Publikované: 30.10.2015

Elgébétéizácia a islamizácia Európy a homofóbne Slovensko

Vo svetle ľudských práv, propagácie spájania a miešania kultúr a civilizácií dochádza k potenciálne nebezpečnému kontaktnému stretu multikulturalizmu a gender ideológie s islamom.
Kresťanstvo ako autochtónne (pôvodné) náboženstvo Európy, ktoré sa spolu so židovstvom podieľalo na genéze európskej kultúry a jej hodnôt, vnímam v časovom priestore ostatných storočí a súčasnosti zjavne ako neagresívne a nemilitantné, na rozdiel od radikalizujúceho sa fundamentálneho a geopoliticky expanzívneho islamu.
Kresťanské cirkvi (denominácie) tak ako katolícka, si robia svoju prácu a ostávajú na svojich vyhranených pozíciách voči katolicizmu, s jeho centrom vo Vatikáne.
Homosexuálna loby robí veľa kriku s veľkou mocou a vplyvom v oblasti politiky a svojej úspešnej infiltrácie do mienkotvorných médií, a prostredníctvom vlastných nástrojov propagandy manipuluje verejnú mienku ako údajná diskriminovaná, utláčaná a bezprávna “menšina”.
Inštitút ľudských práv vyhlásil vojnu kresťanom. Romana Schlesinger na prvej rakúskej pumpe označila Ježiša za sadomasochistu. Anketa Homofób roka vykazuje znaky Norimberských zákonov (značkovanie, nálepkovanie) a zatiaľ nikomu neprekáža, že ide o fašizáciu spoločnosti zanedbateľnou skupinou sexuálnych deviantov (úchylka, odchýlka od hetero normy): sexuálna a pohlavná aberácia v oblasti pohlavnej a rodovej identity (pozri slovníky). Táto zanedbateľná skupina hodlá prepracovať aj slovenčinu na „rodovo korektný“ jazyk a svoj obraz.
Fašizácia spoločnosti prebieha pod záštitou transatlantického Západu, EÚ a EK. Ak nedôjde k jej zastaveniu, na Slovensku zavládne totalita a vláda LGBTI loby. A strach. Slovenská vláda, ministerstvo spravodlivosti, v ktorého gescii je Akčný plán pre LGBTI osoby na roky 2016-19, prokuratúra a OČTK by už konečne mali spozornieť. Ak sa na nej svojou nečinnosťou nechcú podieľať…
Ústava SR a Trestný zákon: pripravuje sa ďalšia novela TZ (novelu 2013 iniciovali mediálne šaškujúci populisti Matovič a Sulík). Na základe Akčného plánu pre LGBTI persóny na roky 2016-19 sa pripravuje jej sprísnenie. Zároveň prebieha kampaň za ratifikáciu rodovou ideológiou presiaknutého Istambulského dohovoru a jeho infiltrácie do slovenského právneho poriadku, v rozpore s ústavným: „Slovensko sa neviaže na žiadnu ideológiu ani náboženstvo.“ Navzdory jeho odmietnutiu OBSE en bloc.
Nenávisť voči kresťanom a kresťanofóbia nie je trestným činom: trestné činy súvisiace s primárnou a sekundárnou xenofóbiou a homofóbiou neboli vôbec definované, ale sú kadekým používané a nadužívané ako maslo a chlieb. Beztrestne, bez konzekvencií.
Otázka: Ako vnímajú predáci LGBTI príchod islamu do Európy? To sme sa z ich médií nedozvedeli. Kľúčovým nepriateľom je pre nich “homofóbne” kresťanstvo a katolícka cirkev. Dajú sa očakávať nenávistné, kresťanofóbne a hysterické reakcie na výsledok rokovania biskupskej synody a pápežský dokument vo vzťahu k postoju katolíckej cirkvi k homosexuálom… katolíci “zasa potvrdili”, že sú klérofašistické (čo len chcete!)… no, ešte by to chcelo “hodinu hnevu” aspoň raz týždenne. :-)
Fenomén homosexuálnej a sexuálnej revolúcie spadá do historického rámca päťdesiatych rokov, k začiatkom rozvoja ideológie sexuálneho liberalizmu (prvý krok), ktorá chcela zredukovať sexualitu na jej infantilný a hravý aspekt. V opore o nič. Alebo: “Človek je sexuálna bytosť už od narodenia”.
Vedecké dôkazy: Výskumy Kinsey Institute s novorodencami, kojencami a batoľatami (sexuálne dráždenie a týranie, pozorovanie, publikovanie výsledkov vlastného dlhoročného bádania …). Vlastne: detská pornografia zneužitá a povýšená na pseudo vedecký výskum.
Začiatkom sedemdesiatych rokov sa začalo tvrdiť (druhý krok), že sexuálny pôžitok je primárnym právom osoby, teda aj dieťaťa (Výsledky výskumov Kinsey Institute) premietané do teórie a praxe ľudských práv. Prvé náznaky a pokusy o legalizáciu sexu s deťmi..
Rozšírila sa najmä nepravá homosexualita druhého typu.
Dnes sa homosexualita považuje (tretí krok) za sexuálnu identitu vďaka intenzívnej práci gay aktivistov vo všetkých najdôležitejších inštitúciách, ako OSN a Európska únia, Európska komisia (správy Lunacek, Estrela, Tarabela, Ferrara, Rodriguez), ktoré nielen že sexualitu obhajujú už ako normálnu, ale narúšajú a rozbíjajú prirodzený rodový základ spoločnosti na biologickom princípe dvoch opačných pohlaví a gender mainstreaming (rodová ideológia údajnej rovnosti pohlaví a rodov).
Správa Ferrara poukazuje na údajnú diskrimináciu LGBTI skupín. Správa Rodriguez žiada povinnú bezvýhradnú sexuálnu výchovu v duchu rodovej ideológie a zároveň sa domáha voľného prístupu k antikoncepcii a interrupcii už pre neplnoleté dievčatá, bez súhlasu ich rodičov (lebo údajné osobitné práva ženy slobodne vládnuť svojmu telu).
Oblasť medicíny a psychiatrie: Začiatkom sedemdesiatych rokov sa gay aktivisti veľmi chceli presadiť, a preto začali používať lož, polopravdy (ich mecenášmi platená pseudo veda) verbálne i fyzické násilie: homosexuálne združenia intervenovali na všetkých lekárskych kongresoch, aj brutálnymi metódami, vytrhnúc mikrofón tomu, kto sa opovážil vzniesť pochybnosti alebo artikulovať odborné námietky.
Obsadili strategické miesta a infiltrovali sa aj do správnej rady Združenia amerických psychiatrov (APA). Homosexualita bola vymazaná zo zoznamu psychiatrických chorôb, rezolúciou dosiahnutou hlasovaním po tom, čo boli všetkým členom vopred zaslané osobné listy.
Nikdy predtým sa nestalo, aby bolo odborné stanovisko prijaté hlasovaním.
Vedecká rozprava a diskusia v korektnej komunikácii prebieha podľa prísnych zásad vedeckej etiky a etikety, a v oblasti lekárskej vedy, ktorou je aj psychiatria (prípadne psychológia) pod dohľadom humánnej bioetiky. Pre lekárov je už takmer nemožné, aby nahliadali homosexualitu aj z odborného hľadiska.
Následne Svetová zdravotnícka organizácia i legislatívy jednotlivých štátov začali popierať existenciu sexuálnej odlišnosti, pričom najprv akceptovali homosexualitu ako normálnu, potom povolili manželstvá medzi osobami rovnakého pohlavia a nakoniec im umožnili aj adopciu detí.
Homosexuáli vnútorne trpia. Nevedome ale aj vedome. A „zatĺkajú“: vravia, že nie, hoc stále vychádza na povrch problém frustrácie, deprivácie a zle maskovaných depresií, izolácie a nestability vo vzťahoch. Robia to pre nich typickým afektovaným, tragikomickým a hysterickým spôsobom.
Ak sa heterosexuál „stane“ homosexuálom, gratuluje sa mu; v opačnom prípade sa ním opovrhuje (nanajvýš je bežnou, bezvýznamnou šedou myšou).
Conchita Wurst bola použitá na oslavu sexuálnej deviácie a revolúcie a stala sa symbolom víťazstva transrodovej „identity“ (ibaže) ona, ono, on (?) osobnú, vnútornú identitu nemá. Iba pseudo identitu úpravou zovňajšku a oblečením. A šaržírovaním (pojem z herectva, znamenajúci “prehrávanie”, afektovanosť). Conchita nepotrebuje slávu. Potrebuje najmä intervenciu a pomoc (psychologické poradenstvo, klinická psychológia), psychiatrie a podporu odborníkov z iných medicínskych oblastí. Podľa medzinárodnej klasifikácie chorôb ide o diagnózu pod číslom F.64 (tú sa „zatiaľ“ transrodovým aktivistom nepodarilo prekričať…). Príklad šaržírovania (prehrávania): jej zbožňovatelia ma zmietnu zo stola… ale: “Proti gustu žiaden dišputát”. Ide o tú, ktorá sa tvári, že úžasne spieva a netají, aká je sama zo seba užasnutá. Okrem toho (k médiám a protiruskej propagande “od veci”): Alexandrovci ukončili slovenské turné veľkolepou šou. Robili “krovie” Lucii Bílé…
Späť k veci (propaganda): Mŕtve dieťa vyplavené morom na breh sa stalo symbolom európskej xenofóbie.
Súbežne prebieha islamizácia Európy. Má tiež tri fázy (kroky). Ako Overtonovo okno.
Skúste si vyhodnotiť stav oboch: homosexualizácia a islamizácia západnej a severozápadnej Európy. Ibaže, islamizácia sa tiež skrýva za údajné ľudské práva. Lebo údajná „univerzalita“ ľudských práv zakladá „dobrý dôvod“ na multikulturalizáciu Európy. Ibaže Brusel ignoruje fakt totálnej nekompatibility náboženstva a kultúry islamu s európskou kultúrou a kresťanstvom.
Boj za práva moslimov v Európe môže mať fatálne následky pre Európu a nielen: mimovládky tretieho sektora operujúce v oblastiach práv LGBTI persón a skupín by mali zvážiť svoje proti kresťanské a proticirkevné pôsobenie. Dôvod: do Európy prichádza islam…
Európu zaplavujú imigranti z tretieho a najmä islamského sveta: politická a spoločenská kríza sa zo dňa prehlbuje. Zväčša ani kompetentní na hraniciach nevedia, kto je kto, odkiaľ prichádza a čo v Európe chce (nelegálni imigranti, často bez alebo s falošnými osobnými dokladmi). Voľne pohybujú po Európe. Lebo Schengen. Prichádzajú aj homosexuáli. A hľadajú v Európe útočisko.
Vývoz demokracie a ľudských práv do krajín a regiónov Blízkeho východu prináša už od americkej Púštnej búrky, ktorá prefúkla Irak (1990-91) svoje „ovocie“…
S prepáčením, strácam prehľad: domáci, diskriminovaní a utláčaní homosexuáli na Slovensku, z islamského sveta utekajúci homosexuáli, žiadosti o azyl, dočasnú doplnkovú ochranu… ako to vlastne je? Nemá bič (ľudské práva) alebo, ak kto chce palica, stále zreteľnejšie dva konce? Posúďte sami:

  • SlabéVýborné (+2 skóre, 2 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?