Publikované: 01.08.2019

Doživotie s možnosťou podmienečného prepustenia

Novela trestného zákona s účinnosťou od 1. augusta 2019 v opore o stanovisko ESĽP stanovuje možnosť podmienečného prepustenia z doživotia po odpykaní 25 rokov trestu odňatia slobody.

 

Čítajte viac: https://domov.sme.sk/c/22179973/dozivotne-odsudeni-ziskali-moznost-podmienecneho-prepustenia.html#ixzz5vMKYjOZR
ESĽP Štrasburg je justičný orgán Rady Európy: „Doživotné tresty bez možnosti podmienečného prepustenia nie sú v súlade s ľudskými právami.“
To zakladá možnosť, že podmienečne prepustený (pépéčko) odsúdený bude pokračovať v trestnej činnosti (vraždenie) po podmienečnom prepustení.
Minister Gál chlácholí verejnosť tým, že títo odsúdení v ústavoch na výkon trestu (spravidla Leopoldov, Ilava) prechádzajú „filtrom“ takže také prepustenie bude výnimočné a zriedkavé.
Áno, malo by takým byť alebo nemalo, podľa miery závažnosti obzvlášť závažného trestného činu odsúdeného páchateľa, proti zdraviu a životu, kde hrá rolu počet obetí a spôsob (brutalita) výkonu vraždy, vrážd…
V možnosti je úvaha o prípadnom preradení na výkon trestu s nižším stupňom stráženia…
V západo európskom kontexte najvyššieho počtu do Sýrie a Iraku k ISIL odídených islamistov, ide o rastúci počet navrátilcov do štátu svojho pôvodu (vlasti)…
Tieto osoby, ak sa im preukáže, že v Sýrii a Iraku a inde vraždili, patria do doživotnej detencie. Tento názor má väčšina forenzných odborníkov na psychológiu a patopsychológiu tohto typu páchateľov.
Ide o osobitnú formu stráženého a chráneného internačného zariadenia ústavného typu, pre osoby s minimálnou, skôr žiadnou pozitívnou resocializačnou prognózou. Príklad: Andreas Breivik.
Opatrením ESĽP a trestného zákona sa sleduje vylúčenie možnosti justičnej vraždy a po celú dobu výkonu trestu aj podmienečného pobytu na slobode dáva možnosť odsúdenému a podmienečne prepustenému predložiť nové dôkazy o svojej nevine (inštitút obnovy konania, dovolanie).
Na druhej strane, množstvo odsúdených bolo podmienečne prepustených na základe ich „účelového správania“ (dobré správanie) po dobu výkonu trestu odňatia slobody, ak príslušný pedagóg, vychovávateľ a psychológ nepostrehnú znaky účelového správania. Touto klauzulou sú opatrené hodnotenia riaditeľov ústavov na výkon trestu pre potreby súdov a konaní vo veci žiadostí odsúdených o podmienečné prepustenie, ak sa zistí, že odsúdený to na personál „hrá“, aby sa dostal „von“. Preložené do „slovenčiny“: Podmienečné prepustenie sa pre účelové správanie odsúdeného neodporúča, čo je zásadná info pre pojednávajúceho sudcu.
Učebnicový príklad účelového správania ešte na slobode je prípad Majský. Zjavný darebák a simulant. Kupuje a platí si péénky. S jeho zdravotným stavom si slovenská justícia nevie rady…
Pozitívny účinok výkonu trestu z aspektu jeho účelu (náprava) je problematický. Psychologická osobnostná charakteristika odsúdených osôb sa po dobu výkonu trestu nemení; môže ale dôjsť k auto regulácii mechanizmov správania a reakcií na podnety, ktoré viedli odsúdených k spáchaniu konkrétneho trestného skutku.
Súčasťou súdneho rozhodnutia o podmienečnom prepustení je stanovená primeraná skúšobná doba s dohľadom probačného úradu. Má osvedčiť stálosť a pevnosť auto regulačných mechanizmov v procese resocializácie na slobodu podmienečne prepustených odsúdených; ak sa ale vrátia do pôvodného prostredia a k predošlému spôsobu života, je na stole riziko recidívy (odkaz na štatistiky návratovosti). Prípadne môžu byť páchateľmi úplne iných trestných skutkov…
Penológia a penitenciárna pedagogika a psychológia nemajú vo veciach účelu trestu odňatia slobody inú možnosť, než je sčasti exaktná teória možnosti nápravy odsúdených a sčasti je len snovým pseudo vedeckým voluntarizmom (čo sa babe chcelo, sa jej aj snilo). Výkon trestu ešte z nikoho nespravil anjela…
Americká „super“ demokracia, rozumej, Federálna vláda USA, po 16-tich rokoch znova obnovila výkon trestu smrti. Zdroj neuvádza počet odsúdených „na čakačke“. Osobitný útrpný efekt má čakacia doba na výsledky odvolačiek; z aspektu „ludských práv“ čakajúceho osúdeného by sa dalo by sa uvažovať o tiež neprípustnom zaobchádzaní; ibaže mnohé obete tiež na svoju smrť čakali trebárs po ich únose páchateľom…
https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/usa-spojene-staty-trest-smrti-poprava-barr-ministr-opravy-trump_1907251808_lac
Svetské právo sa vo veci základného ľudského práva, ktorým je právo na život od počatia po prirodzenú smrť, stretáva s cirkevným, katolíckym. Svetská etika sa stretáva s kresťanskou etikou.
Etika „zdola“ sa stretáva s etikou „zhora“. Revízia, novela, Článku 2267 Katechizmu katolíckej cirkvi: „Trest smrti je neprípustný za žiadnych okolností.“ Zatiaľ čo doteraz cirkev trest smrti pripúšťala, na základe zmeny schválenej súčasným pápežom je už neprípustný. Pápež novelu katechizmu schválil v máji 2018.
Treba ju (katechizmus) rozdať všetkým, v možnosti potenciálnym obetiam vrahov, aby ňou a novelou zákona mávali nad hlavou v sebaobrane pred útočiacim vrahom…
Istanbulským dohovorom by nad hlavou mali mávať všetky obete násilia na ženách, samozrejme, tie preživšie…
Rozdiel medzi možnosťou podmienečného prepustenia v štandardnom ÚVTOS (Ústav na výkon trestu odňatia slobody s najprísnejším stupňom stráženia, čo po starom, lebo NVÚ bol názov nápravnovýchovného ústavu, aj dnes zodpovedá tretej nápravno-výchovnej skupine a forenzne, súdne, kvalifikovanou doživotnou detenciou, bez možnosti podmienečného prepustenia, je zrejmý.
Andras Breivik si ale, hoc neprávom, v zariadení hotelového typu, ale sťažoval, na porušovanie svojich práv. Zamietnuté. K veci: Intelektová výbava a pohnútky jeho skutkov, ale boli iné, než „bežných“ brutálnych vrahov a islamizmom „vygumovaných“ zabijakov…
O Breivikovi sa už nepíše, médiá sa nezmieňujú, ale bola by na mieste reflexia Breivikovho myslenia.
Je psychotik alebo extrémista, alebo extrémistický psychotik? Alebo „len“ psychopat? Psychopatia nerovná sa psychóza. Patická osobnosť nerovná sa psychicky chorá osoba. Po svete kráča množstvo vysoko inteligentných a úžasne intelektovo vybavených, inak úplne zdravých, spoločensky, politicky obľúbených, úspešných, a extrémne nebezpečných psychopatov.
Druhý tím znalcov na protest verejnosti uznal Breivika za príčetného a plne zodpovedného za svoje skutky. Ibaže psychopati v politike nie sú priamo tí, ktorí vraždia. Sú ale schopní postaviť proti sebe celý “normálny” svet…
Pekne pozdravujem.
Juraj Režo alias notorickyobcan

  • SlabéVýborné (+2 skóre, 2 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?