Publikované: 06.07.2019

Eurovoľby a z blata do kaluže…

Idea federatívneho usporiadania EÚ do podoby európskeho superštátu bola odmietnutá, nahradila ju Lisabonská zmluva z roku 2009 o spôsobe existencie a fungovania EÚ s paralelnou Chartou práv EÚ…

Eurovoľby 2019 a „úspech“ odmietnutia „spitzen kandidaten“ priniesli tento výsledok: Vyhodíte ich dvermi, vrátia sa oknom. Nie tí istí, ale im podobní, a ešte ostrejší: Od Junkersa a Tuska, nechceného „spitzen“ kandidáta“ Timmermansa k Sasolimu, Layen a Lagardeovej…
Ursula von den Layen, kontroverzná ministerka obrany SRN, navrhnutá na šéfku Európskej komisie, ktorú má schváliť euro parlament, vidí budúcu EÚ ako jednotný superštát, v ktorom by sme museli byť poslušní Berlínu prostredníctvom Bruselu, mieni český euro poslanec za SPD Ivan David (viac v priloženom odkaze na zdroj). V roku 2015 Layen vyjadrila podporu myšlienke jednotnej európskej armády (rozumej, jej zárodkom môže byť PESCO). Otázka vzťahu EÚ k NATO a USA nie je tu a teraz predmetom úvahy. V rozhovore pre Zeit, vravela o Spojených štátoch európskych…
Novozvolený predseda Európskeho parlamentu „priznal farbu“ záujmom na otvorení témy „kvóty“ až vo svojom prejave: Na stole EÚ je znova rovnomerné prerozdeľovanie migrantov, kvóty, Dublinské dohody, jednotné sociálne dávky pre migrantov v každom členskom štáte EÚ, už predtým a skôr, bol protagonistom sankcií voči odmietačom, a nielen…
Z rozhovoru (zdroj): „V oblasti sociálních věcí by se mohlo jednat o co? Například je to tlak na sociální zabezpečení migrantů, že by tedy všichni migranti, nezávisle na tom, v které zemi žijí, dostávali stejnou výši finanční podpory. A to by samozřejmě vedlo k tomu, že by se přestali orientovat jen na nejbohatší země, jelikož i ty chudé by jim musely platit víc než vlastním důchodcům.“
Čaká nás pokračovanie oslabovania a prenosu kompetencií národných štátov na úroveň EÚ, rušenie hraníc národných členských štátov EÚ, spoločná zahraničná politika, obrana, sociálne veci…
…ostatné kompetencie a výsadné právo národných členských štátov mať vlastné právo, postupne tiež zaniknú; EÚ má už svoj súd, bude mať Európsku generálnu prokuratúru a ministerstvo spravodlivosti.
Neviem, pri pohľade na preambulu ústavy, ktorá tiež má byť „napadnutá“ s cieľom zmeniť charakter štátu z národného na občiansky, mám v ústach čudnú príchuť v prežívaní odkazu cyrilo-metodských dní na Slovensku v Nitre a v Česku na Velehrade; tak podobne aj vo vnímaní pojmu štátotvorný národ, národný národno-oslobodzovací boj Čechov a Slovákov proti Rakúsko-Uhorsku, nemeckému nacizmu, komunistický boľševický útlak a boj za slobodu a demokraciu;  spomínam si na rok 1968 a Pražskú jar, jej porážku a normalizáciu po likvidácii demokratického odporu vojskami Moskvou…
Nasledovala česká a slovenská federácia, koniec komunistickej totality, ktorý priniesol aj vytúženú samostatnosť, zvrchovanosť a suverenitu Slovenska a Česka, s ktorou sme sa znova, suverénne a zvrchovane, slobodne a demokraticky, spoločne s Českom v roku 2009, vrhli do náruče projektu EÚ…
Načo to všetko? Si tak vravievam: Čo sa jeden natrápi, pokým o všetko príde; a premýšľam nad Knihou Jób a jeho vernosťou Bohu (a mienim, že to od Neho nebolo kóšer). Odmietam.
Dejiny sú naozaj nastavené tak, že sa cyklicky opakujú, bez ohľadu na dejinnú a historickú pamäť, osobnú a sprostredkovanú zážitkovú skúsenosť, ktorá je s inteligenciou a intelektovou výbavou predpokladom múdrosti a múdrych rozhodnutí dnes do budúcna?

Ak bude vykorenený duch národa, národ vymiera. To platí všade vo svete. Tento Duch je súčasťou genetickej výbavy každej rasy, etnika a štátotvorného národa (majú ho Kurdi aj Katalánci; aj Ukrajinci, ibaže s ním narábajú zle, obracia sa proti nim, majú ho aj Maďari).
Ibaže „americký národ“ nie je národ v zmysle jednotného homogénneho, rasovo a etnicky
čistej skupiny a spoločenstva ľudských bytostí; pojem národ je v rámci ľudskej rasovej, etnickej a národnej diverzity jej genézy, a fylogenézy, definovaný ako homogénna skupina, žijúca na jej vlastnom a ňou chránenom území, spravidla spolužijúca so skupinami, definovanými ako etnické a národnostné menšiny v spoločnom štáte…
Zničiť a vyhladiť národ a s ním aj tradičnú rodinu, definovanú mnanželstvom muža a ženy, je možné nástrojmi projektu Kalergiho plánu projektu budúcej EÚ. Ide o formu definovanej riadenej genocídy. Nie vojensko-zločineckou cestou, ale prostredníctvom inej formy násilia, politického, smerujúcemu k genocíde, najmä východo-slovanských európskych národov (Harwardský projekt a Barnettova doktrína).

Už dnes je zrejmé, že navrch a k moci sa po druhej svetovej vojne má znova vždy ekonomicky silé Nemecko (lebo nemecká mentalita) posilnené aachenským zmluvným tandemom s kedysi tiež “hrdým” nacionálnym Francúzskom, dnes v ohrození vlastnej národnej identity, ktoré spoločne prehlbujú a posilňujú „ich“ jadro EÚ…
Za daných okolností je Slovensko a V-4 “na chvoste cesty do jadra EÚ“ (zjavne nie je v hre). Či to je dobre alebo zle, čítajte ďalej…
V-4 stojí pred “osudovou” voľbou: Alebo pokračovať na ceste do „jadra“ zatiaľ ako jeho vazalské zoskupenie, tak ako členský štát NATO, a nikdy nezískať silu, akú má Nemecko a Francúzsko, alebo – posilňovať jednotu V-4 (plus) a rozvíjať ju ako legitímny, s „jadrom“ západnej časti EÚ paralelný, eurom regionálny a s ostatkom EÚ rovnoprávny, samostatný európsky projekt; nevyžaduje odchod z EÚ, ale jej umravnenie, rozumej, návrat k pôvodnej myšlienke ekonomického združenia, ktoré rešpektuje národnú identitu, špecifiká a charakteristiky členských štátov, ich suverenitu a zvrchovanosť vo veciach vnútroštátneho práva a kultúrnych otázok; medzinárodné dohovory a dohody, zasahujúce do vnútorného právneho prostredia členských štátov dnešnej EÚ, sú už nad rámec toho, čím by EÚ mala byť, a ohrozujú dnes a do budúcna smamostatnosť, zvrchovanosť a suverenitu národných štátov, so svojimi národno-štátnymi a kultúrnymi zvláštnosťami (oblasť národných tradícií a zvykov, včítane pohľadu na údajné práva “dúhy” ako fenoménu mimo rámec definovanej normality, a súbežne pretláčanie rodovej ideológie cez nezmysly a bludy typu “rod je sociálny konštrukt”). Každý štát má mať právo na vlastnú migračnú a azylovú politiku a cezhraničné zamestnávanie.
Je najvyšší čas, už po dvanástej, zastaviť ideologickú diverziu ďalšej “demokratizácie a liberalizácie” á la “liberálna demokracia” vnútorných politík Slovenka práve z prostredia NED, USAID, financovaných americkým kongresom, a im podobných, cez americkú ambasádu mentorujúcich slovenské mimovládne “neziskovky” plus sorosovských štruktúr, financujúcich “demokratizačné procesy” na Slovensku a na Slovensku pôsobiace proti slovenské mimovládky. Slovensko je slobodný a demokratický štát, s vlastnou ideovou a hodnotovou orientáciou …

Idea superštátu EÚ á la Spojené štáty európske, ale nie je mŕtva ani nespí, len spočíva a čaká, a „nadčasovo“ nám podsúva kontroverznú Beetovenovu (Schillerovu) „Ódu…“ ako hymnu…
A my, čakáme s ňou. Máme tu už výsledky voľby hlavy štátu a euro volieb. A hemženie na slovenskej politickej scéne. Pred, zatiaľ, slobodnými, nezávislými, zvrchovanými a suverénnymi, ešte stále slovenskými, parlamentnými voľbami. Kedy aj tým bude koniec?
Kedy budú naše tisícročné ambície „utopené“ v božsky extatickej „Óde“ a zadusené vlajkou EÚ? Stane sa to alebo nie?

Istá, extra mocná a vplyvná mocná loby, známa ako „jastrabi“ z prostredia neocons a deep state, v takzvaných “mierových” zahraničných politikách je to aj americký vojensko-priemyselný komplex, vládne demokratom aj republikánom v USA z pozadia, a „chudák“ Trump je ako osamelý šašo; pod týmto vplyvom je celý euro transatlantický priestor, ku ktorému sme sa deklaratórne, prostredníctvom troch najvyšších ústavných činiteľov, z iniciatívy prezidentky, liberálky, prihlásili, v ich spoločnom vyhlásení, potvrdzujúcom jednotné smerovanie Slovenska a jeho zahraničných politík, smerom na Západ, ako k The Only way („jedinej možnej ceste“?).
Alternatívu ako legálnu možnosť som naznačil v odporúčaní pokračovania a prehlbovania projektu V-4 plus. Každý problém má riešenie.
Projekt V-4 zodpovedá mentalite jeho členov, so silným národným cítením, a mal by byť legálnym a  samostatným regionálnym subjektom, so svojou ekonomikou, hospodárstvom a všetkými atribútmi, ktoré malo združenie ocele a Benelux, v počiatkoch zrodu myšlienky jeho ďalšieho rozširovania…
Bez zjavne európsku jednotu a spolužitie narúšajúcich prvkov uzurpácie moci z jedného, pre krajiny V-4 cudzieho centra. Horím zvedavosťou, kde a aký bude tomu pseudo „liberalizmu“ („liberálna demokracia“ ako demokracia „plus“) a euro alpinizmu a euro hujerstva „liberálnych demokratov“ koniec…
Stav post demokracie a post slobody v otvorenom mediálnom priestore on line už máme aj s príslušenstvom. Mimochodom, ide aj o to, za koho „kope“ fejzbúk. A akú rolu v systéme matrixu demokracie „západného“ typu, hrá mimovládny sektor a politické, politikárčiace mimovládky…
A či tomu Slovensko, ak chce ostať suverénne, zvrchované a samostatné, chce a dokáže prostredníctvom svojich občanov a ich, nimi (nami) volených zástupcov, dokáže čeliť a zastaviť nástup tretej totality. Hmm…
Pekne pozdravujem.
Juraj Režo alias notorickyobcan

Spracované v opore o zdroj:
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Je-to-jiste-Na-stole-bude-znovu-tema-rozmistovani-imigrantu-prozradil-europoslanec-Ivan-David-587880

 

  • SlabéVýborné (+2 skóre, 2 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?