenej na akomkoľvek dôvode, ako je pohlavie, rasa, farba pleti, jazyk, náboženstvo, politické alebo iné zmýšľanie, národnostný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnostnej menšine, majetok, rod alebo iné postavenie.
Nezmieňuje sa neexistujúca a nikde nedefinovaná „sexuálna menšina“. Dôvod: Definiens sa odvodzuje od definienda. Podmienka: homogenita menšiny. Ide o cluster heterogénnych osôb a skupín s odlišnou než hetero sexuálnou orientáciou a preferenciami; rodová dysfória (transgender) je medicínska diagnóza.
https://www.echr.coe.int/documents/convention_slk.pdf

  • SlabéVýborné (+1 skóre, 1 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?