Publikované: 24.07.2022

Dúhový brainwashing alebo resume k dúhovému prajdu

Politické ciele vo veci údajných utláčaných a diskriminovaných práv dúhy sú napĺňané vymývaním mozgov ľudsko-právne a konceptuálne negramotného voličstva a následne politickou vôľou volených zástupcov ľudu. Vymývaniu mozgov dúhovými prajdmi a agendou ľudskoprávnych „neziskoviek“ v opore o nič (!) dotovaných a sponzorovaných západným zahraničím, počnúc Kongresom USA a Sorosovou Open society foundation, je podrobovaná najmä mládež, ako vďačný objekt eugenickej manipulácie a nositeľka “krajších a svetlejších a šťastných zajtrajškov”… no, pre toto sme sa “sami” rozhodli v novembri 1989, ale akosi to nefunguje… dúhové vysvietenie ambasády USA:

Ľudia sa rodia slobodní a rovní v dôstojnosti a právach, ktoré zakladá zákon, inak si rovní nie súRodová rovnosť neexistuje, len rovnaké zaobchádzanie (zo zákona). Manželstvo je v ústave definované ako zväzok muža a ženy, v súlade so základnými ľudsko-právnymi dokumentmi v časti manželstvo: „Dospelí muži a ženy…“ s dôrazom na dospelosť a dve opačné pohlavia.
Delenie rodín na tradičnú a netradičné založila prax rôznych spôsobov spolužitia osôb. Definične existuje len rodina založená manželstvom muža a ženy (etymológia a sémantika substantíva manželstvo). Ostatné typy rodín sú jadrovej rodine podružné. V ústave chýba definícia pojmu rodina.

Pojem sexuálna a menšina (singulár, plurál) v základných ľudsko-právnych dokumentoch neexistuje! V označovacej praxi sa používa neprávom, dôvod: jej heterogenita. Osoby a skupiny dúhy sú strapcom vzájomne nekompatibilných sexuálnych orientácií a preferencií, oddeľujúcich sa od väčšinovej heterosexuálnej populácie s cieľom začleniť sa do nej s opačným výsledkom. Pochybné je označovať ich aj ako LGBTIQ komunita. Dôvod, provokácie ich sexualitou s výsledným efektom: vyprovokovaná sekundárna homofóbia. Peter Weisenbacher potom spúšťa jeho ankety  pre anticenu Homofób roka. Prokuratúru som upozornil na jej príbuznosť s Norimberskými zákonmi v praxi. Prokuratúra by ako strážny pes zákonnosti mala vydať nález preskúmaním súladu dúhového aktivizmu s Ústavou a Čl. 1 odsek 1 v časti ideológia, presnejšie, rodová dúhová neomarxistická ideológia. Aktivizmus “dúhových mimovládok” mám za akty smerujúce k obmedzovaniu práv a slobôd iných! Generálny prokurátor k dúhovizmu a dúhovým prajdom vydal toto predbežné stanovisko:

Dúhovisti ako súčasť nového idologicky riadeného neomaristického proletariátu, vymedzujú sa ako menšina, čo nie je v súlade s definíciou pojmu menšina. Základné ľudsko-právne dokumenty poznajú len pojem národnostná menšina alebo etnická skupina. Sexuálna orientácia na rovnaké pohlavie je odchýlka od antropologickej normy v dichotómii dvoch opačných pohlaví, porucha. Toto je lesbická je sexuálna menšina (?) patrí na ulicu alebo do pornoshopu či na roh vykričanej ulice (?) to je úplná strata súdnosti a zmyslu pre etiketu a mieru vecí (!) tá vpravo je moslimka (?):

Muži a ženy majú právo na manželstvo a založenie rodiny takýmto manželstvom z Ústavy. Ostatné osoby (skupiny) majú právo na súkromie, ktoré dúhovými prajdmi miešajú s právom na zhromažďovanie ale nie verejnú, často nevkusnú exhibíciu svojej sexuality. Sexualita nie je verejná ale súkromná záležitosť. Televíziu a film v tejto veci “neriešim” (Haľko vs. seriál). Láska má viacero podôb, od storgé cez fíliu po eros. Každá má svoje miesto. Sex osebe je sex pre sex. Jeho koncentrát je porno. Tu ide o verejnú prezentáciu sexuality spojenej s provokatívnym a preto spoločensky nežiaducim exihibicionizmom, mimo intimitu súkromia, ktorý tiež je možné označiť ako mentálnu poruchu a etrémizmus, ktorého svedkami sú často maloleté deti. Ale to je úmysel dúhových prajdistov; sexuálna eugenizácia a aktivácia maloletých. A to je trestný skutok!  A to sú kroky, vedúce k sexuálnemu zneužívaniu detí, ktoré sa na dúhových prajdov a “sexuálnych výchovách” dozvedajú, že aj ony majú právo na vlastný sexuálny život v skrytom a zákonom chránenom súkromí domácností… a dievčatká majú “právo” na antikoncepciu a potrat, na ktorom pracujú pedofilní sexuálni devianti (pedofilní muži i ženy). Sexuálne zneužívanie detí kňazmi a pastormi “neriešim”. To je problém cirkevnej a svetskej moci.  

Čerešňou na tej torte sú osoby telesne a mentálne zdravotne postihnuté diagnózou rodová dysfória plus hermafroditizmus. Požiadavky na osobitné zaobchádzanie s trans osobami zakladajú povinnosť rovnakého zaobchádzania s ktoroukoľvek skupinou mentálne alebo fyzicky postihnutých osôb a skupín. Zaradenie rodovo dysforických osôb k „sexuálnym menšinám“ je nenáležité! Neomarxisti majú ostatné skupiny zdravotne postihnutých „na háku“. Kadejakých menšín a “menšín” viac-menej diskriminovaných a utláčaných, dá sa napočítať na mraky! A reálne diskriminovaných! Osoby postihnuté rodovou dysfóriou majú mať právo na špeciálnu zdravotnú starostlivosť, nie osobitné ľudsko-právne postavenie a zaobchádzanie!

Dúhové vlajky na štátne budovy nepatria, lebo: „Slovensko sa neviaže na žiadne náboženstvo ani ideológiu.“ Tak prikazuje Ústava SR v Čl. 1 odsek 1. Španielsko súdnou cestou zakázalo vešanie dúhových vlajok na štátne budovy. V septembri má byť prerokovaný návrh poslancov Tarabu a Gyimesiho s dikciou zákazu dúhových vlajok na štátnych budovách.


Príznačné pre jej hlúpu negramotnosť je toto (takzvaná mienkotvorná persóna liberálnej proveniencie):

Dúhovisti zaútočili na biskupa Haľka vo veci Pohoda a právo na spoveď, na spovednicu mu zavesili dúhovú vlajku, a Záborskú vo veci ochrany náboženských práv a slobôd, lebo rešpektuje ústavu.
K právu na spoveď: Ide o súčasť základného práva na slobodu náboženstva, kresťanskej viery a učenia, súčasť uctievania a obradu.

Pseudo humanistické združenie Ethos útočí na preambulu ústavy a ústavu v časti náboženské práva a slobody. Ide o „cirkev“ ateistických veriacich, ktorých žiadosť o registráciu ako cirkvi bola zamietnutá. Usilujú o redefiníciu pojmu cirkev a zákaz kresťanských cirkví na Slovensku.

 

Takzvaný “rodovo korektný jazyk” je tiež úplne “na hlavu” a do jazyka vnáša neaditívnu zbytočnú a nadbytočnú redundanciu, čím jazyku pridáva na nepotrebnom objeme! Všetci predsa vieme, že učiteľstvo, občianstvo, voličstvo, … tvoria muži a ženy!!!

Rozsudok Roe vs. Wade potraty nezakázal. Vyhlásil len, že potrat nie je základné právo; dá sa očakávať pokračovanie: Manželstvo nie je základné právo; adopcie nie sú základné právo; eutanázia nie je základné právo; samovražda nie je základné právo a tak ďalej… vysvetlivka: O práve na potrat sa Ústava USA ani nezmieňuje!
Ľudské práva a slobody delíme na základné a akcesorické, odvodené alebo doplnkové k základným právam. Prvým základným ľudským právom a slobodou je právo na dôstojný život a jeho ochranu od počatia po prirodzenú smrť.
Najvyšší súd USA len dáva veci na poriadok ako sú. V tom je prelomový vo svetovom meradle. Deväť sudcov prisahalo na Ústavu USA nie na verejnú mienku či do rúk „tiežkresťana“ liberála Bidena, užitočného idiota globalistov Domu Sion.

Európska únia je rozsudkom zdesená a chce meniť taxonómiu základných ľudských práv a slobôd.

Neformálne ako občan Slovenka už nie som členom Európskej únie. Brainwashing znamená aj: „Keď ich nevieš presvedčiť, aspoň ich popleť“. Toto sa nestane, ak mládež dostane náležité vzdelanie a stane sa konceptuálne gramotnou, nie súčasťou Pax Americana s jeho podporou neexistujúcich práv a menšín. Mozgy má vymyté a vypláchnuté mediálny mainstream, ktorý do hláv ľudsko-právne negramotnej verejnosti tlačí všetky tie bludy a sračky, ktoré si osvojila časť nami volených zástupcov ľudu liberálnej a neomarxistickej proveniencie často bez toho, aby to čo len tušili. Sorry, veciam a ľuďom dávam ich pravé mená. Ctím si slobodu slova a prejavu hoc proti spoločenskej etikete. Nie som falošný puritán. Tie persóny robia oveľa horšie veci v bielych golieroch a rukavičkách! Ústava SR sa porušuje priamo v parlamente a v priamom prenose. Zákaz dúhových vlajok mal byť zákonom schválený okamžite po predložení jeho návrhu v prvom čítaní! Zmrdi sa hrajú na koaličnú zmluvu. 

Pekne pozdravujem.
Juraj Režo alias notorickyobcan

P.S. Bude aj toto základné ľudské právo? https://mobilmania.zive.cz/clanky/sex-manzelskych-paru-jen-vyjimecne-loznice-ovladnou-roboti-s-umelou-inteligenci/sc-3-a-1336994/default.aspx

Nekomentujem, názor si utvorte vy: https://www.infovojna.bz/article/list-sexualnym-extremistom-alebo-nahnevany-homosexual-pise-ucastnikom-duhoveho-pochodu-nielen-v-bratislave

 

  • SlabéVýborné (+5 skóre, 5 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?