Publikované: 18.04.2020

EP odsudzuje kontroverzné kroky Maďarska a Poľska

Európsky parlament prijal v piatok 17. apríla uznesenie, v ktorom opisuje nedávne kroky maďarskej a poľskej vlády počas vypuknutia koronavírusu za „úplne nezlučiteľné s európskymi hodnotami“.

Preberám s osobnými poznámkami podľa: https://www.euractiv.com/section/justice-home-affairs/news/ep-condemns-hungarys-and-polands-controversial-coronavirus-moves/
1. Maďarsko a Poľsko majú svoje pôvodné národné hodnoty, ktoré sú v plnom súlade s pôvodnými európskymi a v konflikte s novými až absurdnými pseudo hodnotami EÚ…
Zákonodarcovia vyzvali Komisiu, aby určila, či Maďarsko a Poľsko porušili právne predpisy EÚ, a vyzvali Radu, aby zaradila procedúry a postupy podľa článku 7 späť do programu rokovania.
Mám to za riskantný krok EÚ… (on tam vlastne nik nenesie osobnú zodpovednosť za EÚ; ide tam len o „hru“ na demokraciu).
V EP sedí množstvo negramotných, nespôsobilých a kontroverzných persón.
Výsledkom sankcií podľa článku 7 Zmluvy o EÚ by mohlo byť pozastavenie hlasovacích práv Maďarsku a Poľsku.
V troch odsekoch spoločného uznesenia o reakcii EÚ na pandémiu a jeho dôsledkoch, ktoré podpísali predsedovia všetkých štyroch veľkých politických skupín v Európskom parlamente, poslanci EP zopakovali postoj Európskej komisie, že reakcie musia byť „v súlade s pravidlom“ zákona „primerané, jasne súvisiace so zdravotnou krízou a „časovo obmedzené“ (povedal Sassoli, predseda EP).
Pre úplnosť ešte chýba, aby sa aj Covid-19 musel správať primerane podľa Lisabonskej zmluvy a riadil sa príkazmi Európskeho parlamentu a smernicami Európskej komisie.
2
. Odporúčam „zákonodarcom“ a „Komisiu“ EÚ aby Maďarsko a Poľsko nedráždili a „neskúšali“ a svoj čas venovali riešeniu ekonomickej a finančnej krízy EÚ znásobenej Covid-19. Ich priame zasahovanie do vnútorných záležitostí členských štátov EÚ môže nem dopadnúť dobre (Ez nem fog jól fordulni) vo vzťahu k Maďarsku a podobne to nie wyjdzie dobrze vo vzťahu k Poľsku.
“Chceme prekonať túto krízu prostredníctvom demokracie, chceme, aby sme boli úspešní podľa našich pravidiel a zmlúv. Nesmieme zvrátiť pravidlá a hodnoty, ktorými sa riadi naše spolužitie“.
3. EÚ stále viac skloňuje „musíme a nesmieme“. A to je diktát.
“Z našej strany chceme, aby bolo jasné presvedčenie potvrdené, musíme sa držať našich presvedčení, našich hodnôt a dohôd,” dodal Sassoli.
4. To „musíme“ nevyznieva demokraticky. Nevidno v ňom ani za mak tej EÚ deklarovanej „liberálnej demokracie“.
V uznesení, ktoré prijalo 395 za a 171 proti, zákonodarcovia kritizovali maďarské kroky „na neurčité predĺženie výnimočného stavu, splnomocniť vládu, aby vládla dekrétmi bez časového obmedzenia a oslabila dohľad parlamentu.”
5. Maďarskú vládu splnomocnila maďarská parlamentná väčšina. Doba neurčitá bola prijatá pre operatívnu činnosť vlády bez zbytočných parlamentných „demokratických tančekov“; opatrenia a predlžovanie mimoriadneho stavu a ochranných opatrení je prehodnocované raz týždenne.
Európsky parlament tiež odsúdil „útok na práva transsexuálov a intersexuálov v Maďarsku“, odvolávajúc sa na návrh zákona, ktorý by občanom bránil v legálnej zmene pohlavia.
6. Návrh zákona som nevidel, ale v slovenskom by som vypustil invazívny zásah do anatómie, ako podmienku k matričnej zmene pohlavia. Rodová dysfória a hermafroditizmus sú vážne poruchy nesúladu osobného prežívania rodu s anatomickým pohlavím. Chirurgický zákrok je nevratný. Ako tetovanie. Až do hrobu.
Poslanci tiež odsúdili poľskú konzervatívnu vládu PiS na jej rozhodnutie „usporiadať prezidentské voľby uprostred pandémie, ktorá môže ohroziť život poľských občanov a podkopať koncept slobodných, rovných, priamych a tajných volieb“.
7. Tie voľby môžu prebehnúť za „štandardných“ ochranných opatrení; životy ohrozujúce môže byť aj postupné „rozvoľňovanie“ ochranného režimu ekonomiky a obchodu a spoločenského života! Hráme sa „vadí-nevadí“? Hmm…
Uznesenie odsúdilo „pokusy o ďalšiu kriminalizáciu potratov, stigmatizáciu HIV pozitívnych ľudí a oslabenie prístupu mladých ľudí k sexuálnej výchove v Poľsku.
HIV pozitívnych tvoria najmä nezodpovedné osoby a skupiny zo spektra dúhy; podieľajú sa na ohrozovaní verejného zdravia. Sprísnil by som trestnú legislatívu v opore o zákon o ochrane verejného zdravia. Pozoruhodné je, že tieto štatistiky nie sú žiaduce. To sú „európske hodnoty“?
8. Sprísňovanie potratov v katolicistickom Poľsku je nad rámec kresťanského učenia a naráža na základné ľudské práva v časti ochrana zdravia a života žien, s kvalifikovanou indikáciou pre potrat a základné ľudské právo na výhradu vo svedomí (tehotenstvo ako následok násilia). Aj v tejto veci mám Poľsko za rozumné. Odmietam brať ženám túto časť ich slobôd a práv.
EÚ ale neprotestuje proti „čiernej diere“ v slovenskom zákone (totálne liberálna sloboda potratu po dobu prvého trimestra je v rozpore so základným ľudským právom na ľudský život od počatia po prirodzenú smrť)!!!
EÚ pristupuje k ľudským právam selektívne. Podporuje znižovanie pôrodnosti. To má svoje známe pozadie. Všetci vedia, že EÚ chce vymaniť pôvodné obyvateľstvo za „nové“, zlikvidovať rodinu a národné štáty pre budúcu Paneurópu…
Zaujímavé je, že pokračuje v saturácii EÚ utečencami, tie deti a mladiství z Grécka, sú všetko mladí a zdraví chlapi, medzi nimi nie sú žiadne dievčatá! Takzvaná „povinná zdieľaná solidarita“ namiesto povinných kvót pre utečencov je ten istý humbug riadený OSN a jeho Agendou 2030!
K sexuálnej výchove
: Ide o súčasť neomarxistickej ideológie rozvolňovania etiky a zábran v sexe, prvok rozbitia a likvidácie rodiny, založenej manželstvom muža a ženy; treba posilniť vzdelávanie a výchovu k zodpovednému sexu, partnerstvu a dobre plánovanému rodičovstvu; ubudne tým aj  nechcených tehotenstiev a potratov. Nebudú miznúť nenarodené deti.
Poslanci vyzvali európsku exekutívu, aby použila „všetky dostupné nástroje a sankcie EÚ“ na riešenie toho, čo označujú ako „závažné a pretrvávajúce porušenie“, v súlade s jazykom uvedeným v článku 7. Vyzvali „Radu, aby do programu rokovania zahrnula diskusie a postupy súvisiace s prebiehajúcimi postupmi podľa článku 7.“
9. Článok 7 Lisabonskej zmluvy môže znamenať odchod Maďarska a Poľska z EÚ…
Členské štáty časti V-4 hoc deklarujú svoje smerovanie k EÚ, ale tu i tam „cítiť“ že cez zovreté zuby.
Odkaz EÚ: Neprovokoval by som. Nie je vhodný čas. Napokon, už ani nebude. Covid-19 a ním znásobená ekonomická a finančná kríza budú násobne hlbšia, než medzivojnová z roku 1929.
Ešte raz: Európska únia a jej „hodnoto tvorcovia“ nech sa venujú veciam primeraným stavu EÚ po brexite a veciam, týkajúcim sa zdravia a životov občanov EÚ a ich klesajúcej životnej úrovni v čase Covid-19.
Na stole je akútne dočasný alebo trvalý základný nepodmienený príjem. Som si istý, že naň príde.
Tu nie je namieste „životná úroveň“ protagonistov nadnárodného priemyselného a finančného kapitálu, ktorý na Covid-19 mieni na úkor obyčajných ľudí, otrokov systému, chazarskými finančnými politikami a pritom sa tváriť “filantropicky” len a zasa zbohatnúť. A to je chucpe (bezohľadná bezočivosť)!

Doplnok 19.4.2020
Eurokomisárka Věra Jourová, nechala sa v nedeľných Otázkách Václava Moravce počuť, že Článok 7 LZ proti Maďarsku a Poľsku sa otvárať nebude.
Pre kontrolu demokracie a ústavnosti majú členské štáty EÚ vlastné ústavné súdy.
Zdroj: https://www.ceskatelevize.cz/porady/1126672097-otazky-vaclava-moravce/220411030510419-otazky-vaclava-moravce-2-cast/

Pekne pozdravujem.
Juraj Režo alias notorickyobcan

  • SlabéVýborné (+3 skóre, 3 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?