Publikované: 26.11.2020

Európa čelí novej totalite

EÚ covid neprekáža. Na jeho pozadí si robí veci. Je ich tam dosť a viac, než kráľovsky platených, aby si tam našli činnosť Šimečka, Hojsík, Jurzyca s Nicholsonovou a Beňová.
Liberáli tiež nosia rúška. Pod nimi majú svoje tváre novej, progresívnej neomarxistickej ľavice, diktatúry nového proletariátu neomarxistov a homofašismu.
Poďakujte slovenskému voličstvu za týchto  europoslancov:
https://www.europarl.europa.eu/slovakia/sk/zoznam_poslancov.html
Podieľajú sa na tomto:Dňa 12. novembra vydala Európska únia oznámenie, v ktorom deklaruje už skôr známy úmysel prinútiť členské štáty EÚ k prijatiu stratégie rovnosti LGBTIQ 2025.

Stratégia ochrany a podpory práv LGBTIQ osôb sú vlastne nové Norimberské zákony. Podobnú vládnu stratégiu má z podnetu vlády Radičovej spracovanú aj Slovensko. Garanti: Ministerstvo spravodlivosti a MPSVaR.
Stratégia leží v trezore vlády a čaká na jej uvádzanie do života. Na celoeurópskej úrovni čaká na schválenie euro  parlamentom aj Istanbulský dohovor.
Hľadajú sa cesty zmeny hlasovania konsenzom na hlasovanie kvalifikovanou väčšinou, čo znamená ďalšie oslabenie slobody a demokracie v Európskej únii.
Čl. 7 bod č. 5 Zmluvy o spôsobe fungovanuia Európskej únie:
„Pravidlá hlasovania, ktoré sa na účely tohto článku vzťahujú na Európsky parlament, Európsku radu a Radu, sú ustanovené v článku 354 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.“
Stratégia ochrany a podpory údajných práv LGBTIQ osôb
pod falošnou zámienkou ochrany práv neexistujúcich a ľudskoprávnymi dokumentmi nedefinovaných tzv. sexuálnych menšín, je veľmi nebezpečná, pretože chce zjednotiť európsku a národnú legislatívu v nasledujúcich bodoch:
1. Zavedenie trestného činu ”homofóbie” na európskej úrovni;
2. Právne uznanie zväzkov osôb rovnakého pohlavia vo všetkých európskych krajinách;
3. Zavedenie gender vzdelávania do škôl;
4. Legálna zmena sexus (pohlavie a rod) bez vekových obmedzení, aj pre deti;
5. Pridelenie verejných finančných prostriedkov združeniam LGBTIQ;
6. Použitie fondu obnovy Next Generation s dôrazom na podporu komunity LGBT.
https://www.extraplus.sk/clanok/nicholsonova-urobili-sme-dolezity-krok-v-boji-proti-diskriminacii-lgbtiq-osob
https://euranetplus-inside.eu/lgbti-strategy-eu-steps-up-fight-against-discrimination/
Tí, ktorí sa nebudú riadiť ideologickým diktátom novej dúhovej Európy, budú potrestaní tým, že nedostanú eurofondy alebo prostriedky z Fondu obnovy (Recovery Fund Next Generation) pre riešenie krízy Covid-19.
Aby mohli ľahšie presadiť LGBT diktatúru, chcú členským štátom nanútiť, aby prešli z konsenzuálneho hlasovania na hlasovanie kvalifikovanou väčšinou, čo by znamenalo, že by štáty nemohli dostatočne chrániť svoju kultúrno-etickú a hodnotovú suverenitu.
Niektoré krajiny ako Maďarsko a Poľsko už vyjadrili nesúhlas s týmito praktikami, keď sa rozhodli zablokovať európsky rozpočet na roky 2021-2027 a Fond obnovy Next Generation.
Beží zúrivá kampaň proti Maďarsku a Poľsku, ktoré svojím veta blokujú finančné prostriedky EÚ pre ostatné poslušné členské štáty. Maďarsko a Poľsko vlastne bojujú aj za Slovensko.
Helena Dalli, európska komisárka pre rovnosť a spravodajkyňa textu, uviedla, že európske štáty, ktoré nerešpektujú túto stratégiu, budú ekonomicky potrestané. Som o tom pevne presvedčená,” povedala. „Pretože to je spôsob, ako prinútiť členský štát prispôsobiť sa. Ak nebudete rešpektovať právny štát, nedostanete peniaze z fondu obnovy.”
Na veci a reštrikciách (represia a ostrakizácia neposlušných) pracuje aj eurokomisárka pre demokraciu a právny štát Věra Jourová. Otázka: EÚ je štát?
Európska federácia s jej ústavou bola v roku 2004 členskými štátmi zamietnutá. Nahradila ju Lisabonská zmluva, ktorej súčasťou je Charta práv EÚ:
https://www.mzv.sk/documents/10182/11845/Zmluva_o_EU.pdf/89897b04-a8a5-4aa2-91e3-4d773e80606d
V predošlom článku uvádzam chronologický priebeh postupných zmien definícií pojmov manželstvo a rodina v základných ľudsko-právnych dokumentoch:
http://www.blogovisko.sk/nicholsonova-ako-o-kolumbovej-zene.html
Manželstvo v Charte už nie je definované ako zväzok muža a ženy, jeho definícia je zatiaľ vecou členských štátov EÚ; zmenou hlasovania nám táto kompetencia zanikne. Potom skúste ešte označiť Slovensko za zvrchovaný a suverénny členský štát EÚ!
Pre ľavicovo-liberálnych ideológov s autoritárskymi maniermi sa LGBTIQ ideológia rovná princípom právneho štátu (a rule of law).
Uvedomujete si to? Sledujeme ekonomické vydieranie štátov v čase krízy, ktoré je na úrovni tých najhorších diktatúr v priamom prenose!
Ľavicovo-liberálni politici a úradníci zamýšľajú ideologicky vydierať suverénne členské štáty EÚ, ktoré preukázali pevnosť a odvahu bojovať proti ideológii LGBT, a chcú im odmietnuť finančnú podporu potrebnú na obnovu po pandémii.

Vo veci vnímania a reflexie dúhových tém EÚ a jej LGBTIQ agendy konštatujem minimálny záujem, ignoranciu a spoliehanie sa jedných na druhých a druhých na tretích…
Ak sa vo veci nestanete aktívnymi, a neprestanete naprázdno tárať a nezačnete konať, tretia totalita homofašizmu (a vynúteného multikulturalizmu) nás neminie.
Liberálni fašisti neomarxistickej proveniencie robia len to, čo im dovolíme a svojou ľahostajnosťou a ignoranciou umožníme.
Pozor! Protesty Nemcov v ostatných dňoch súvisia nielen s odporom proti núdzovým ochranným opatreniam ale aj so schválením zákona o popieraní covidu. Má silu zákona o popieraní holocaustu. Jeden zo spôsobov ako si vynútiť poslušnosť obyvateľstva.
Zákon o trestnom čine homofóbie a transfóbie má mať silu zákona EÚ.
Európska únia plazivo prechádza do režimu globalistického centristického superštátu Európskej federácie.
Môj predošlý článok ste odignorovali. Ako zvyčajne. Máte rozum a slobodnú vôľu. Neskryjete sa, neutečiete, vyčká a nájde si vás to. Svoj diel osobnej zodpovednosti nehodíte na hlavu druhým, tretím…
Aj s týmto dokumentom naložte ako uznáte za vhodné:
https://citizengo.org/sk/fm/183637-zastavme-lgbt-ideologicku-kolonizaciu-v-europe

Pekne pozdravujem.
Juraj Režo alias notorickyobcan

  • SlabéVýborné (+3 skóre, 3 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?