Publikované: 29.09.2019

Dve strany jednej mince zvanej pedofília

Pedofília znamená láska k deťom. Sama o sebe môže byť na ich prospech, vychovávaná aj u nich učením, a nimi odovzdávaná ich deťom. Pedofili spravidla deťom neubližujú, písal denník SME.

Rockefeller a Biden:

Písal som a volal po konzekvenciách. Názor nemením, lebo na dúhových prajdoch sa objavili požiadavky aj na legalizáciu pedofílie. A s nimi zdokumentované náznaky a prejavy adorácie satanizmu. Tu už treba spozornieť.
S poukazom na perex môjho článku, len toľko k pedofílii, podľa videnia liberálov a z klávesnice denníka SME: https://komentare.sme.sk/c/22162410/aj-pedofil-ma-pravo-na-zivot-bez-predsudkov-a-odsudzovania.html
Odkaz na Česká pedofilná komunita ČEPEK: https://www.pedofilie-info.cz/cepek-ceskoslovenska-pedofilni-komunita/
Tipujem si, lebo mi tak velí skúsenosť, že po Grete Thunberg a afére klimatických zmien, nastane zhruba po 14-tich dňoch mediálne ticho, len s dozvukmi. Viac pribudnú správy o úspechoch dobývania vesmíru pri hľadaní vhodnej planéty pre evakuáciu papalášov, ktorí si ich platia.
To, čo sa ale už desiatky rokov deje najmä v USA, a ak sa aféra prevalí médiami, a tie, aj pro liberálne, budú to, čo dnes odmietajú, nútené pustiť ju „von“ nielen s „konšpiračnými hoaxmi“ bude iná káva…
Než sa spolu dostaneme k zatiaľ nie celkom odhalenému ale už známemu, reálnemu hororu, čakajúcemu na jeho mediálnu prietrž, na tému odvrátenej strany pedofílie, si načrtnime niečo o druhoch lásky:
Fília všeobecne znamená to, čo germanofília, rusofília, amerikanofília, slovanofília, ako láska, ale aj filatelia (zber poštových známok; prvá časť slova „fil“ odkazuje na fíliu). Opakom fílie je fóbia.
Oboch skupín je neúrekom (bežných, aj patologických) menej a viac závažných, podľa diagnostického posudku manuálu diagnóz WHO, na škále ešte normality po abnormalitu, odchýlku od normy a normality, deviáciu, a ak sa dostane k odborníkom, s možnosťami terapie (klaustrofóbia, gerontofília, zoofília).
Trestnoprávne ide o prípady dokonaných skutkov, s významom obzvlášť závažnej trestnej činnosti proti zdraviu a životu, vyžadujúcich si ochranu spoločnosti výkonom trestu odsúdeného páchateľa v prípadnej detencii, pod dohľadom klinických psychológov, psychiatrov so ženijnou ochranou a ozbrojeného zboru ZVJS SR (Slovensko zatiaľ ešte stále nemá detenčný ústav, ako jediný a len prvý (!) sa už dlhé roky buduje v Hronovciach).
C.S. Lewis: „Láska začne byť démonom vo chvíli, keď začne byť bohom. Ak by sme ignorovali pravdu, že Boh je láska, mohli by sme nebadane dospieť k opačnému tvrdeniu, totiž že láska je Boh.“
Autor knihy Štyri lásky potvrdzuje aj spochybňuje Božiu Agapé, ponad ľudskú fíliu, zamilovanosť a lásku, tú, ktorá sa nezhmotňuje, ostáva v duchovnom priestore, a je vše objímajúca. Agapé vypĺňa všetok priestor neživej a živej hmoty zvnútra i zvonka, s vedomím akejkoľvek stupňovitej povahy a intenzity. Z neživého pod vplyvom Agapé môže vzniknúť život, ktorý po vyčerpaní svojej energie a smrti hmotného tela (soma) ako púzdra duše (psyché), tej ako púzdra ducha (pneuma, rúach) po hmotnej smrti tela, vracia sa do nehmotného sveta. Aby nové živé, skrz naskrz svojou energiou prestúpila a prežiarila.
Vieme, že telo po smrti sa rozloží a obrazne (metafora) aj vecne platí, že „prach sa v prach obráti“. Telo (soma) je hardvér riadený softvérom, púzdro duše. Duša, psyché, je púzdro a vnútorný priestor činného softvéra.
Hypotéza: Duch (otázkou je jeho existencia) môže to byť prázdny voluntaristický konštrukt, podľa kresťanského a predkresťanského učenia reálna entita s transcendentálnym vedomím, presahujúcim telo, dušu a komunikujúc von i dnu s vesmírnym Duchom a Bohom. Vieme, že Boh otec, Boh Syn a Boh Duch, tvoria kresťanskú jednotu troch, známu ako triádu Božskej svätej Trojice. Neriešim.
Pojem Duch, Rúach, Spirit, spiritualita, pozná a používa náboženstvo, pre európsku civilizáciu a kultúru, ktorej je základom; judaizmus a najmä väčšinové kresťanstvo.
Na okraj, viac som o tom zmienil inde, ľudská bytosť disponuje IQ (inteligenčný) EQ (emočný) a SQ (spirituálny) kvocientmi, pričom SQ je schopnosť a spôsobilosť pre percepciu, apercepciu a prežívanie duchovna a duchovnosti. V svetskom aj náboženskom význame a zmysle.
Ak emócie, city a afekty vznikajú ako odozva na potreby živej entity, je možné ich definovať ako spôsob prežívania ľudskej biochémie, známej ako „vzťahová emočná a citová chémia“ (sympatia, antipatia, láska, zamilovanosť, erotická a sexuálna túžba, odpor, chlad, animozita…)
Starovekí Gréci definovali a pomenovali štyri druhy emočného a citového vzťahu ako storgé, fília, eros (láska) a Láska (Agapé).
Storgé
možno pripísať rodičovskej, súrodeneckej, učiteľskej „láske“ ktorá vyjadruje vzťah k osobám v intenciách ich ochrany, zábezpeky, opatery, starostlivosti, bez prítomnosti eros a sexuality a fyzických kontaktov “navyše”.
Eros má v sebe aspekt sexuálnej príťažlivosti, zaľúbenia do druhých alebo aj do seba (auto erotizmus) ako naplnená, nenaplnená, prijatá, odmietnutá. Eros sa môže prejaviť aj ako fetišizmus k neživej veci.
Eros na osi hetero sexuality, eros na osi rovnakých pohlaví, eros na osi dospelá osoba, dieťa, na osi iný predmet, objekt; má výlučne zmyslový charakter, pochádzajúci z prostredia a výbavy ľudského tela a duše, psychiky.
Agapé má božský, nadľudský, charakter (nad pozemské schopnosti ľudí). Prúd Agapé chce prejsť a naplniť psyché, ak mu to ľudská bytosť (myslenie, správanie, skutky) umožní. Obnovu zhataného toku Ducha svätého a Agapé (Božej lásky) kresťanské učenie zakladá spoveďou, ľútosťou, sviatostnou eucharistiou a pokáním.
Veriace osoby vnímajú obnovu prúdu Ducha Agapé reálne i obrazne „úbytkom svojej hmotnosti“ a vitálnych funkcií… (neriešim). Odvekou otázkou mysliacich ľudských bytostí, je: „Kam sa po smrti podeje ľudská duša a duch“? Tiež (tu) neriešim.
Zmyslový zážitok, zvrátený a redukovaný na pôžitok najnižšej pod úrovne sexuality, sexuálna rozkoš bez jej plodivého a rodivého následku množenia ľudskej rodiny a rodu, je temná stránka pedofílie.
Ide o patickú a patologickú poruchu sexuálnej orientácie a preferencií.
Dva ľudsko-právne dokumenty o právach dieťaťa definujú pojem dieťa a najlepší záujem dieťaťa (zaobchádzanie a ochrana).
Deklarácia práv dieťaťa (OSN 1959): https://online.zilinskazupa.sk/getattachment/Info-modul/Sluzby/Informovanie-o-ochrane-prav-dietata,-jeho-zivota-a/Deklaracia-prav-dietata.pdf.aspx
Dohovor o právach dieťaťa Dohovor o právach dieťaťa prijalo Valné zhromaždenie OSN 20 novembra 1989 a ratifikovalo ho aj Slovensko. https://www.unicef.sk/files/dohovor_o_pravach_dietata.pdf
Dohovor sleduje aj ochranu detí pred zneužívaním na iný účel, než na ktorý je dieťa, svojím vekom a sociálnym a právnym postavením určené.

Po predošlej informačnej príprave nasleduje zlom a prechod in medias res, k veci temná stránka pedofílie (len pre silnejšie a odolnejšie povahy) plus otázka: Quo vadis slovenská “liberálna demokracia? Ide konšpirácie? Hoaxy? Kam až siaha chobotnica liberálnej demokracie a deep state USA?  
Pre svoje existenčné a existenciálne prežitie potrebujú USA aj Európa, mienim najmä projekt EÚ, svoje zásadné preformátovanie návratom k overeným paradigmám (vzorcom), trvalým hodnotám a ich ochrane zastavením, kriminalizáciou a odmietnutím šírenia ideologického a politického, liberalizmu, ktorý je udičkou satanského, satanistického zla. To zlo existuje. Jeho existencia je odmietaná pro liberálno-demokratickými politikmi a ich médiami. Otázka: Čo je horšie? Nacistický alebo satanistický pozdrav? Aféra pizzagate bola odmietnutá ako konšpiračná teória, majúca za cieľ poškodiť amerických demokratov vo voľbách…
Ešte dávno skôr, než sa Denník SME podujal na ochranu a obhajobu pedofílie, reagoval na pizzagate takto:
https://svet.sme.sk/c/20404416/clintonovu-prenasleduje-pizzagate-konspiracia-zacina-byt-nebezpecna.html
Blížiac sa k záveru článku budem stále stručnejší, ponechám len na vašej slobodnej vôli, ako s informačným materiálom, ktorý mi dnes „podbehol“ do mojej klávesnice naložíte, a až s akým záujmom si ho prečítate a prezriete si aj diskusiu k existencii deep state USA, preklad: https://slovnik.aktuality.sk/preklad/-/?q=states+of+deep a ako to bolo s watergate (Nixon) o čom a kto je Joe Bidden a jeho syn, o tom, kto „natrel“ Trumpa s jeho telefonátom so Zelenským, ďalším lokajom liberálov, riadených Rockefellerom, o impíčmente vedenom proti Trumpovi, z prostredia Joe Biddena, Trumpovho prezidentského proti kandidáta, s odkazmi na  články a video dokumenty, ale aj sťažnosti diskutujúcich, že sú postupne z Youtube odstraňované…
Pokým sa dá, čo-to posťahujte a uložte si. Pre ďalšiu potrebu. Citujem perex videodokumentu so slovenskými titulkami:
„V USA pracujú rôzne komisie a prebiehajú rôzne vyšetrovania aj vo veci rozsiahlej dark pedofílie. Vyšetrovací tribunál Medzinárodného tribunálu pre prirodzenú spravodlivosť (ITNJ) v prípade obchodovania s ľuďmi a zneužívania detí zverejňuje šokujúce informácie o angažovanie globálnej elity v týchto zločinoch.
Hovorí Robert David Steele, bývalý agent špeciálnych operácií americkej Centrálnej spravodajskej služby (CIA) a spoluzakladateľ Námornej spravodajskej služby Marine Corps Intelligence Activity. Steele sa vyjadruje o skutočnostiach, ktoré sa týkajú kriminálnych elementov pôsobiacich vo vládnych štruktúrach a iných vysokých úrovniach americkej spoločnosti.
Aspoň jedno video: https://www.youtube.com/watch?time_continue=586&v=d2sWFTMVNUc
Idem ho dopozerať.
Najnovší, dnešný, článok Tadesco (poznámka: Soros je oproti Rockefellerovcom takmer nula, len ich poslušný podriadený závislý otrok a sluha):
https://tadesco.cz/rockefellerova-banda-se-dala-na-pochod-pokus-o-prevrat-v-usa-a-v-britanii-ma-spolecneho-jmenovatele-afera-watergate-jako-pres-kopirak-biden-a-jeho-povedeny-synek/
Pekne pozdravujem.
Juraj Režo alias notorickyobcan

 

  • SlabéVýborné (+3 skóre, 3 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?