Publikované: 16.05.2019

Drakonický potratový zákon Alabamy

Svetový mediálny hit, lebo zákon je prísnejší ako v katolíckom Poľsku a na Slovensku, ale aj v rámci V-4 a celej EÚ a vo väčšine členských štátov Rady Európy…
Odmietanie potratového liberalizmu v USA rastie mimo rámec práve vládnucich „konzervatívnejších“ republikánov, ale celkovou zmenou myslenia a postojov nielen k príliš liberálnym až libertariánskym ľudským právam, ale aj právam žien verzus práva nenarodených detí…
Podstatné nie sú sankcie za vykonaný potrat ale fakt, že k postupnému odmietaniu slobodného prístupu nielen k potratom, pričom toto je len mediálne vďačná téma a epizóda, dochádza práve v USA, ktoré sú považované za lono a maternicu číslo 2 “matky” liberálnej demokracie na základoch republikánstva, odvodeného od pojmu “respublica”.
Mimochodom, demokracia USA má zdroje jednak v antickej teórii štátu a práva, ale prvky najmä ľudsko-právneho liberalizmu prevzala do svojej ústavy z osvietenskej filozofie a ideológie Veľkej francúzskej revolúcie…
Miera rastu prísnosti potratových zákonov v jednotlivých štátoch Únie:

Zákaz potratov platí pre incest aj znásilnenie, neplatí pre stav ohrozujúci zdravie a život tehotnej ženy.
Zlomovým je záznam tlkotu srdca ľudského plodu v šiestom týždni tehotnosti ženy, čo je v porovnaní s arbitrárnou dohodou, vyhlásenou NS USA v r. 1973 posun o polovicu času prípustnosti potratu, skrátením možnosti voľby na podklade medicínskej indikácie.
Poznámka Arbitrárna dohoda (rozsudok) je dohoda v opore o nič. Vychádza z nej ale aj európske potratové právo.
Potraty zrejme skončia na 9-člennom Najvyššom súde. Neil Gorsuch a Brett Kavanaugh, sú nominanti Donalda Trumpa a zakladajú jeho „konzervatívnu“ väčšinu.
Arbitrárny prístup „nadradený“ ešte aj biohumánnej a medicínskej etike, je príznačný aj pre nález a judikát Ústavného súdu SR, ktorý v súlade s judikátom USA z roku 1973 potvrdil a založil “správnosť” slovenského zákona o potratoch.
V ľudských veciach etiky “zdola” a “zhora” obligatórne odporúčam popredného etika, prednostu Ústavu lekárskej etiky III. lekárskej fakulty UK v Prahe… (hostil ho dokonca Štefan Hríb v jeho Lampe); veda a viera sa vzájomne nevylučujú, svetská a kresťanská etika a učenie sú vo vzájomnej zhode… (vo veciach ľudských práv to neplatí pre liberálov…).
Protesty “ľudsko-právnych” organizácií proti sprísneniu zákona o potratoch, sú vlastne protestami proti ľudským právam; dôvody: ľudsko-právna negramotnosť aktivistov alebo ignorancia ľudských práv, včítane práv ľudského plodu, liberálmi alebo feministkami… (a manipulácia “ulice”).
Problém anti ideologickosti a apolitickosti najvyššieho justičného orgánu USA, ktorý plní funkciu ústavného súdu je, že takým nie je, dôvod: striedanie republikánskych a demokratických sudcov, nie opora o atribúty prirodzeného práva, o exaktnú vedu (biológia, medicína, antropológia, etika); teda súd, ktorý o esenciálnych otázkach ľudských práv rozhoduje arbitrárne, zakladá právo na nepráve. Stavia do konfliktu definované základné ľudské práva s právami žien a právami nenarodeného ľudského plodu.
Ľudský život nemožno postaviť proti ľudskému životu. Nenarodený ľudský život po počatí nemožno podradiť životu a „slobodám“ tehotnej ženy kdekoľvek, bez odlíšenia, v akom type spoločnosti sa deje taká krivda a neprávo.
Ustanovenie, že tehotná žena disponuje slobodou, nadradenou nad slobodu a právo na dôstojný život počatého ľudského plodu v maternici tehotnej ženy do 12. týždňa tehotnosti je čierna diera slovenského potratového zákona. https://www.zakonypreludi.sk/zz/1986-73
Okrem toho, nejde o umelé prerušenie tehotenstva ale jeho nevratné drastické ukončenie, reálne hodné označenia ako zabitie, blízke vražde.
Potratové kliniky sú úžasný biznis, zamestnávajúci lekárov, potratárov, ktorí pre peniaze a zisk totálne zradili Hippokratovu prísahu, ktorá lekárom prikazuje liečiť, nie zabíjať.
https://www.40dnizazivot.sk/clanky/49-reportaz-cnn-o-irskom-pro-choice-hnuti-priznava-ze-potraty-zabijaju-deti
V protestoch pro-choice feministky proti zákonu a na adresu hnutia pro-life vykrikujú: „Čie je naše telo!?! A odpovedajú si: „Naše!“
LOŽ!  Telom ženy a jej vlastníctvom je len jej prázdna maternica, prípadne pupočná šnúra. Končí v tele nenarodenej ľudskej bytosti a osoby. Tá nie je ničím vlastníctvom.
Aj preto sa po stáročia vraví o tehotnej žene, že je samodruhá.
Ak sú USA náš ľudsko-právny „vzor“ tak ich “s dôverou” nasledujme. Ak nie, potom treba USA odmietnuť ako falošného hegemóna ľudských práv vo svete.
K sprísneniu a obmedzeniu práva žien na potrat v rôznej miere dochádza postupne už v 28-mich štátoch USA.
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-48275795
Boj o humanistickú pravdu a mieru vecí ľudských práv a návrat k tradičným a osvedčeným ľudským hodnotám, nie pseudo „osvieteneckým“ hovnotám „liberálov a liberálnych demokratov“ začal v USA. Welcome to Slovakia!
Ešte treba prešetriť, či aj za tým nie je Rusko.
Pekne pozdravujem.
Juraj Režo alias notorickyobcan

Komplementárny doplnok k stavu ľudských práv mužov, žien, z pohľadu pohlaví a rodov, osôb, skupín LGBTI (…) známej ich v lajkou dúhy, mimochodom, nejde o “sexuálnu menšinu” (!) vykazujúcich znaky odchýlky od hetero normy, normálu, deviácií, dožadujúcich sa osobitných práv:
Neomarxistický liberalizmus takzvanej novej progresívnej ľavice je aj živnou pôdou pre totálne nezmysly typu: “Rod nie je totožný s pohlavím a je len sociálny konštrukt rolí, ktoré spoločnosť vo svojich zvykoch a tradíciách prisudzuje mužom a ženám.” (Istanbulský dohovor)
1. Muži boli a sú mužmi, ženy ženami; platilo, platí a bude to platiť všade na svete, aj tam, kde to odmieta „na hlavu“ padnutá rodová ideológia v opore o jej pseudo vedu; treba ju zmietnuť z politického stola;
2. Prípady DJ B-komplexu Lenického/Lenickej predtým Matúš Lenický ako aj Conchity Wurst, rodným menom Thomas Neuvirth, dnes použité v kampani euro volieb ultra ľavicovými liberálmi, sú genetické poruchy v časti seba vnímanie, seba prežívanie a seba identifikácie (afirmácia) nie stav normality.
Poruchou myslenia trpia protagonisti liberálnej sociálnej filozofie Frankfurtskej školy neomarxistov (zrod v Nemecku a rozvoj v USA) a pseudo vedy známej ako genderológia („veda o rovnosti pohlaví a rodov“) a k nej hlásiaci sa politický aktivizmus a liberálne politické spektrum.
Rovnosť mužov a žien možno akceptovať ako
a/ rovnosť príležitostí,
b/ rovnosť v odmeňovaní,
c/ rovnosť v prístupe k povinnostiam v rodine, domácnosti a výchove detí.
Ženy a muži nie sú si biologicky a funkčne (anatómia, fyziológia) rovní a rovné, majú odlišnú telesnú a psychickú konštitúciu, ich mozgy pracujú odlišne, myslia, cítia a prežívajú inak, ich rovnosť možno definovať a chápať výlučne v ich vzájomnej ale k sebe príťažlivej rozdielnosti, bi (bio) diverzite a nerozlučnej, neoddeliteľnej komplementarite. To je fšetko, a nič viac ani naviac.
Niečo na ďalšie čítanie: https://blog.postoj.sk/42191/vypovedanie-istanbulskeho-dohovoru-nezastavi-gender-ideologiu
Postupne sú zaznamenávané hlasy už aj za prijatie a legalizáciu pedofílie. Budú raz pedofili rahabilitovaní? Budú raz môcť byť katolícki duchovní, ktorí sú dnes stíhaní cirkvou a svetskou mocou vyhlásení za svätých?

  • SlabéVýborné (+4 skóre, 4 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?