Publikované: 27.10.2022

Dúhový kockobal a dark šerm v kocke

Vo veciach práv LGBTI+ osôb a skupín treba urobiť jasno a poriadok z pohľadu ľudských práv a slobôd, ústavy a ústavnosti. Nič spoločné s homofóbiou; všetci sme odsúdili nenávisť a extrémizmus. Pohreb dvoch zavraždených osôb bol na podnet prezidentky chránený čestnou strážou; tejto pocty sa nedostalo ani Kuciakovi!
Zo zákona nevinný generál Lučanský a advokát Krivočenko mali tiché pohreby, ministerstvo spravodlivosti tieto vo väzbe neprípustné úmrtia zákonom osobitne chránených väzobne stíhaných osôb, zamietli pod koberec; pozn. editora: Ak Lučanský spáchal samovraždu a ZVJS nepochybil, generál Ivan mal na čele Zboru ostať! Krivočenkovu smrť zrejme zavinil zbor nečinnosťou. Jankovská je na práškoch. Ministerka “spravodlivosti” Kolíková… toto sa dialo v 50-tych stalinistických rokoch predošlého storočia! Ešte stručne: Páchateľ z Čadce bol do väzby vzatý okamžite, päťnásobný vrah Dědeček až na “druhý pokus”. Nevysvetliteľé!!! Údajný dvojnásobný vrah spred Teplárne údajne spáchal samovraždu. Hmm…

Pre upokojenie situácie a nastolenia poriadku treba akútne navodiť stav pravdy, normality a normálnosti spoločnosti už zmagorenej na psychiatriu a znásilňovanej liberálmi a liberálnymi demokratmi a ich rodovou dúhovistickou ideológiou.

Treba navodiť stav úcty a rešpektu k základným ľudským právam a slobodám a Ústave SR: Prestaňte už konečne používať označenia LGBTI+ ako komunitu a sexuálnu menšinu. Nemajú oporu o NIČ! Ide o sémanticky úplne nesprávne používané a pre dané osoby a skupiny nenáležité pojmy! Ľudsko-právne nedefinované! Sú to nástroje ideologickej, politickej a mediálnej manipulácie!

Manželstvo je zväzok muža a ženy. Mimochodom, manželstvo nie je základné právo. Nadobúda sa ako právo dospelosťou mužov a žien:

Čl. 16 Všeobecnej deklarácie ľudských práv: 1. Muži aj ženy, ktorí dosiahli plnoletosť, majú právo, bez akéhokoľvek obmedzenia z dôvodov rasových, národnostných alebo náboženských, uzavrieť sobáš a založiť si rodinu. Pokiaľ ide o manželstvo, majú nárok na rovnaké práva počas jeho trvania, i po jeho rozviazaní; 2. Sobáše môžu byť uzavreté iba so slobodným a plným súhlasom nastávajúcich manželov. 3. Rodina je prirodzenou a základnou jednotkou spoločnosti a má nárok na ochranu zo strany spoločnosti a štátu.
Poznámka editora: Čl. 16 deklarácie nezmieňuje mužov a mužov či ženy a ženy, teda páry rovnakého pohlavia.

Ústavná definícia manželtva ako zväzku muža a ženy je plne v súlade so Všeobecnou deklaráciou ľudských práv a slobôd.

Základné práva sú neodňateľné práva, s ktorými sa rodíme. Práva sa nadobúdajú zákonom a zákonom ich možno obmedziť alebo odňať; ak kto chce, ako vodičák.

Rodinu zakladá spoločné biologické potomstvo manželov, rodičov. Bezdetné manželstvo nie je rodina. Ostatok sú pseudo a umelé rodiny!

Manželstvo je definované Ústavou SR. Chýba ústavná definícia pojmu rodina v súlade s odsekom 3 Čl. 16 Všeobecnej deklarácie ľudských práv a slobôd.

Osoby LGBTI+ sú chránené základným a ústavným právom na súkromie. Vo veci manželstva nemajú právo na rovnaké zaobchádzanie. Nie sú diskriminované ani podľa antidiskriminačného zákona.

O adopciách detí rozhodujú súdy v najlepšom záujme dieťaťa. Adopcie nie sú základné právo.

Vzťahy osôb LGBTI+ je možné okamžite upraviť notárskou zápisnicou. Osobitný zákon netreba, je redundantný (duplicitný). Registrované partnerstvo nie je základné právo.

Mimochodom, ani interrupcie nie sú základné právo. Ním  je základné právo na život od počatia po prirodzenú smrť.

Za daného stavu „liberálnej demokracie“ ktorá ide úplne mimo ústavu, Listinu základných práv a slobôd, aj proti jej preambule, chcem ešte veriť, že ústavný súd mi neprizná právo myslieť si, že som jednorožec a pošle ma s mojím podnetom na psychiatriu. Rozhodol som sa “pritvrdiť” úplne v súlade s Ústavou SR. Ako sa zachová naša politická reprezentácia, nie je môj problém.

Predpoklad definície pojmu komunita a menšina je ich homogenita. LGBTI + nie sú komunita ani sexuálne menšiny. Dôvod: ich heterogenita.
Ide o vzájomne indiferentné marginalizované skupiny s odlišnou, než normotvornou ľudskou heterosexualitou a vzájomne odlišnými sexuálnymi orientáciami mimo antropologickú heteronormu. Podobných zdravotne hendikepovaných skupín sú desiatky. 
Venovať osobitnú umelo nadštandardnú pozornosť deviáciám LGBTI+ nadradenú pozornosti ostatným marginalizovaným skupinám, hodných záujmu, ochrany a podpory je bezočivé ľudsko-právne diskriminačné chucpe, včítane uznesenia európskeho parlamentu proti Slovenskej republike v konflikte s Lisabonskou zmluvou!

Boris Kollár sa odmietol ospravedlniť za výrok o úchylákoch z dúhového prajdu napriek nátlaku militantných extrémistov z LGBTI komunity, politizujúcich spoločne s korporátnymi a štátnymi médiami sexuálnu orientáciu na presadzovanie svojej zvrátenej agendy a permanentne rozoštvávajúcich slovenskú spoločnosť:

Rodová rovnosť existuje len pred zákonom, inak nie! Muži sú muži a ženy sú ženy. Ľudskí samci a samice. Je neprípustné deliť antropinum muža a ženy na desiatky pohlaví a rodov! Ostatok je kockobal a dark šerm. Nedá sa naň pozerať ani tipovať.

Pozadie je známeIdeológia dúhovizmu ako súčasť nástrojov deštrukcie spoločnosti pre účel Agendy 2030, Komisie 300, systémovo deštrukčnej časti Protokolov sionských mudrcov a Veľkého resetu (22. máj Davos, Klaus Schwab a WEF). V rozpore s Čl. 1 odsek 1 Ústavy SR v časti ideológia. Neomarxizmus.

Systém nemožno zmeniť žiadnymi voľbami, len priamou zmenou systému. Stav vecí verejných v EÚ a na Slovensku vyžaduje aktiváciu Čl. 32 Ústavy, ktorým je občiansky odpor pre účel späť vzatia ukradnutej moci ľudu havloidnými pravdoláskarmi, pseudo demokratmi a liberálnymi demokratmi: Tichý generálny štrajk a prevzatie parlamentu pre účel nových reálne demokratických a slobodných volieb a pre nápravu vecí verejných a nevyhnutných potrebných zmien Ústavy SR. Súčasná parlamentná politická reprezentácia tie zmeny nevykoná. Kapre si svoje rybníky nevypúšťajú…
Houston! Houston! Máme problém! Nefunkčnú “Národnú radu Slovenska” či čiu. Čertkus a zlé korenie alebo zásah “zhora”! Ostatná výstraha. Takto to fungovať nebude a nemôže. Odkaz parlamentárom: Skráťte a skončite to. Padáte do stále hlbšej vlastnej blokády. Treba zmenu! Predbežne vlády. S ňou musí prísť zmena politického systému. Zväzky párov rovnakého pohlavia vás ani nás z tej biedy nevyvedú… 

Pekne pozdravujem.
Juraj Režo alias notorickyobcan

 

 

  • SlabéVýborné (+3 skóre, 3 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?