Publikované: 15.03.2021

Etické a ľudsko-právne aspekty testovania, karantény a vakcinácie

Debaty o povinnom testovaní, karanténe, očkovaní a covid pasoch sú bezpredmetné. Musia byť dobrovoľné v opore o medzinárodný ľudsko-právny dokument Norimberský kódex a Charta práv pacienta, z ktorej vyplýva dobre informovaný súhlas každej osoby s medicínskym zákrokom a jeho súčasťami, teda aj testovaním, karanténou a preventívnou ochrannou vakcináciou.
Slovensko a 27-čka EÚ ako aj väčšina nečlenských štátov EÚ sú členskými štátmi Rady Európy, a majú sa riadiť jej rezolúciami aj v časti zdravotná starostlivosť a ľudské práva.
Návrh rezolúcie Rady Európy č. 2361/2021 (draft, predbežná verzia)
Autori: Parlamentné zhromaždenie Rady Európy
Pôvod: Diskusia zhromaždenia 27. januára 2021 (5. schôdza; pozri dokument 15212: Správa Výboru pre sociálne veci, zdravie a udržateľný rozvoj, spravodajkyňa: Jennifer De Temmerman). Text návrhu bol prijatý zhromaždením 27. januára 2021 (5. zasadnutie).
https://pace.coe.int/en/files/28925
Mimo iné sa v dokumente uvádza (vakcinácia):
Bod 7.3.1. Zabezpečiť, aby občania boli informovaní, že očkovanie NIE JE povinné a že na nikoho nebude vyvíjaný politický, ekonomický, sociálny, psychologický alebo iný tlak, podrobiť sa vakcinácii, bez osobného súhlasu, ak si to neprajú sami;
Bod 7.3.2. Zabezpečiť, aby nikto nebol diskriminovaný za to, že nebol očkovaný kvôli možným zdravotným rizikám, alebo nechcel byť očkovaný;
Ak sa tak rozhodne, každá osoba má mať právo slobodného výberu vakcíny z dostupnej ponuky.
Oba body sa z povahy veci špárania sa v nose pre účel odberu biologického a genetického materiálu, vzťahujú tiež na povinno-nepovinné, dobrovoľno-nedobrovoľné testovanie v celom priestore EÚ.
S odkazom na rezolúciu Rady Európy 2337 (2020) o demokraciách, ktoré čelia pandémii Covid-19, zhromaždenie opätovne potvrdzuje, že ako základné inštitucionálne orgány demokracie musia parlamenty za pandemických okolností naďalej plniť svoju trojitú úlohu:
Zastúpenie, právne predpisy a dohľad. Zhromaždenie preto vyzýva parlamenty, aby podľa potreby vykonávali tieto právomoci aj v súvislosti s vývojom, prideľovaním a distribúciou vakcín Covid-19.
Prikazujú to aj postoje EP a EK k veciam demokracie a právneho štátu v politickom priestore EÚ…
Poznatky: Selektívny prístup, nerovnaké zaobchádzanie a rozličná metráž.
https://pace.coe.int/en/files/29004/html
Zdrojová správa Israel News (5. marec):
Na medzinárodnom súde v Haagu bola podaná žaloba proti vláde Izraela vo veci nútenej vakcinácie občanov Izraela proti covidu.

                 

Žaloba, ako uvádza správa, bola podaná v opore o Norimberský kódex lekárskej etiky, vydávaný na základe norimberských zákonov, podľa ktorých boli nacistickí zločinci súdení za vykonávanie lekárskych experimentov počas druhej svetovej vojny v rámci lekárskeho procesu známeho ako Norimberský proces.

Podľa dostupných info sa (vraj) pripravuje aj osobitný Druhý Norimberský tribunál, ktorý má súdiť zločiny spojené s covidom, ľudskými právami a slobodami, poškodzovaním osobných a ekonomických práv fyzických a právnických osôb, v spojení s osobou Dr. Reiner Fuellmich:
http://www.blogovisko.sk/takmer-bez-komentarov.html
Norimberský kódex neskôr vytvoril základ pre prijatie Helsinskej deklarácie, ako aj základ pre zákon o právach pacientov v Izraeli v opore o Chartu práv pacientov.
Proti izraelskú žalobu podali na Haagskom tribunáli poradkyňa Ruth Makhachovská a poradkyňa Arie Suchowolski (Izrael) v tejto veci:
Porušenie Norimberského zákonníka izraelskou vládou a jej zložkami.
https://israel-news.co.il/archives/24845
Prevzatá a potvrdzujúca správa Le Soir France:
https://www.francesoir.fr/politique-monde/la-cour-penale-internationale-accepte-la-plainte-pour-violation-du-code-nuremberg-du
Anshei Emet (Ľudia pravdy), skupina proti očkovaniu proti koronavírusom, začiatkom tohto mesiaca podala žalobu proti izraelskej vláde a Knessetu na Medzinárodný trestný súd (ICC) v Haagu s právnym odôvodnením, že izraelská správa očkovania proti koronavírusom a politika na podporu očkovania sa považujú podľa Norimberského kódexu za „trestné činy proti ľudskosti“.
https://www.jpost.com/breaking-news/coronavirus-israeli-anti-vaxxers-submit-ethics-complaint-to-icj-report-661925
Medzinárodný trestný súd v Haagu prijal žalobu (13.3.):
https://www.europereloaded.com/the-international-criminal-court-has-accepted-claim-of-violating-nuremberg-code-by-israeli-govt/
Informoval aj Twitter:

                 
https://twitter.com/FatEmperor/status/1370784034792599558

Vyhláška Rady Európy: Vakcinácia nesmie byť povinná, neočkované osoby nesmú byť diskriminované!
Poznámka: O žalobe na Slovensku informoval len „konšpiratívny“ web Hlavné správy:
https://www.hlavnespravy.sk/izraelska-vlada-zalovana-v-haagu/2467518
Mediálny mainstream, počnúc SITA, TASR a „verejnoprávnou“ RTVS, informácii nevenoval pozornosť.
Norimberský kódex:
https://sk.wikipedia.org/wiki/Norimbersk%C3%BD_k%C3%B3dex
Ak kto tvrdí, že s Norimberským zákonníkom a Norimberským kódexom ani Chartou práv pacienta a ochranou osobných údajov (odber biologického materiálu) žaloba nemá nič spoločné, lebo šlo o zločiny nacistov, a testovanie, karanténa, vakcinácia a ďalšie obmedzenia (mobilita a sociálne kontakty) sú založené na imperatíve ochrany verejného zdravia a životov, ide o lož!
Prebieha masívne porušovanie základných ľudských práv a slobôd s fašizujúcimi prvkami.
Dá sa očakávať, že izraelská vláda selektívne odmietne jurisdikciu haagskeho súdu tak, ako vo veci žaloby za vojnové zločiny spáchané na Palestíncoch…
Zoznamy žalovaných osôb sú už pripravené.

Pekne pozdravujem.
Juraj Režo alias notorickyobcan

  • SlabéVýborné (+5 skóre, 5 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?