Publikované: 19.02.2016

Európa je ako stará Abrahámova Sára?

Nie Európa, z pohľadu Vatikánu, ale Vatikán sa “musí” (nemusí, to je jeho problém a veriacich kresťanov katolíckej cirkvi a ich najvyššieho katolíckeho kléra) reformovať. Návratom k biblickosti. Vedomky-nevedomky je hovorcom Globálneho Prediktora.
Európa sa „musí“, z pohľadu na Európu, reformovať návratom k jej pôvodným hodnotám spred VFR. To znamená: “vyčistenie disku” a jeho nové naformátovanie. Inak Európa zahynie.
http://ceskoaktualne.cz/2016/02/zpravy-ze-sveta/papez-frantisek-evropa-je-jako-sara-neplodna-zena-abrahama-kterou-oplodni-uprchlici/
Pápež František hlása ekumenu. Ale, aj ako jeho predchodcovia od počiatku pápežstva, vyhlasuje sa za prvého medzi rovnými. Aj protokolárne pri stretnutí s Cyrilom. Ekumenizmus Vatikánu ale nie je v súlade s Písmom:
„Postavenie rímskeho pápeža však bolo „prvý medzi rovnými“. V Havanskom vyhlásení sa pápež a patriarcha k tomuto pravidlu vrátili. Všeobecné pravidlo vymenúvania účastníkov niektorej udalosti znie „ex oriente lux“, čiže od východu na západ. Podľa tohto pravidla by sa mal vo vyhlásení najskôr menovať patriarcha Cyril až potom pápež František. V Havanskom vyhlásení sa však najskôr menuje pápež, až potom patriarcha, a to aj v ruskej verzii. Držali sa pravidla, že pápež je primus inter pares. Primát pápeža však platí len v takejto protokolárnej podobe.“ Prevzaté z Ján Čarnogurský: Historický ústupok Rusku…
Viac tu: https://svetkrestanstva.postoj.sk/10844/bolo-stretnutie-frantiska-a-cyrila-historicke-polemika.
Výťažok z wikipedie a biblického slovníka (dôkazný materiál k vatikánskej heréze):
Ježiš oslovil ho aramejským menom Kéfas (t. j. skala), čo znamená po grécky Peter, a vyhlásil, že na „tej skale“ postaví jeho nezničiteľnú cirkev, ktorú nepremôžu ani brány smrti, dá mu „kľúče kráľovstva nebeského“ a moc „zväzovať a rozväzovať“ („Tu es Petrus, et super hanc petram aedificabo ecclesiam meam, et portae inferi non praevalebunt adversus eam,“ t. j. Ty si Peter (Skala) a na tejto Skale postavím svoju cirkev a brány pekla ju nepremôžu – Mt 16, 18-19). Biblický text v aramejčine (Ježišov jazyk), v ktorej bol napísaný originálny text evanjelia, je dokonalá slovná hračka: slovo „cepha“ totiž aramejsky znamená „Peter“ aj „skala“. Text je dodnes zdrojom trvalej polemiky, najmä vo vzťahu k pápežovi ako úradu.
Apoštolové nepochopili Ježíšův výrok tak, že Petr je skalním masivem, což je zřejmé ze skutečnosti, že se později přeli o to, kdo z nich se zdá být největší. (Mr 9:33–35; Lk 22:24–26) Takový spor by nebyl vůbec opodstatněný, kdyby Petr dostal prvenství jako skalní masiv, na kterém měl být sbor postaven. Písmo jasně ukazuje, že jako základní kameny jsou si všichni apoštolové rovni. Všichni včetně Petra spočívají na Kristu Ježíši jako na základním úhelném kameni. (Ef 2:19–22; Zj 21:2, 9–14) Sám Petr označil Krista Ježíše jako skalní masiv (peʹtra), na kterém je sbor postaven. (1Pe 2:4–8) Podobně apoštol Pavel napsal: „Pili totiž z duchovního skalního masivu, který je [Izraelity] následoval, a ten skalní masiv znamenal Krista.“ (1Ko 10:4) Izraelitům byla zázračně opatřena voda ze skalního masivu nejméně při dvou příležitostech a na dvou různých místech. (2Mo 17:5–7; 4Mo 20:1–11) Proto je tedy skalní masiv jako zdroj vody vlastně následoval. Sám skalní masiv byl očividně předobrazem neboli symbolickým znázorněním Krista Ježíše, který řekl Židům: „Jestliže je někdo žíznivý, ať přijde ke mně a pije.“ (Jan 7:37) 33 A přišli do Kafarnaum. Když byl uvnitř domu, dal jim otázku: „O čem jste se cestou dohadovali?“ 34 Mlčeli, neboť se cestou mezi sebou dohadovali, kdo je větší. 35 Posadil se tedy, zavolal těch dvanáct a řekl jim: „Jestliže chce být někdo první, bude poslední ze všech a služebníkem všech.“

Ak Vatikán a jeho súčasný pápež hľadajú dobrú vôľu u druhých, a v ich očiach nachádzajú brvná, mali by sa postaviť pred zrkadlo, pozrieť do svojich očí, skúmať sa, a začať od seba… pridáme sa.
Možno sa napokon aj tej ekumene “zadarí”. Samozrejme, vnútro kresťanskej…
S islamom nerátajme. Ani v dobrej viere, ani omylom…

  • SlabéVýborné (+2 skóre, 2 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?